Перейти до вмісту
Главная страница » Адвокат Спори по депозитам

Адвокат Спори по депозитам

Адвокат по спорам по депозитам
АДВОКАТ СПОРИ ПО ДЕПОЗИТАМ 
 
Велика кількість громадян, підприємців та юридичних осіб, бажаючи зберегти та примножити свої заощадження, віддають свої кошти банкам, та вкладають їх у депозити.
Проте, існують випадки, коли замість збереження коштів вкладників можуть чекати різні неприємності, спричинені несумлінним банківським менеджментом.
         Спори, які можуть виникнути з банківськими установами щодо депозитних рахунків:
З банками, які нормально функціонують:
– Відмова банку у поверненні депозиту без пояснення причин (або із
   мотивацією в автоматичному продовженні строку депозиту);
– Відмова банку у поверненні депозиту у зв’язку із його «зникненням»
   (розкраданням посадовими особами Банку)
– Одностороннє, без повідомлення вкладника, зниження процентної
   ставки Банком за депозитом;
– Відмова у виплаті відсотків за депозитом;
– Відмова у виплаті депозиту спадкоємцям вкладника або нарахування
   на такий вклад відсотків;
–  Відмова банку видати депозит у валюті, в які було зроблено вкладення;
– Відмова банку у видачі депозиту, який розміщувався у банківських
   відділеннях АР Крим, Донецької чи Луганської областей.
З банками, в яких запроваджено тимчасову адміністрацію або перебувають у ліквідаційній процедурі (у такому разі представником банку буде Фонд гарантування вкладів фізичних осіб):
–   Невидача депозиту у зв’язку із пропуском терміну для подання вимог;
         Невидача депозиту у зв’язку із невключенням до Загального Реєстру вкладників;
         Невидача депозиту у зв’язку із перевищенням на депозиті   гарантованої до повернення суми у 200 000 грн.;
         Приховування відомостей про обсяг ліквідаційної маси та інших
      істотних відомостей із метою непроведення виплат вкладникам
      (вимоги вкладника, які невиконані у зв’язку із недостатністю
      ліквідаційної маси вважаються погашеними).
 

Послуги адвоката по спорам по депозитам

 Отримання консультації з Вашого питання (роз’яснення Ваших прав, оцінка ситуації та перспектив можливих судових процесів з депозитної суперечки);
 Підрахунок розміру відсотків, компенсацій та інших сум, які клієнт бажає отримати та які можна отримати з правильним застосуванням норм законодавства та лінії захисту;
Вирішення спірних питань із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
Складання адвокатського запиту на користь клієнта;
 Підготовка позовної заяви, претензій, необхідних документів з депозитної суперечки, а також збирання необхідних доказів;
Представництво інтересів клієнта у судовому процесі;
Оскарження судових рішень шляхом підготовки апеляційних та (або) касаційних скарг щодо депозитної суперечки;
Супровід виконання судового рішенняю
 
