Перейти до вмісту
Главная страница » СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

В ході трудової діяльності між працівником і роботодавцем можуть виникати спірні питання щодо дотримання роботодавцем норм трудового законодавства, зокрема, з приводу невиплаченої заробітної плати.

Адвокати по стягненню заробітної плати  АБ «Ткачук і партнери» допоможуть Вам в межах правового поля отримати належні Вам зароблені гроші, надавши наступні юридичні послуги:

  • Консультація з усіх питань, пов’язаних із вирішенням конфліктної ситуації щодо невиплати заробітної плати;
  • Допомога в урегулюванні питання виплати заробітної плати в досудовому порядку;
  • Зібрання доказів та підготовка процесуальних документів, необхідних для стягнення заробітної плати – адвокатського запиту, заяви, скарги, позову, клопотань, пояснень тощо;
  • Представництво інтересів клієнта в  комісіях по трудових спорах та всіх судових інстанціях з питань стягнення на користь клієнта невиплаченої заробітної плати;
  • Оскарження незаконних рішень судів та комісій по трудовим спорам з питань стягнення заробітної плати;
  • Юридичний супровід клієнта при примусовому виконанні рішень про стягнення заробітної плати.

ДОСУДОВИЙ ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Нараховану, але невиплачену заробітну плату працівник може стягнути в досудовому або судовому порядку.

В досудовому порядку працівник, перед яким існує заборгованість по заробітній платі, має можливість звернутися із заявою до комісії по трудових спорах на підприємствах (у разі їх наявності) без обмежень будь-яким строком.

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Комісія по трудових спорах зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви.

У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник може оскаржити її рішення до суду в 10-денний строк з дня вручення йому виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження.

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк працівникові видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, последние виконують рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

В урегулюванні конфліктної ситуації щодо невиплати працівнику зароблених коштів в досудовому порядку допоможуть кваліфіковані адвокати по стягненню заробітної плати нашого Бюро.

СТЯГНЕННЯ НЕВИПЛАЧЕНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Відповідно до статті 221 Кодексу законів про працю України трудові спори, у тому числі стосовно стягнення невиплаченої працівнику заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку, компенсації у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати, розглядаються міськими або міськрайонними, районними судами.

Тому, при відмові роботодавця виплатити працівнику, у тому числі звільненому, заборгованість із заробітної плати або виникнення спору щодо її розміру, працівник має право звернутися до суда у порядку:

  1. Наказного провадження-спрощений вид цивільного процесу, спрямований на швидкий та ефективний захист безспірних прав осіб шляхом видачі судового наказу, що одночасно є судовим рішенням та виконавчим документом. 

Працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження у разі якщо вимога про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати є безспірною (роботодавець не оспорює ні право вимоги працівника, ні суму заборгованості з виплати заробітної плати), що підтверджується належно оформленими письмовими документами.

Судовий наказ набирає законної сили у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п’яти днів після закінчення строку на її подання.

Боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.

На підставі судового наказу, який є виконавчим документом, стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби або до приватного виконавця з метою його примусового виконання.

  1. Позовного провадження-якщо наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання.

  Із заявою про вирішення трудового спору у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, працівник має право звернутися до суду у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні.

Звертаю увагу, що у  разі якщо працівникові не були виплачені належні йому від підприємства суми в день звільнення, а коли  він у цей день не був на роботі – наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, суд на користь працівника стягує середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при непроведенні його до розгляду справи – по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі непроведення розрахунку у зв’язку із виникненням спору про розмір належних до виплати сум, вимоги про відповідальність за затримку розрахунку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача або такого висновку дійде суд, що розглядає справу. При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

Судове рішення про виплату заробітної плати, але не більше ніж за один місяць, підлягає негайному виконанню, а також суд має право допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.

Адвокати по стягненню заробітної плати  АБ «Ткачук і партнери» допоможуть стягнути з роботодавця на Вашу користь невиплачену зарплату як в досудовому, так і в судовому порядку, а також будуть забезпечувати юридичний супровід при стягненні заборгованості у виконавчому провадженні.