Перейти до вмісту
Главная страница » ПРЕТЕНЗІЙНО — ПОЗОВНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРЕТЕНЗІЙНО – ПОЗОВНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

На деяких етапах діяльності будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності виникає потреба в захисті порушених прав, відстоюванні законних інтересів, стягнення заборгованості, визнання угод недійсними, розірвання (зміни) договору, виконання зобов’язань за угодою і т.ін.

Претензійно-позовна адвокатська робота – це комплекс юридичних дій, які спрямовані на упорядкування господарських відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав підприємств, установ, організацій. 

Судово-претензійна робота юриста вимагає знання тонкощів роботи конкретної фірми та історії її ділових відносин із контрагентом, нюансів нормативно-правових актів, що регулюють роботу в конкретному випадку. У таких випадках звертайтесь за правовою допомогою до досвідчених у цій сфері юристів АБ «Ткачук і партнери». 

Адвокати по претензійно-позовній діяльності АБ «Ткачук і партнери» можуть надати наступні юридичні послуги:

  • Консультація на всіх етапах правовідносин між суб’єктами господарської діяльності, починаючи від підготовки претензії, вимоги або іншого документу на етапі досудового вирішення конфлікту і закінчуючи виконанням судових рішень та допомога клієнту у прийнятті зваженого рішення щодо можливості та перспектив досудового врегулювання спору, а також доцільності та ефективності судового захисту;
  • Складання претензій, вимог, надання відповідей на такі претензії та вимоги, проведення переговорів з контрагентом для досягнення взаємовигідної домовленості, що дозволяє уникнути вирішення спору у судовому порядку;
  • Зібрання доказів та підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, позову, клопотань, заперечень  тощо;
  • Участь з  метою захисту інтересів клієнта у всіх судових інстанціях;
  • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
  • Юридичний супровід при виконанні судових рішень.

Претензійно-позовна робота складається з двох етапів: досудове та судове врегулювання суперечок. Часто ще на досудовому етапі вдається дійти компромісу та знайти оптимальний варіант вирішення проблеми.

ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА АДВОКАТА –ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧКИ

Досудове врегулювання будь-якого спору – це  пошук спільного знаменника між сторонами конфлікту і є  найменш обтяжливим для обох сторін такої суперечки. Враховуючи специфіку ведення бізнесу, рано чи пізно кожна фірма стикається з певними конфліктними ситуаціями, вирішити які мирним договірним шляхом неможливо. Вони можуть бути пов’язані з фінансовими, господарськими чи будь-якими іншими питаннями.

У цьому випадку подібні спірні питання переходять в область юриспруденції і готується претензія. Цей документ складається постраждалою стороною у письмовій формі. У ньому кредитор викладає свої вимоги до боржника, документально підкріплюючи їх фактами. Наприклад, найчастіше такий документ складається у тому випадку, коли дебіторська заборгованість контрагента перед підприємством після закінчення обумовленого у договорі про співробітництво терміну переростає (або найближчим часом переросте) на прострочення.

Поняття «досудове» визначає претензію, як попередній етап в процесі захисту своїх прав та відновлення вже порушених. Претензія має бути направлена до учасника відносин до звернення в суд, оскільки такий механізм створено з метою зменшення навантаження на судову систему та відповідно прискорення врегулювання спорів між контрагентами (оскільки судовий розгляд спорів між юридичними особами може здійснюватися роками).

Претензія за вимогами законодавства має бути направлена поштою рекомендованими листами або цінними листами або ж вручена під розписку. Однак, надійним варіантом буде надсилати претензію окрім поштового шляху ще й шляхом електронного зв’язку, проте такий варіант вимагає зазначення в договорі між сторонами електронних адрес для листування.

Контрагент вправі розглядати претензію в межах місячного сроку з дати її отримання, якщо інше не передбачено договором або законодавством (наприклад, для договорів перевезення-це три місяці). Зазначений термін є досить значним і за результатами розгляду такої претензії має бути надана зворотна відповідь. Якщо ж відповідь негативна або взагалі відсутня, то існує повне право на звернення до суду.

З метою досудового врегулювання спору адвокати нашого Бюро підготують претензію, заяву або вимогу з проханням до контрагента усунути певні порушення, або нададуть відповідь на претензію або вимогу, що надійшла від контрагента.

ПОЗОВНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВИРІШЕННЯ СПОРУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

У разі неможливості досудового врегулювання спору будь-яка сторона має можливість звернутись до суду для захисту своїх, охоронюваних законом, інтересів.

Тобто, якщо ж судового спору уникнути не має можливості необхідно правильно оцінити нанесені збитки протиправною поведінкою або невиконанням стороною своїх зобов’язань, зібрати необхідні документи (докази) та підготувати позовну заяву, в чому Вам допоможуть адвокати АБ «Ткачук і партнери».

Судова адвокатська діяльність  передбачає звернення до судового органу відповідно до правил підсудності з позовною заявою про захист  порушеного права клієнта, участь у всіх судових інстанціях, у тому числі підготовка необхідних процесуальних документів (клопотань, заперечень, пояснень тощо), оскарження незаконних судових рішень, а також правовий супровід при виконанні рішення суду.

Отже, претензійно-позовна робота обов’язково включає аналіз ситуації, яка призвела до виникнення спору, розробку позиції у справі, представництво клієнта при проведенні переговорів з контрагентами компанії або в суді.

Слід пам’ятати, що належним чином організоване ведення претензійно-позовної роботи адвокатом завжди є дієвим інструментом вирішення будь-яких конфліктних ситуацій.

Компетентні фахівці адвокатського бюро «Ткачук і партнери» мають величезний досвід у всіх правових питаннях і кваліфіковані адвокати забезпечать ефективну і організовану згідно з чинним законодавством претензійно-позовну роботу Вашого підприємства, а також допоможуть швидко вирішити конфліктну ситуацію на користь клієнта.