         Що ж таке депозит та чим він регламентується
 
Відповідно до ст. 1058 Цивільного кодексу України, депозитом є договір банківського вкладу, за яким одна сторона (банк), яка прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов’язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї або дохід в іншій формі на умовах та у порядку, встановлених договором.
Вклади (депозити) можуть розміщуватися у банку в гривні або в іноземній валюті.Банк має право залучати кошти у вклади (депозити) від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб і це є одним із видів банківських послуг. Отже, кількість осіб, від яких банк залучає вклади (депозити), є необмеженою.
Договір банківського вкладу завжди укладається у письмовій формі, яка вважається дотриманою, якщо внесення коштів підтверджено сертифікатом, квитанцією або іншим документом, що відповідає вимогам закону у сфері банківської діяльності.
Слід також знати, що договір, у якому вкладником є фізична особа, є публічним договором відповідно до. ст. 633 ЦК України.
Сплата банком відсотків за користування коштами вкладників здійснюється у розмірі, що передбачений договором, в іншому випадку – у розмірі облікової ставки НБУ (ст. 1061 ЦКУ). 
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини вкладників та банків, є Цивільний кодекс України, Закон України «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні послуги», окремими постановами Національного банку України.
Залежно від того, чи є банк платоспроможним або був визнаний неплатоспроможним згідно з рішенням Національного Банку України, можна виділити типові  суперечки, причини та можливі шляхи їх вирішення:
1.Відмова банку в поверненні депозиту без пояснення причин (або з мотивацією в автоматичному продовженні строку депозиту).
         При зверненні до Банку за поверненням депозиту вас просять почекати, запропонують «зайти завтра», або «немає менеджера, який має займатися саме вашим питанням». Ви, як вкладник, повинні чітко розуміти, що у Вас взаємини саме з Банком, а не якимось певним менеджером, і таким чином Банк може тягнути час, щоб ще скористатися вашим депозитом.
В цьому випадку слід памятати, що  вклад (його частина) повертається на першу вимогу вкладника. Передбачення в договорі положення, що порушує це право, є нікчемним. Виключення становлять лише договори з юридичними особами, в яких може бути встановлено інші умови. 
Тому, у разі виникнення такої ситуації слід звертатися до суду із вимогами про повернення вкладу, а також  стягнення неустойки (пені) і три відсотки річних від суми простроченого зобов`язання.
Так, Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області 02.12.2022 у справі № 175/1438/22 стягнув на користь вкладника з банку пеню за прострочення повернення вкладу з відсотками за вимогою вкладника про дострокове розірвання договору.
Оскільки банк не в повному обсязі повернув суму депозиту та відсотків, що свідчить про не припинення дії договору та право вкладника на стягнення відповідно до ч.5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ неустойки (пені)  у розмірі трьох відсотків вартості роботи ( послуги).
         Аналогічні правові позиції із цього питання викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду у справах № 761/26293/16-ц,  № 761/16124/15.
Окрім того, у випадку неповернення (несвоєчасного повернення) банком депозиту,  стягується з останнього три проценти річних від суми простроченого зобов`язання.
Правова позиція із цього питання викладена Великою Палатою Верховного Суду у справі  № 320/5115/17, якою стягнуто з банку 3 % річних  за неповернення вкладів фізичним особам на виконання рішення суду.
Також у цій справі суд врахував, що грошове зобов`язання між сторонами виражене в іноземній валюті – доларах США, тому при розрахунках процентів та інших стягнень за основу береться розрахунок заборгованості в доларах США.
Судом наведено формулу розрахунку цих відсотків, а саме: сума боргу х кількість днів прострочення виконання зобов`язання повернути депозит х 3 (відсотки відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України) : 100 (визначення у відсотках): 365 (днів у році).
Зазначені висновки викладено у постановах Верховного Суду від 23.02.2022 у справі № 363/3965/15, від 30.11.2022 у справі № 757/24677/18-ц.
Звертаю увагу, що ураховуючи  пункт 2 частини першої статті 268 ЦК України, згідно якої позовна давність не поширюється на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладуна вимогу про стягнення 3% річних також не поширюється позовна давність.
2. Відмова банку у поверненні депозиту у зв’язку з його «зникненням» (розкраданням посадовими особами Банку).
Випадки розкрадання коштів можуть траплятися і в банківських установах, хоч би якими надійними та стабільними вони не здавалися вкладнику. На жаль, але тут Ви можете зіткнутися із повідомленням банку про те, що гроші Вам були переведені/видані, але за фактом Ви їх ніколи не отримували. Або із повідомленням про те, що виникли технічні збої, проблеми, відсутні дані тощо. Банк також може повідомити Вам, що має труднощі із виплатою всієї суми депозиту, однак, якщо Ви напишіть заяву про дострокове розірвання договору, Вам виплатять депозит. Але частинами. І тут важливо не підписувати документацію без консультації із юристом. В іншому випадку вкладник ризикує отримати тільки частину свого вкладу або взагалі його не отримати.
Загалом , такі дії можуть бути різними (навіть злочинними) та проявлятися, наприклад, у відсутності реєстрації договору банківського вкладу, і, як наслідок, необліковування на рахунку банку грошових коштів, залучених від вкладників на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу. Відповідні юридичні факти суди кваліфікують як невиконання банком своїх обов’язків за договором банківського вкладу
