Перейти до вмісту
Главная страница » ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ ПО КРЕДИТУ

ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ ПО КРЕДИТУ

Порука – обов’язок поручителя перед кредитором нести відповідальність за порушення боржником своїх зобов’язань, яка виникає на підставі договору поруки.

Отже, за  договором поруки поручитель, яким може бути одна або кілька фізичних чи юридичних осіб,  поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. При цьому, поручитель відповідає перед кредитором тільки за порушення зобов’язання боржником.

Разом з тим, як засвідчила практика адвокатів АБ «Ткачук и партнери» нерідко виникають конфліктні ситуації між кредитором та поручителем щодо виконання договору поруки.

Адвокати АБ «Ткачук і партнери» мають великий досвід у вирішенні конфліктних ситуацій між кредитором та поручителем та допоможуть розібратися в нюансах чинного законодавства щодо підстав припинення поруки по кредиту, надавши наступні юридичні послуги:

  1. Консультація з питань, пов’язаних з припиненням зобов’язань поручителя перед кредитором боржника за договором поруки;
  2. Зібрання документів та підготовка процесуальних документів, пов’язаних з вирішенням спору по припиненню поруки за кредитом-адвокатського запиту, позову, клопотань, заперечень тощо;
  3. Представництво інтересів  клієнта у всіх судових інстанціях по розгляду справ, пов’язаних з виконанням договору поруки, у тому числі за позовами до поручителя.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПОРУЧИТЕЛЯ ВІД БОРГОВОГО ЗОБОВЯЗАННЯ

Поручитель звільняється від боргового зобов’язання у випадках, коли:

  1. Припинено забезпечене порукою зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя. Якщо поручителем виконано зобов’язання, забезпечене порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

Поручитель, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправленням йому боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотню вимогу до боржника.

  1. Після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.
  1. Борг переведено на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.
  1. Закінчився строк, встановлений в договорі поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов’язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить позову до поручителя. 

Якщо строк виконання основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред’явить позову до поручителя. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов’язання, починаючи з дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання.

З цього приводу слід навести постанови Верховного Суду у справах № 6-78цс, № 6-170цс, в яких зазначено, що якщо в договорі поруки не встановлено строку, після якого порука припиняється, умова договору поруки про його дію до повного виконання боржником своїх зобов’язань перед банком за кредитним договором не є встановленим сторонами строком припинення дії поруки, оскільки суперечить ч. 1  ст. 251 та ч.1 ст. 252 ЦК України, тому в цьому разі підлягають застосуванню норми ч.4 ст. 559 ЦК України про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Згідно з правовим висновком ВС у справі № 6-53цс, регулюючи правовідносини з припинення поруки у зв’язку із закінченням строку її чинності, ч.4 ст. 559 ЦК України передбачає три випадки визначення строку дії поруки: протягом строку, встановленого договором поруки; протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя; протягом одного року від дня укладення договору поруки (якщо строк основного зобов’язання не встановлено або встановлено моментом пред’явлення вимоги), якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя.

Аналіз зазначеної норми права дає підстави для висновку про те, що строк дії поруки (будь-який із зазначених у частині четвертій статті 559 ЦК України) не є строком захисту порушеного права, а є строком існування суб’єктивного права кредитора й суб’єктивного обов’язку поручителя, після закінчення якого вони припиняються.

Виходячи із вказаного слід дійти висновку, що зі збігом цього строку (який є преклюзивним (присічним)) жодних дій щодо реалізації свого права за договором поруки, у тому числі застосування судових заходів захисту свого права (шляхом пред’явлення позову), кредитор вчиняти не може.

  1. Для оперативного стягнення заборгованості за кредитним договором з допомогою заставного майна, банк може зробити через нотаріуса виконавчий напис, виходячи з якої заставне майно чи іпотека боржника передається на примусову реализацию. Вчинення виконавчого напису пов’язане з реалізацією банком права на дострокове повернення кредиту.

Перед виконанням виконавчого напису банк спрямовує на адресу позичальника вимогу про дострокове повернення кредиту. Якщо з моменту направлення цієї вимоги протягом шести місяців банк не подасть позов до поручителя, порука буде припинена.

Важливо, що ліквідація боржника – юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення боржника – юридичної особи, кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання.

Отже, в тому випадку, коли у поручителя є підстави припускати, що договір поруки припинив свою дію, необхідно звернутись до суду з позовною заявою про визнання договору поруки припиненим. 

Звертаю увагу! Право поручителя підлягає судовому захисту за його позовом  шляхом визнання поруки такою, що припинена, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 16 ЦК України (постанова ВС у справі № 6-69цс), а не про визнання поруки припиненою в частині платежів.

За положеннями ч.1 ст. 559 ЦК України припинення поруки в разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, унаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, резюмується. У цьому разі звернення до суду з позовом про визнання договору поруки припиненим не є необхідним, проте такі вимоги підлягають розгляду судом у разі наявності відповідного спору.

Окрім того, при отриманні вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.

Таким чином, адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть у вирішенні будь-яких конфліктних ситуацій з питань припинення поруки по кредиту та захистять права поручителя від безпідставних претензій  кредиторів.

Адвокат по спорам з мфо (по мікрокредитам та онлайн кредитам)