Перейти до вмісту
Главная страница » ПРЕТЕНЗІЙНО — ПОЗОВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРЕТЕНЗІЙНО – ПОЗОВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Претензионно-исковая адвокатская деятельность

В ході здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання нерідко виникають спірні ситуації – несвоєчасна оплата робіт і послуг, неякісне або з порушенням строків виконання робіт, непоставка або несвоєчасна поставка продукції тощо. 

У зв’язку із цим виникає потреба в захисті порушених прав, відстоюванні законних інтересів шляхом  стягнення заборгованості, визнання угод недійсними, розірвання (зміни) договору, виконання зобов’язань за угодою, відшкодування завданих збитків і т.ін.

Претензійно-позовна адвокатська робота – це комплекс юридичних дій, які спрямовані на упорядкування господарських відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав суб’єктів господарювання. 

Судово-претензійна робота юриста вимагає знання тонкощів роботи конкретного господарюючого суб’єкта  та історії його ділових відносин із контрагентом, нюансів нормативно-правових актів, що регулюють роботу в конкретному випадку. У таких випадках звертайтесь за правовою допомогою до досвідчених у цій сфері юристів АБ «Ткачук і партнери». 

 

Адвокати по претензійно-позовній діяльності АБ «Ткачук і партнери» можуть надати наступні юридичні послуги:

Консультація на всіх етапах правовідносин між суб’єктами господарської діяльності, починаючи від підготовки претензії, вимоги або іншого документу на етапі досудового вирішення конфлікту і закінчуючи виконанням судових рішень та допомога клієнту у прийнятті зваженого рішення щодо можливості та перспектив досудового врегулювання спору, а також доцільності та ефективності судового захисту;

-Складання претензій, вимог, надання відповідей на такі претензії та вимоги, проведення переговорів з контрагентом для досягнення взаємовигідної домовленості, що дозволяє уникнути вирішення спору у судовому порядку;

-Зібрання доказів та підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, позову, клопотань, заперечень  тощо;

-Участь з  метою захисту інтересів клієнта у всіх судових інстанціях;

-Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;

-Юридичний супровід при виконанні судових рішень.

Претензійно-позовна робота складається з двох етапів: досудове та судове врегулювання суперечок.  При цьому, часто ще на досудовому етапі вдається дійти компромісу та знайти оптимальний варіант вирішення проблеми.

ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА АДВОКАТА –ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧКИ


Досудове врегулювання будь-якого спору – це пошук спільного знаменника між сторонами конфлікту і є найменш обтяжливим для обох сторін такої суперечки. Враховуючи специфіку ведення бізнесу, рано чи пізно кожна фірма стикається з певними конфліктними ситуаціями, вирішити які мирним договірним шляхом неможливо. Вони можуть бути пов’язані з фінансовими, господарськими чи будь-якими іншими питаннями.

У цьому випадку подібні спірні питання переходять в область юриспруденції і готується претензія.  

 

Претензія – це юридичний документ, на основі якого проводиться досудовий розгляд спору між сторонами. 

 

Цей документ складається постраждалою стороною у письмовій формі. У ньому кредитор викладає свої вимоги до боржника, документально підкріплюючи їх фактами. Наприклад, найчастіше такий документ складається у тому випадку, коли дебіторська заборгованість контрагента перед підприємством після закінчення обумовленого у договорі про співробітництво терміну переростає (або найближчим часом переросте) на прострочення.

Поняття «досудове» визначає претензію, як попередній етап в процесі захисту своїх прав та відновлення вже порушених. Претензія має бути направлена до учасника відносин до звернення в суд, оскільки такий механізм створено з метою зменшення навантаження на судову систему та відповідно прискорення врегулювання спорів між контрагентами (оскільки судовий розгляд спорів між юридичними особами може здійснюватися роками).

Претензія за вимогами законодавства має бути направлена поштою рекомендованими листами або цінними листами або ж вручена під розписку. Однак, надійним варіантом буде надсилати претензію окрім поштового шляху ще й шляхом електронного зв’язку, проте такий варіант вимагає зазначення в договорі між сторонами електронних адрес для листування.

Контрагент вправі розглядати претензію в межах місячного сроку з дати її отримання, якщо інше не передбачено договором або законодавством (наприклад, для договорів перевезення-це три місяці). Зазначений термін є досить значним і за результатами розгляду такої претензії має бути надана зворотна відповідь. Якщо ж відповідь негативна або взагалі відсутня, то існує повне право на звернення до суду.