В такій ситуації перш за все необхідно звертатись із заявою до Національного банку України а також направити відповідну заяву до Національної поліції.
За результатами розгляду даних органів Ваших заяв, і в разі, якщо їх розгляд не дав позитивного результату, необхідно звертатися в суд про повернення депозиту та відшкодування нанесеної такими діями працівників банку Вам шкоди, у тому числі моральної.
         3. Одностороннє, без повідомлення вкладника, зниження процентної ставки Банком за депозитом.
         Відомі і випадки, коли банки в односторонньому порядку змінювали умови договору, у тому числі депозитного. Так, вам можуть повідомити, що тепер у вас інший відсоток за депозитом і добре, якщо повідомлять. А не проінформують вже тоді, коли підійде термін видачі депозиту. І тут потрібно розуміти, які умови прописані у Вашому депозитному договорі. Чи там прописано право банку змінювати відсоткову ставку. І чи прописано право банку вчиняти це в односторонньому порядку. Якщо ні – така дія незаконна і необхідно це відстоювати.
         4. Відмова у виплаті відсотків за депозитом.
Банк зобов’язаний виплачувати вкладнику відсотку на всю суму вкладу та у розмірі, який прописаний у депозитному договорі. А якщо розмір не прописаний у договорі, то у розмірі облікової ставки НБУ (згідно зі ст.1061 ЦКУ). Проте не кожен вкладник знає про це. Як і про повний перелік своїх прав та обов’язків Банку. У зв’язку із чим банки можуть використовувати це для різних маніпуляцій на свою користь. Банк може відмовляти у видачі відсотків повністю або частково, аргументуючи різними причинами.
Дострокове розірвання депозитного договору, автопролонгація договору, відсутність коштів на даний момент тощо. Тут Вам можуть відповідати, що у касі немає необхідної валюти, необхідно замовляти, терміни невідомі, чи є певний ліміт на видачу. Або ще цікавіше та несподіване повідомлення – виявляється, у Вас автопролонгація. А це означає, що Ваш договір депозиту не закінчився, як ви думали, а був пролонгований на аналогічний термін. І тут необхідно розібратися. Починати необхідно з перечитування депозитного договору. На жаль, умова автопролонгації депозиту може бути у договорі, але важливо розуміти умови для такої пролонгації, які там прописані. І за їх недотримання пролонгацію можна оспорювати. А у кращому випадку, в договорі взагалі може не бути такого пункту як автопролонгація.
         5. Видача депозиту не в тій валюті та за невигідним курсом валют.
Найкраще, якщо ще перед розміщенням депозиту у Банку, вкладник спрогнозує, яка валюта і з якою метою йому буде потрібна після того, як він отримає свій депозит. Придбання нерухомості у доларах, подорож Європою із євро або здійснення покупок у гривні. Цей прогноз дозволить знизити подальші грошові втрати під час обміну валюти, які є небажаними. Простіше кажучи, найкраще розміщувати вклад у тій валюті, в якій Ви його потім використаєте. Та не здійснювати обмінно-валютні операції.
Однак може статися і так, що на цьому етапі Ви все спрогнозували і зробили правильно, а при отриманні депозиту все одно зіткнулися із грошовими втратами та обмінно-валютними операціями. Це може статися, якщо Банк видасть Вам вклад у іншій валюті (не у валюті вкладу) або взагалі за своїм валютним курсом, який виявиться вкрай невигідним та знецінить певну частину Вашого вкладу. Також, видача вкладу у іншій валюті та всупереч умовам договору, а також вимогам вкладника, на жаль, може траплятися у разі знаходження Банку на межі банкрутства або визнання його неплатоспроможним. І тут важливо розуміти, що прописано у Вашому договорі з Банком, що є правомірним, а що – ні.
Що стосується проблемних банків, то згідно з ч.5 ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» валютні депозити відшкодовуються в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день введення тимчасової адміністрації, тобто з часу введення дії останньої валютні депозити дійсно видаватимуться у гривні.
         Разом з тим, дуже часто банки, що не визнані проблемними, також намагаються повертати валютні депозити у гривні або ж встановлюють певні обмеження на видачу готівкової валюти.
         Правова позиція з цього питання висловлена в постанові Великої Палати Верховного Суду від  09 листопада 2021 року у справі № 320/5115/17.
         Зокрема, у постанові зазначено, що з аналізу правових норм (ст. 99 Конституції України, ст.ст. 192, 524, 533 ЦК України) можливо зробити висновок, що гривня як національна валюта-єдиний законний платіжний засіб на території України. Сторони, якими можуть бути резиденти, так і нерезиденти (фізичні особи, які перебувають на території України), у разі укладення цивільно-правових угод, які виконуються на території України, можуть визначити в грошовому зобов`язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті. Відсутня заборона на укладення цивільних правочинів, предметом яких є іноземна валюта, крім використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.
         Отже, як укладення, так і виконання договірних зобов`язань в іноземній валюті, зокрема вкладу, не суперечить чинному законодавству.
Подібний правовий висновок викладений у постановах Великої Палати Верховного Суду від 04.07.2018 у справі № 761/12665/14-ц, від 27.03.2019 у справі   № 521/21255/13-ц, від 12.12.2018 у справі № 757/6367/13-ц,  від 16.01.2019 у справах № 373/2054/16 та № 464/3790/16-ц.
Отже, як вклад, так і нарахування на нього мають здійснюватися в тій валюті, яка була внесена на банківські рахунки фізичними особами.
 
