Перейти до вмісту
Главная страница » АДВОКАТ ПО БОРГАМ

АДВОКАТ ПО БОРГАМ

Як засвідчила практика адвокатів нашого Бюро, одними із затяжних  суперечок є спори по боргам.

Не варто сподіватись на добровільне повернення боргів, а звертайтесь до адвокатів за кваліфікованою юридичною допомогою.

Отримання боргу – один із найпоширеніших видів суперечок та конфліктних ситуацій. 

Часто заборгованість утворюється:

 • в результаті невиконання цивільних і господарських договорів;
 • на підставі рішення суду (наприклад, стягнення аліментів тощо );
 • позичання коштів на підставі розписки.

Заборгованість не є проблемою до тих пір, поки отримання боргу не стає виснажливим процесом для кредитора (позикодавця).

Нажаль, боржники борг повертають не завжди з різних причин: від банального небажання повернути гроші до фінансових проблем. Проте, знання причини неповернення боржником коштів  кредитору не принесе ні морального задоволення ні матеріального, а «закривати очі», «сподіватись на совість боржника» або взагалі «забути про борг» не варто, а тому необхідно вживати, передбачені чинним законодавством заходи щодо повернення боргів.

Вжити усіх необхідних заходів у межах правового поля для досягнення позитивного результату и отримання заборгованості  допоможе юрист по боргам. 

Заходи щодо повернення боргів можуть проводитись як в досудовому так і в судовому порядку, а також на стадії виконання судових рішень (написів нотаріуса).

Адвокат по боргам може надати наступні юридичні послуги в досудовому порядку:

 1. Аналіз наявних документів (договору, розписки, рішення суду щодо сплати аліментів тощо, а також платіжних документів (у разі їх наявності)).
 2. Підготовка мотивованого висновку про наявність (відсутність) права на повернення суми боргу та стягнення штрафних санкцій, з урахуванням аналізу чинного законодавства на предмет виявлення змін і доповнень, а також розробка стратегії можливих шляхів для якнайшвидшого повернення боргів.
 3. Підготовка та надсилання (вручення) заяви (вимоги, претензії, пропозиції) про виплату суми боргу або інших пропозицій (наприклад, мирової угоди тощо).
 4. Контроль за дотримання термінів відповіді.
 5. Проведення переговорів з боржником.

Адвокатські послуги по отриманню боргу в судовому порядку.

Деякі люди категорично не хочуть звертатися до суду з причин безперспективності такого звернення та витрачати зайвих коштів або через те, що не хочуть псувати стосунки із боржником.

Однак, судова процедура по поверненню боргів є єдиною цивілізованою формою вирішення боргової суперечки, коли переговори виявилися неефективними.

У разі повернення боргів через суд це стане вагомим доказом правоти кредитора і дасть право стягнути з позичальника борг в повному обсязі.

У разі необхідності звернення до суду юрист по боргам надасть наступні  послуги:

 • допоможе зібрати необхідні матеріали (інформацію) та підготує позовну заяву (заяву) до суду;
 • буде представляти інтереси клієнта у суді (якщо розгляд справи відбувається за участю сторін), у тому числі готувати процесуальні документи (клопотання, пояснення тощо), необхідність в яких виникне під час судового розгляду;
 • у разі необхідності (та передбачених законом випадках) підготує  апеляційні та касаційні скарги та підтримає їх у судах відповідних інстанцій.

Адвокат по боргам також надасть юридичні послуги по отриманню боргу на стадії виконання судових рішень (виконавчих написів нотаріусів).

Прийняте судом позитивне рішення (або здійснення виконавчого напису нотаріусом) про повернення боргу – це ще не кінець «поневірянь» позикодавця (кредитора), оскільки необхідно добитися реального виконання судового рішення, так як боржник навряд чи буде виконувати його в добровільному порядку.

Зокрема, адвокатські послуги по отриманню боргу на даній стадії:

 • отримання оформленого належним чином виконавчого документа та направлення його на виконання до державного або приватного виконавця;
 • безпосередня участь (як представника стягувача) у проведенні виконавцями усіх, передбачених Законом України «Про виконавче провадження» дій для стягнення боргів з боржника;
 •  у разі необхідності оскарження дій державного (приватного) виконавця і т.п.

Отже звернення до адвоката за допомогою по отриманню боргу -це запорука якнайшвидшого, ефективного, у межах правового поля, повернення належних позичальнику (кредитору) коштів (з відсотками за користування, штрафними санкціями та інше.)

Поради юриста по боргам для ефективного повернення грошового боргу, якщо кошти позичені на підставі розписки.

В певні життєві моменти людині просто не вистачає необхідних їй коштів, а тому доводиться їх позичати на підставі розписки. За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей (постанова ВП ВС у справі  №464/3790/16-ц).