 

ПЕРЕВАГИ ЗАЛУЧЕННЯ АДВОКАТА НА СТАДІЇ ПРЕТЕНЗІЙНОГО

УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Адвокат допоможе досягти ключової мети претензійної роботи – не допустити розгляд справи в суді, оскільки це ускладнить конфлікту ситуацію і затягне клієнта в непотрібні судові тяжби.

Окрім того, це дозволить зекономити час та грошові кошти на судовий спір, оскільки друга сторона може виконати вимоги на підставі претензії, не чекаючи звернення до суду. 

При цьому професіональний юрист обере, в залежності від ситуацій, найкоротший шлях  вирішення претензії на користь клієнта, зокрема:

Під час переговорів. Найчастіше вдається вирішити суперечки в ході прямих переговорів. За підсумком сторони укладають мирову угоду. Участь у переговорах фахівця –юриста допомогає знайти компроміс, оскільки він юридично грамотно роз’яснить сторонам наслідки всіх варіантів прийнятих ними рішень.

-У письмовій формі (шляхом обміну офіційними листами). Даний варіант застосовується при  наявності претензії по конкретному пункту угоди між сторонами або конкретної дії сторони договору із додання відповідних документів.

У разі ж отримання письмової відповіді про відмову у задоволенні претензії Ви будете обізнані про підстави, якими опонент може обґрунтовувати свої заперечення в суді, що дозволить краще підготуватися до майбутнього судового спору. При цьому, справу у суді буде вести адвокат, залучений на стадії претензійного урегулювання спору, а значить буде всебічно обізнаний із склавшоюся ситуацією. 

Із досвіду адвокатів нашого Бюро можливо констатувати, що направлення контрагентові  юридично грамотної претензії із посиланням на відповідні норми законодавства та позитивну судову практику, із вказівкою на те, що у випадку судового спору до основного зобов’язання будуть додані вимоги із компенсації штрафних санкцій, правової допомоги та судового збору спонукає контрагента на мирне вирішення конфлікту.

Аналогічно підготовлена адвокатом відповідь на претензію допоможе «переконати» контрагента у тому, що перш за все в його інтересах не доводити розгляд його вимог, викладених у претензії, в судовому порядку.

 Це  суттєво підвищує вірогідність на вирішення спірної ситуації не доводячи справу до суду, а сторін – до конфлікту та розриву відносин. 

З метою досудового врегулювання спору адвокати нашого Бюро підготують претензію, заяву або вимогу з проханням до контрагента усунути певні порушення, або нададуть відповідь на претензію або вимогу, що надійшла від контрагента.

 

ПОЗОВНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВИРІШЕННЯ СПОРУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ


У разі неможливості досудового врегулювання спору будь-яка сторона має можливість звернутись до суду для захисту своїх, охоронюваних законом, інтересів.

Тобто, якщо ж судового спору уникнути не має можливості необхідно правильно оцінити нанесені збитки протиправною поведінкою або невиконанням стороною своїх зобов’язань, зібрати необхідні документи (докази) та підготувати позовну заяву, в чому Вам допоможуть адвокати АБ «Ткачук і партнери».

Судова адвокатська діяльність  передбачає звернення до судового органу відповідно до правил підсудності з позовною заявою про захист  порушеного права клієнта; участь у всіх судових інстанціях, у тому числі підготовка необхідних процесуальних документів (клопотань, заперечень, пояснень тощо); оскарження незаконних судових рішень, а також правовий супровід при виконанні рішення суду.

 

ПЕРЕВАГИ ЗАЛУЧЕННЯ АДВОКАТА НА СТАДІЇ 

ПОДАННЯ ПОЗОВУ ТА ПОДАЛЬШОМУ СУДОВОМУ  УРЕГУЛЮВАННІ

 СПОРУ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Навіть самий простіший спір між суб’єктами господарювання, який вирішується у судовому порядку потребує знання усіх юридичних та законодавчих нюансів, які не може знати особа, яка не стикається кожного дня із даною сферою.

Пам’ятайте, що стандартних ситуацій не буває і позов, звичайно, можливо взяти із  мережі Інтернет, але допустити, на Ваш погляд незначну помилку, яка призведе до неприйняття позову до розгляду, або відмови в його задоволенні не по суті, а з процесуальних питань.