6. Відмова у виплаті депозиту спадкоємцям вкладника або не нарахування на такий вклад відсотків.
         Питання успадкування банківського вкладу є складним, спірним та неоднозначним із правової точки зору. Думки і юристів, і суддів неодноразово розділялися із цього питання.
Проте Верховний Суд України роз’яснив, що право на отримання відсотків не припиняється зі смертю вкладника, а, відповідно, переходить до його спадкоємців. При цьому банк зобов’язаний видати відсотки за весь термін перебування депозиту на його рахунку.
 
         7. Відмова банку у видачі депозиту, що розміщувався у банківських відділеннях АР Крим, Донецької чи Луганської областей.
 
         Банки практикують таку відмову, аргументуючи її втратою даних на непідконтрольних Україні територіях, неможливістю відновлення даних, втратою грошових коштів, настанням форс-мажорних обставин тощо. Однак вкладник все ж таки має шанси отримати свій внесок з усіма відсотками назад за умови грамотного та професійного відстоювання своїх прав. Крім цього, випадки із судової практики у цих справах також підтверджують це.
         Складнощі, які можуть виникнути при поверненні депозиту із неплатоспроможного банку:
1. Якщо депозит перевищує гарантовану суму 200 000 грн., то процедура отримання депозиту набагато складніша і необхідно пред’являти кредиторські вимоги до банку, із яким підписувався депозитний договір.
2. Якщо депозитний договір визнали нікчемним (недійсним), доведеться оспорювати це та боротися за право вкладника бути включеним до Загального Реєстру вкладників.
3. Якщо вкладник пропустив строк для подання вимог на депозит, доведеться заперечувати і це, доводячи відсутність провини в цьому із боку вкладника та, знову ж таки, виборювати право на отримання депозиту.
Важливо! Слід знати, що означає пропуск терміну для подання вимог та невключення до Загального Реєстру вкладників.
Законодавство України надає вкладнику можливість звернутися із заявою про повернення депозиту протягом 30 днів із дня публікації у ЗМІ інформації про відкликання банківської ліцензії. Також, паралельно із цим спеціальними уповноваженими органами розсилаються повідомлення. Відповідно, якщо вкладник не звернувся у цей 30-денний період, вважається, що він пропустив термін для надання вимог. Проте процедура розсилки повідомлень може бути виконана неналежним чином або невиконана зовсім, у зв’язку із чим є сенс боротися за своє право.
Невключення до Переліку та Загального Реєстру вкладників може наступати як наслідок визнання договору депозиту нікчемним (недійсним). Причини цього можуть бути різні. І розміщення вкладу напередодні ліквідації банку, і певні банківські операції із вкладом та інше.
         Для вирішення наведених ситуацій перш за все слід звертатись до Фонду гарантування вкладу фізичних осіб.
Це установа, яка виконує функції гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.
Діяльність Фонду регулюється Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Відповідно до ст. 26 цього Закону Фонд гарантує кожному вкладнику у кожному банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, але не більше за максимальну суму гарантування, незалежно від кількості вкладів у одному банку.
Максимальна сума гарантування на даний момент становить                           200 000 грн.
У разі недосягнення позитивного результату необхідно звертатися до суду.
Що необхідно знати при визнанні банку неплатоспроможним та прийняття рішення про його ліквідацію.
Національний банк України відносить банк, у якому розміщений депозит, до категорії неплатоспроможних. На наступний робочий день, після отримання офіційного рішення Національного банку України про це, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  вводить тимчасову адміністрацію в банку строком на 3 місяці (строк може бути продовжено). Відповідна інформація розміщується на сайті Фонду та в газетах “Урядовий кур’єр” або “Голос України”.
Під час тимчасової адміністрації задоволення вимог вкладників не здійснюється, крім виплати коштів за вкладами, строк яких закінчився. При цьому виплати здійснюються в межах суми, що гарантується Фондом – до 200 000 гривень (включно з нарахованими відсотками). Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України. Для отримання коштів необхідно звернутися до банку із письмовою заявою. Враховуючи те, що банк являється проблемним, на практиці часто виникають проблеми при поверненні депозиту. Тому всі звернення необхідно здійснювати у письмовій формі.
Якщо під час тимчасової адміністрації буде знайдений інвестор, то зобов’язання щодо повернення коштів за вкладами переходять до нього. 
Національний банк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, яку розпочинає Фонд з розміщенням відповідної інформації на сайті та в газетах “Урядовий кур’єр” або “Голос України”. Також інформація про ліквідацію буде відображена в ЄДРПОУ, де знайти її буде простіше ніж в офіційних виданнях. Вкладник може забрати свої кошти, на протязі одного року з дня прийняття рішення про ліквідацію банку, у розмірі до 200 000 гривень, враховуючи відсотки згідно договору. Для цього треба звернутися до банка-агента, визначеного Фондом. Якщо розмір депозиту перевищує 200 000 гривень і вказані кошти вкладник отримав, то він має право протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду, подати до банку заяву про свої вимоги, які можуть бути задоволені по мірі продажу майна банку, згідно статті 52 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Зокрема, вимоги вкладників-фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом, погашаються у четверту чергу.
