Перейти до вмісту
Главная страница » ОСКАРЖЕННЯ ШТРАФІВ ОБЛЕНЕРГО ЗА СПОЖИВАННЯ НЕОБЛІКОВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ОСКАРЖЕННЯ ШТРАФІВ ОБЛЕНЕРГО ЗА СПОЖИВАННЯ НЕОБЛІКОВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Оскарження штрафів Обленерго, накладених на фізичних і юридичних осіб за споживання необлікованої електроенергії, відіграє важливу роль у захисті їх прав та інтересів. У таких випадках юристи, що спеціалізуються в галузі енергетичного права, надають професійну допомогу та підтримку споживачам, прагнучи оскаржити неправомірно накладені штрафи та відновити справедливість.

Для адвокатів по електроенергії АБ «Ткачук і партнери» спори по відміні штрафів, накладених Обленерго на споживачів за необліковане споживання електроенергії є типовими та завдяки наявному досвіду такі питання вирішуються на користь останніх

Адвокати по електроенергії нашого Бюро готові захистити Вас від безпідставних претензій Постачальників електроенергії та Операторів електромереж, допоможуть розібратися із тонкощами законодавчої бази використання електроенергії, проконсультують, що необхідно робити у разі виникнення спорів щодо електроенергії.

АДВОКАТ ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОЖЕ НАДАТИ НАСТУПНІ ПРАВНИЧІ ПОСЛУГИ:

 • Вивчення поставленого клієнтом питання та складання обґрунтованого правового висновку можливих шляхів вирішення   проблеми з урахування чинного законодавства (змін до нього), а також судової практики;
 • Вирішення проблеми в позасудовому порядку (у тому числі шляхом подання скарги в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та контроль за її належним розглядом);
 • Зібрання матеріалів та пред’явлення позову про скасування рішення про накладення штрафу за необліковане споживання  електроенергії;
 • Підготовка (у разі необхідності) апеляційних і касаційних скарг, заяв  за нововиявленими і винятковими обставинами;
 • Представництво інтересів клієнта у судах першої, апеляційної інстанцій та Верховному Суді, підготовка необхідних процесуальних документів (клопотань, пояснень, заперечень тощо).

Споживачу слід знати деякі законодавчі нюанси у сфері споживання електроенергії.

Питання споживання електроенергії регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії» та розробленими на його виконання  Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, низкою обов’язкових для учасників ринку електричної енергії Правил:-Правила ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовий ринок;-Кодекс системи передачі;-Кодекс систем розподілу;-Кодекс комерційного обліку; -Правила роздрібного ринку електроенергії (ПРРЕЕ).

На роздрібному ринку електричної енергії не допускається 

споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповідно до ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених ПРРЕЕ.

Необлікована електрична енергія – обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом в електромережі, що належать іншим власникам електричних мереж, але не врахований розрахунковими засобами комерційного обліку або врахований неправильно.

Виявлення факту порушення. 

Визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акту, у разі виявлення таких порушень:

 1. Порушення, пошкодження або відсутність пломб;
 2. Пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів вимірювальної техніки;
 3. Фіксація індикаторами впливу на лічильник електричної енергії постійного (змінного) магнітного або електричного полів; 
 4. Самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі;
 5. Використання «штучного нуля», що призвело до споживання необлікованої електричної енергії.

При виявленні представниками енергопостачальника фактів розкрадання електричної енергії складається :

 1. Акт про порушення Правил складається представниками енергопостачальника на місці виявлення фактів розкрадання електричної енергії у присутності споживача.
 2. Акт про порушення Правил складається тільки на бланках встановленого зразка у 2-х примірниках.
 3. Згода або незгода споживача із зафіксованим в акті про порушення фактом пошкодження пломб або розрахункових приладів обліку фіксується в акті про порушення Правил.
 4. Акт про порушення Правил підписується представниками енергопостачальника та споживачем.

У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника.

Один примірник акта про порушення Правил вручається споживачу, 

другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести зауваження та заперечення до акту, викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, 

зауваження та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в акті.

Розгляд акту про порушення.

Процедура розгляду акту про порушення Правил:

 1. Акт про порушення Правил розглядається комісією з розгляду актів, яка створюється енергопостачальником і складається не менш ніж з трьох уповноважених представників енергопостачальника.
 2. Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів.
 3. Енергопостачальник повідомляє споживача не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня засідання комісії про його час і дату.
 4. Акт про порушення Правил не розглядається у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживача про час і дату засідання комісії.
 5. Рішення комісії з розгляду актів оформляється протоколом.

Звертаю увагу, що самою розповсюдженою конфліктною ситуацією є недотримання службовими особами порядку складання актів про виявлені порушення у сфері електроенергетики.

Важливо!

 1. Ніколи не залишайте представників енергокомпанії віч-на-віч із лічильником при знятті показань;
 2. Ви маєте право запросити двох сусідів на період перевірки;
 3. За підозри в упередженості працівників РЕМ, непоганим варіантом захистити свої права – це грамотний відеозапис. Процес необхідно зафіксувати від початку (стан лічильника, показання приладу обліку, стан пломби) і до кінця, тільки в такому разі це може бути доказом. Відеозапис – це засоби захисту своїх прав і має право бути застосованим.

Відміна штрафів Обленерго, накладених за споживання необлікованої електроенергії.

Процедура складання Акту про порушення регулюється Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), яку Енергетики не завжди дотримуються, допускають неточності, не завжди заповнюють усі графи Акту, що ставить під сумнів законність претензій до Споживача і його саме лише з цих підстав можливо визнати недійсним у судовому  порядку.

У разі незгоди із прийнятим комісією рішенням останнє також оскаржується в судовому порядку, в чому допоможуть адвокати по електроенергії нашого Бюро.

Окрім того, як зазначено у постановах Верховного Суду у справах № 923/1013/17, № 912/793/18,  № 923/611/17,  № 918/344/18, № 908/2039/17 вирішуючи суперечки про застосування енергопостачальником до споживача електричної енергії оперативно-господарської санкції у вигляді стягнення вартості електроенергії, необлікованої внаслідок порушення споживачем Правил, суди повинні дослідити обставини щодо вчинення споживачем такого порушення. Також у постанові Верховного Суду у справі 906/233/17 вказано, що для донарахування споживачу суми недоврахованої електроенергії визначальним є саме факт порушення Правил, який може доводитися у тому числі, але не виключно, актом.

У сфері електроенергетики виникає безліч конфліктних ситуацій між споживачами та постачальниками електроенергії і операторами електромереж, і досягнути позитивного результату у їх вирішенні, зокрема, відміни неправомірного рішення про накладення штрафу за споживання необлікованої електроенергії допоможуть адвокати АБ «Ткачук і партнери».