Перейти до вмісту
Главная страница » СПОРИ ПО АЛІМЕНТАМ

СПОРИ ПО АЛІМЕНТАМ

Аліменти є одним із способів виконання батьками обов’язку по утриманню дитини до досягнення нею повноліття та після, у випадку якщо повнолітня дочка/син є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги, за умови, якщо батьки можуть дати таку матеріальну допомогу. 

Адвокати по аліментам АБ «Ткачук і партнери» роз’яснять нюанси чинного законодавства та нададуть допомогу як вирішити у межах правового поля питання збільшення розміру аліментів, стягнення аліментів з одного із батьків, який перебуває за кордоном, погашення заборгованості та багато інших.

Адвокати нашого Бюро  проконсультують клієнта по всіх питаннях, пов’язаних із стягненням аліментів на утримання дитини та нададуть наступні юридичні послуги:

  • Правовий супровід процедури укладення нотаріального договору між батьками про виплату аліментів на утримання дітей;
  • Підготовка процесуальних документів, спрямованих на вирішення питання про стягнення аліментів (у тому числі додаткових витрат на утримання дитини)-адвокатського запиту, заяви про видачу наказу про стягнення аліментів, позову, пояснень, клопотань тощо;
  • Представництво інтересів клієнта у всіх судових інстанціях по розгляду справ зі спорів про стягнення аліментів;
  • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному и касаційному порядку;
  • Юридичний супровід при стягненні заборгованості по сплаті аліментів через суд та у процесі виконавчого провадження.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Стягнення аліментів не залежить від того, чи знаходяться в шлюбі батьки дитини, розлучені вони або взагалі не перебували в ньому. Аліменти на дитину стягуються на користь одного з батьків, з яким проживає дитина, є його власністю і повинні використовуватися за цільовим призначенням, тобто саме на утримання дитини.

 Сплата аліментів в позасудовому порядку

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років. Право на утримання дитини на період навчання припиняється у разі припинення останнього.

 Влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу не припиняє стягнення аліментів на користь того з батьків, з ким до цього проживала дитина, якщо вони витрачаються за цільовим призначенням. Якщо батьки не беруть участі в утриманні дитини, влаштованої до державного або комунального закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу, аліменти на дитину можуть бути стягнуті з них на загальних підставах.

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним відкликана. На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Договір про сплату аліментів

Договір про сплату аліментів укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися у примусовому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Юрист по аліментам нашого Бюро допоможе в складенні договору  про сплату аліментів, в якому будуть передбачені всі необхідні правові умови для уникнення можливих суперечок у майбутньому. 

Стягнення аліментів на утримання дитини на підставі рішення суду

При неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування (сплату) одним з них аліментів, кошти на утримання дитини (аліменти) можуть бути присуджені за рішенням суду у частці від доходу платника і (або) у твердій грошовій сумі.

Стягнення аліментів через суд можливе:

  • у наказному провадженні-спрощений вид цивільного процесу, спрямований на швидкий та ефективний захист безспірних прав осіб шляхом видачі судового наказу, що одночасно є судовим рішенням та виконавчим документом;
  • у позовному провадженні.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров’я та матеріальне становище дитини та платника аліментів;наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів та інші обставини, що мають істотне значення.

При цьому факт відсутності у батька або матері можливості надавати дитині відповідного розміру утримання не фігурує в переліку обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів. Ця обставина не звільняє батьків від обов`язку по утриманню дитини.

Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (правова позиція ВС у справі № 344/10971/16). 

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.

При стягненні аліментів на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі :на одну дитину – 1/4;на двох  -1/3;на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.

Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу – із дня подання такої заяви.

Слід звернути увагу, що аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач надасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.

У разі зміни сімейного або матеріального  стану, погіршення або поліпшення здоров’я платника або одержувача аліментів та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути  зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом одного з них.

Важливо! Особливістю вирішення питань, пов’язаних з виконанням рішень України про стягнення аліментів, якщо боржник постійно проживає за межами України є те, що у дану випадку важливе значення мають міжнародні конвенції та договори, ратифіковані Україною у встановленому порядку. Якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Відповідальність за ухилення від сплати аліментів

Накладення штрафних санкцій.

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Державним виконавцем до боржника, який має заборгованість по сплаті аліментів більше року застосовується штраф у розмірах, передбачених ст. 71 «Про виконавче провадження» в залежності від терміну заборгованості, який після стягнення перераховується стягувачу.

При застосуванні до боржника таких заходів розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів примусового виконання (штрафу). Розмір неустойки також може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

Також законодавством передбачена адміністративна відповідальність за несплату аліментів. 

Так, у разі наявності в діях платника аліментів ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 183-1 КУпАП (несплата аліментів), державний виконавець складає відповідний протокол та направляє його на розгляд суду. Відповідальність за адміністративні правопорушення за цією нормою передбачає стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. В той же час, щодо осіб, які ухиляються від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт встановлюється адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту (ст. 183-2 КУпАП).

У разі заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника.

Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Встановлення тимчасових обмежень відносно боржника.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, а у випадку, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на ряд тяжких хвороб (онкологічні, цукровий діабет та інші) – за три місяці, державний виконавець виносить  постанови до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі про:

  • тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України; 
  • тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами. При цьому є ряд обставин, коли даний захід не може бути застосований, зокрема, у разі:якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю тощо;
  • інші тимчасові обмеження боржника (у праві полювання тощо).

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, і мають місце ознаки злісного ухилення боржником від сплати цих коштів (приховування доходів, зміна місця проживання чи місця роботи без відповідного інформування стягувача тощо) виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення  кримінального правопорушення боржником за ст. 164 КК України.

Звільнення від сплати аліментів

З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами. За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла в зв’язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

Звертаю увагу, що той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку  з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо), який посвідчується нотаріально. 

Окрім того, батьки за рішенням суду можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Однак, якщо дитина перестала отримувати дохід, або він зменшився, заінтересована особа може звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Таким чином виконання батьками обов’язку по утриманню дитини не завжди буває добровільним, а примусове виконання такого батьківського обов’язку (сплати аліментів) має безліч правових нюансів, розібратися в яких допоможуть кваліфіковані спеціалісти –адвокати АБ «Ткачук і партнери», які захистять права дитини як позасудовому так і в судовому порядку.