У розвязанні розглянутих можливих схем розвитку подій, за яких банк з тих чи інших причин не може або не має наміру повертати депозити вкладникам Вам надасть кваліфіковану правничу допомогу адвокат.
Права вкладника та переваги звернення до адвоката.
1. Відповідно до договора депозиту, вкладник має право отримати вклад на вимогу (достроково) або після закінчення визначеного у договорі терміну.
Все залежить від того, яке із цих прав прописано у договорі. Але, у будь-якому разі, вкладник має право отримати свій вклад.
2.   У термін, який було прописано у договорі, банк зобов’язаний видати вкладнику як суму вкладу, так і відсотки, які були нараховані за ним відповідно до умов договору.
3.  Щодо депозитних договорів, укладених у банківських відділеннях АР Крим, Донецької та Луганської областей, досить складно, проте можливо стягнути не лише суму депозиту в сукупності із нарахованими відсотками, а й додаткові компенсації з урахуванням індексу інфляції, що сталася.
4.  Професійний адвокат проконсультує, як звільнити вкладника від необхідності сплачувати судовий збір до державного бюджету. Це зумовлено тим, що вкладник є споживачем фінансових послуг та згідно із положеннями Закону України «Про захист прав споживачів» звільнений від сплати судового збору на всіх стадіях судового процесу. Це питання також було предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду.
5. Вкладник має право на нарахування відсотків доти, доки банк не поверне йому гроші на рахунок. Навіть якщо вже справа перебуває на останній стадії судового розгляду, на стадії виконавчого провадження, завжди можна звернутися до суду із додатковим позовом та дорахувати відсотки. Судова практика показує, що повернення коштів через суд та виконавчу службу може зайняти від року до двох. Проте вкладник має право вимагати від банку відсотки за цей період також.
На сьогоднішній день склалася вже стабільна судова практика щодо повернення вкладів, і суперечки щодо депозитів є нормою. Проте банки активно чинять опір, у звязку із чим судовий процес найчастіше закінчується у Верховному Суді. Проте, чим сильнішим буде прагнення вкладника повернути гроші, тим більше шансів він матиме на позитивний результат.
Адвокати постійно здійснюють моніторинг змін у чинному законодавстві, відстежують нові рішення судів, індивідуально підходять до кожної проблеми та пошуку шляхів її позитивного вирішення.
         Супровід адвоката на стадії виконання позитивного для клієнта банка рішення має важливе значення, оскільки усі судові поневіряння і довгоочікуване рішення на користь вкладника зійде нанівець, якщо це рішення не буде виконано.
Рішення суду на користь вкладника є лише першим етапом у боротьбі за повернення коштів. Навіть отримавши на руки рішення суду, вкладник не отримує своїх грошей відразу, а банк не поспішає їх віддавати. Другим та головним етапом є примусове стягнення суми через виконавчу службу. Представництво інтересів у виконавчій службі також вдало бере на себе адвокат із депозитних питань.
Після набуття рішенням суду чинності, необхідно взяти у ньому виконавчий лист та звернутися із заявою до виконавчої служби. Вимоги до форми та змісту заяви визначено у Законі України «Про виконавче провадження» За фактом звернення виконавча служба відкриває виконавче провадження та починає стягувати кошти з банку. Для того щоб отримати свій внесок, необхідно відкрити розрахунковий рахунок у будь-якому банку та надати ці реквізити у виконавчу службу.
Виконавче провадження здійснюється в Україні як приватними, так і державними виконавцями. Проте, приватні виконавці мають обмеження на примусове стягнення, які також перераховані у вищезгаданому законі. У нашому випадку це стосується банків, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25% та/або фінансується за рахунок державного чи місцевого бюджетів. Такими банками в Україні є АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Розрахунковий Центр».
Слід звернути увагу що банк, який створює певні перешкоди клієнтам для отримання депозитних коштів (навіть якщо НБУ він не визнаний проблемним), має певні фінансові труднощі. Тому іноді виникає наступна ситуація: банк не повертає кошти за депозитом, клієнт звертається до суду, отримує позитивне рішення, виконавча служба відкриває провадження для примусового виконання рішення. На цій стадії ви дізнаєтесь, що НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку – боржника. Це є підставою для закінчення виконавчого провадження державною виконавчою службою. Тому необхідно проконтролювати хід цієї справи та після закінчення виконавчого провадження та направлення матеріалів до уповноваженої особи Фонду, звертатися за відшкодуванням своїх коштів вже до Фонду в загальному порядку.
         З огляду на викладене, слід зробити висновки, що  під час укладання договору депозиту необхідно уважно читати його умови, особливу увагу приділяти розміру процентної ставки, умовам дострокового повернення вкладу на першу вимогу вкладника та продовження терміну дії договору.
 
