Перейти до вмісту
Главная страница » Оскарження процедур закупівлі до Антимонопольного комітету України

Оскарження процедур закупівлі до Антимонопольного комітету України

Порядок оскарження процедур закупівлі регламентовано статтею 18 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – Закон).

Органом оскарження у сфері публічних закупівель є Антимонопольний комітет України.

Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах публічних закупівель, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діюча адміністративна колегія (колегії) приймає від імені Антимонопольного комітету України.

Суб’єктом оскарження є фізична чи юридична особа.

Що стосується безпосередньо процедури оскарження.

Скаргу подають у формі електронного документа через електронну систему закупівель РroZorro.

В залежності від того, на якому етапі подається скарга, необхідно дотримуватись строків для її подання.

Антимонопольний комітет України розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі виключно в межах одержаної за скаргою інформації, наданих до скарги документів та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Обов’язок доказування щодо оскарження закупівель покладено на суб’єкта оскарження. Тобто позицію суб’єкта оскарження має бути ретельно обґрунтовано і, якщо можливо, документально підтверджено.

Під час подання скарги необхідно дотримуватись процедури її подання та вимог, передбачених ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі», щодо наявної у ній інформації.

До скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді формату файла pdf), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.

Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата. Розміри плати визначені постановою Кабінетом Міністрів України від 22.04.2020 року № 292 «Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження».

Необхідно дотримуватись строків подання скарг аби уникнути їх неприйняття.

Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.

У разі порушення строків, визначених в абзацах першому – третьому цієї частини, скарги автоматично не приймаються системою електронних закупівель.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.

З урахуванням Особливостей, визначених постановою КМУ № 1178, учасникам надано можливість виправляти практично всі недоліки, а отже доцільно користуватися такою можливістю, аби не витрачати зайвий час на оскарження.

Як свідчить практика, суб’єкти оскарження при подачі скарг допускають порушення вимог ст. 18 Закону щодо змісту скарги. Такі скарги до розгляду не приймаються та плата за їх подання не повертається скаржнику.

При поданні скарг на вимоги тендерної документації скаржники ігнорують вимогу документального підтвердження, яке має бути завантажено разом зі скаргою, що також є наслідок залишення скарги без розгляду.