Адвокат  надає рекомендації щодо форми розписки і що повинно бути  в ній зазначено для того, що у разі виникнення питання щодо повернення боргів в судовому порядку вона була прийнята як належний (а іноді єдиний і головний) доказ для задоволення позову, а саме:

1.Обов`язково письмова форма із зазначенням повних реквізитів сторін (ПІБ, повні паспортні дані, ідентифікаційний код та місце проживання і реєстрації). Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, -незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей (стаття 1047 ЦК України) (постанова ВП ВС у справі  №464/3790/16-ц).

2. В розписці зазначається дата складення, дата повернення боргу або період, в який необхідно повернути борг, оскілки в противному випадку дана розписка буде нікчемною.

3.Розписка повинна бути написана від руки, а сума прописана як цифрами так і прописом. В разі стягнення боргу в судовому порядку, це допоможе довести шляхом проведення почеркознавчої експертизи, що  позичальником був саме відповідач, а також не буде непорозумінь щодо суми боргу. В розписці вкрай важливо, щоб позичальник зазначив про реальне отримання коштів, без будь-яких посилань, як, наприклад, можливість отримання їх у майбутньому шляхом перерахування позичальником коштів на карточку.

Як зазначено у постанові Верховного Суду у справі  № 369/3340/16-ц факт отримання коштів у борг підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту якої можливо установити, що відбулася передача певної суми коштів від  позикодавця до позичальника.

4. Якщо в борг надається валюта (долари, євро) у розписці потрібно зазначити еквівалент суми гривнями. Необхідно зазначити, в якій валюті буде повернення боргу: в тій, якій позичались кошти або в еквіваленті в національній валюті за курсом на час повернення боргу.

У постанові  ВП ВС по справі №464/3790/16-ц зазначено, що у разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов’язаний, якщо інше не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику.Тому як укладення, так і виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті, зокрема позики, не суперечить чинному законодавству.

Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті, при цьому з огляду на положення частини першої статті 1046 ЦК України, а також частини першої статті 1049 ЦК України належним виконанням зобов’язання з боку позичальника є повернення суми коштів у строки, у розмірі та у саме тій валюті, яка визначена договором позики, а не в усіх випадках та безумовно в національній валюті України.

5. Необхідно визначити (у разі необхідності) передбачені для боржника відсотки за користування коштами, розмір та порядок їх сплати.

Дуже часто бувають випадки, коли у розписці не зазначено про розмір відсотків за користування позикою. У такому разі кредитор має право одержати від боржника відсотки за користування позикою у розмірі на рівні облікової ставки Національного банку України (частина 1 статті 1048 Цивільного кодексу України). Однак це правило застосовується лише до позики наданої у національній валюті – гривні.

З цього приводу слід навести позицію ВП ВС  у справі №464/3790/16-ц.:

У випадку отримання позики в іноземній валюті без обумовленої сторонами у ньому умови такої складової грошового зобов’язання як розмір і порядок сплати процентів від суми позики, положення частини першої статті 1048 ЦК України не можуть бути застосовані, з огляду на відсутність передбаченого ЦК України, іншими законодавчими актами або конкретним договором механізму (формули) їх застосування та нарахування.

Конвертація суми позики в іноземній валюті для визначення розміру процентів на рівні облікової ставки НБУ в національну валюту України – гривню буде суперечити частинам першій, третій статті 1049 ЦК України щодо обов’язку позичальника.

Під час вирішення питання про можливість нарахування та стягнення процентів від суми позики у розмірі, визначеному на рівні облікової ставки НБУ, згідно із частиною першою статті 1048 ЦК України, необхідно мати на увазі, що такі проценти нараховуються у разі:

 • якщо у договорі позики не зазначені проценти або не вказано, що він безпроцентний;
 • предметом договору позики є грошові кошти у національній валюті України – гривні;
 • період нарахування процентів від суми позики – є період дії договору позики в межах строку, протягом якого позичальник може правомірно не сплачувати кредитору борг (що відбувається у разі повернення боргу періодичними платежами), оскільки на період після закінчення цього строку позика не надавалась.

6. Краще, щоб розписку було написано в присутності свідків з вказівкою їх особових даних та підписами. При цьому свідки повинні підтвердити факт передачі коштів.

7. За бажанням можна завірити розписку у нотаріуса.

8. Обов’язково зберігайте розписку поки боржник не поверне борг, оскільки буде важким (фактично неможливим) повернення грошового боргу  через суд.

У постанові  ВС у справі № 707/2606/16-ц зазначено, що наявність оригіналу боргової розписки у позивача, кредитора, свідчить про те, що боргове зобов’язання не виконане.

Також Верховний Суд  у справі № 143/280/17 зазначив, що поясненнями сторони та показаннями свідка не може доводитися факт виконання зобов’язання за договором позики. Наявність у позивача боргового документа – розписки відповідача свідчить про невиконання ним взятих на себе зобов’язань.

Слід пам’ятати, що вірно складений, за допомогою адвоката по боргам, документ (договір, розписка і т.д.) – це гарантія того що позикодавець (кредитор), в обов’язковому порядку отримає грошовий борг назад.