Як засвідчив досвід адвокатів  найбільш характерними «помилками» при підготовці позову, підтримці його у суді, оскарженні судових рішень і їх виконанні є зокрема наступні.

  • не дотримання форми позовної заяви;

  • порушення правил підсудності;

  • не сплата або сплата в неповному обсязі судового збору;

  • пропуск строку позовної давності без обґрунтованого клопотання про його поновлення;

  • позов не підтверджений належними доказами.

Це лише невеликий перелік можливих «помилок» позивача  тільки при подачі позову і кожна із них може призвести до повернення позову або вирішення справи не на користь позивача. Також, із-за відсутності знань у сфері юриспруденції позивач може не заявити, наприклад, вимог про стягнення з відповідача штрафних санкцій за невиконання (виконання не в строк) господарських зобов’язань.  

 Багато юридичних нюансів може виникнути і при розгляді справи у суді, а також при виконання позитивного для позивача судового рішення.

В небільше вигідному без допомоги адвоката становищі може перебувати і відповідач у справі. Існує багато прикладів, коли суди  задовольняють позов фактично тільки із-за відсутності у відповідача  знань у правовій сфері, в той час як за допомогою кваліфікованого адвоката можливо було б «відбитися» від позовних вимог.

  

На підтвердження зазначеного можливо навести декілька прикладів.

Постановою Верховного Суду від 17.12.2021 залишено без змін судові рішення про відмову у задоволенні позову підприємства до компанії про визнання пункту договору щодо застереження про розгляд спорів між ними щодо тлумачення договору, його виконання, порушення, припинення чи недійсності у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.

Верховний Суд виходив з того, що право національного суду на відкриття провадження у справі у випадку наявності у зовнішньоекономічному договорі арбітражної угоди, якщо суд визначить, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана, і від будь-якої сторони не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення проти вирішення спору в господарському суді.

Національний суд у разі надходження позову у правовідносинах з арбітражним застереженням надає оцінку такому застереженню, якщо від будь-якої сторони не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення проти вирішення спору в господарському суді, і лише після визначення питання щодо дійсності/недійсності, втрати/не втрати чинності або можливості/не можливості бути виконаним третейського застереження, приймає рішення про залишення позову без розгляду і направлення сторін до арбітражу або розгляд справи по суті, відповідно до встановлених ним обставин.

Тобто, знаючи чинне законодавство та  судову практику адвокат не допустив би породження безперспективної справи не по суті господарського спору (яка розглядалася більше року) або вчинив би вищезазначені процесуальні дії для можливості розгляду виниклого між сторонами спору у господарському суді.   

Окрім того, ухвалою господарського суду  від 11.07.2019, залишеною без змін постановою апеляційного суду від 15.10.2019,  у задоволенні клопотання ТОВ (позивача) про звільнення від сплати судового збору від 14.06.2019 відмовлено та повернуто йому зустрічну позовну заяву з додатками.

 ТОВ тричі оскаржувало в касаційному порядку вказані судові постанови, але ВС відмовляв у відкритті касаційного провадження. При цьому, ухвалою ВС від 09.11.2020 на ТОВ накладено штраф за зловживання своїми процесуальними правами у розмірі 2 102 грн.

Попри вказане ТОВ вчетверте звернувся  із аналогічною касаційною скаргою в ВС, який ухвалою від 22.02.2021 вчергове повернув її касатору, наклавши штраф за зловживання своїми процесуальними правами у розмірі  11 350 грн.

Вказане свідчить, що кваліфікована допомога адвоката допомогла б знайти інші розумні шляхи вирішення даної проблеми на користь клієнта по суті позовних вимог без витрачання коштів на подачу безпідставних касаційних скарг з процесуальних питань, і більше того, сплати за це накладених судом штрафів. 

 

Отже, претензійно-позовна робота обов’язково включає аналіз ситуації, яка призвела до виникнення спору, розробку позиції у справі, представництво клієнта при проведенні переговорів з контрагентами компанії або в суді.

Слід пам’ятати, що належним чином організоване ведення претензійно-позовної роботи адвокатом завжди є дієвим інструментом вирішення будь-яких конфліктних ситуацій.

 

Компетентні фахівці адвокатського бюро «Ткачук і партнери» мають величезний досвід у всіх правових питаннях і кваліфіковані адвокати забезпечать ефективну і організовану згідно з чинним законодавством претензійно-позовну роботу Вашого підприємства, а також допоможуть швидко вирішити конфліктну ситуацію на користь клієнта.