В МЕЖАХ ДІЇ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРУ БАНК МОЖЕ ПЕРЕКЛАСТИ СВОЇ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК БОРЖНИКА ЛИШЕ ЗА ЗГОДОЮ ВКАДНИКА ЯК КРЕДИТОРА
 
В грудні 2018 року Вкладник звернувся до суду з позовом до Банку про захист прав споживача, розірвання договору, стягнення коштів.
Так, Позивач зазначав що уклав договір депозиту на суму 35000 євро під 11,5 % річних, та мав ще поточний рахунок на суму 130000 євро.
Однак Банк листом від 9 січня 2018 року фактично відмовився повертати депозит.
 
Рішенням місцевого суду від 8 жовтня 2020 року позов було задоволено. Розірвано договори банківського вкладу, стягнуто з Банку грошові кошти Позивача з нарахованими відсотками.
Рішення мотивовано тим, що згідно ст., ст. 1058,1060, 1061 ЦК України, Відповідач зобов’язаний був видати вклад та виплатити відсотки за договором. Тому порушено право вкладника підлягає захисту. Посилання Банку на окупацію Криму та що належний Відповідач є ТОВ ФК Фінілон є надуманими та безпідставними.
Постановою Апеляційного Суду від 25 серпня 2021 року апеляційна скарга Банку була задоволена частково, скасовано рішення першої інстанції про нарахування відсотків скасовано та вирішено стягнути з Банку менший розмір відсотків.  В іншій частині рішення місцевого суду залишено без змін.
Постанова Апеляційного Суду мотивована тим, що Банком не надано доказів згоду Вкладника на заміну Боржника за договором банківського вкладу, а вимоги про нарахування відсотків за договором депозиту безпідставні, в зв’язку із закінчення договору, так як після закінчення договору депозиту інтереси вкладника захищаються ст. 625 ЦК України, що регулює відповідальність за прострочення виконання грошового зобов’язання.
Погодивши із судовими рішеннями, Верховний Суд у своїй постанові від 23 травня 2022 року зазначив, що доводи касаційної скарги Банку є безпідставними, так як згідно ст. 520 ЦК України боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою лише за згодою Кредитора.