Перейти до вмісту
Главная страница » ЯК ПРИЗНАЧИТИ ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ ЗВАРЮВАЛЬНИКУ

ЯК ПРИЗНАЧИТИ ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ ЗВАРЮВАЛЬНИКУ

Серед професій, якими передбачено право на достроково пільгове призначення пенсії відноситься професія зварювальника.

Відповідна норма міститься в ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ та п. 2 ст. 114 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV, яка передбачає пільгове пенсійне забезпечення осіб, що працюють за списком 1 та 2.

Професія зварювальника (в залежності від ступені шкідливості може знаходитися як в списку 1, так і в списку 2 відповідних професій та виробництв, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Це можуть бути зварювальники що працюють в гірничних, хімічних, металургійних виробництвах (зварювальники за списком 1) та інші виробництва – добувна галузь, будівництво, переробка або просто зварювальник ручної зварки.

Несприятливими підставами для віднесення професії зварювальника до шкідливих є несприятливі з точки зору санітарно-гігієнічних умов робітничих процесів – пил, газ, шкідливі випарювання, шкідливі випромінювання, розплавлений метал, шкідливе враження легень.

З метою підтвердження відповідних шкідливих умов праці Роботодавець має проводити офіційне підтвердження роботи на посаді зварювальника – Атестацію робочого місця.

Порядок проведення атестації робочого місця перебачений Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці. Відповідна атестація проводиться 1 раз на 5 років.

Однак саме по собі не проведення атестації робочого місця не може позбавити робітника -зварювальника пільгового пенсійного забезпечення. Але в такому разі призначення пенсії доведеться робити шляхом звернення до суду.

Слід зазначити, що в трудових книжках зварювальників поширеними є різноманітні записи професії зварювальників – газоелектрозварник, електрогазозварник, електрозварник, зварник на автоматичних машинах та інш. Доволі частою підставою для відмови в призначенні пільгової пенсії зварювальника є неправильний запис відповідної посади зварювальника. Дійсно, дуже бажано, щоб відповідний запис у трудовій книжці відповідав посаді зварника, що передбачена списком 1 та 2 професій та виробництв, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Згідно Єдиного кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників, передбаченого постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 16 січня 1985 року № 17/2-54 професія зварника не визначена як окрема професія, є загальною професією, яка об`єднує назви професій, пов`язаних зі зварюванням металів, і є загальним поняттям для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника і електрозварника на напівавтоматичних і автоматичних машинах. Тобто згідно цього нормативного акту вбачається, що професія зварника, електрозварника, газоелектрозварника є однією професією та таки записи у трудовій книжці мають бути зараховані до пільгового стажу. Відповідний правовий висновок міститься в постанові Верховного Суду від 27.03.2020 року.  

Таким чином, може бути призначена пільгова пенсія зварювальника, зі зменшенням пенсійного віку, навіть за умови відсутності проведення атестації робочого місця та наявності неточності заповнення трудової книжки щодо записів – газоелектрозварник, електрогазозварник, електрозварник.

         Так, особа звернулась із позовом до суду із вимогами про визнання протиправним та скасування рішення ГУ ПФУ в області про відмову у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2, зобов’язати відповідача зарахувати періоди роботи з 04.02.2000 р. по 15.01.2003  на посаді електрогазозварника ручного зварювання до стажу роботи за Списком №2 згідно з п.2 ч.2 ст. 114 ЗУ № 1058-ІV та призначити позивачці пенсію за віком на пільгових умовах за Списком №2 з 29.08.2022 р. відповідно до пункту «б» ч.1 ст.13 ЗУ № 1788-ХІІ.

         Позов було обгрунтовано тим, що відповідач відмовив у призначенні  їй пільгової пенсії за віком на пільгових умовах на підставі п.2 ч.2  ст. 114 ЗУ №1058-ІV,   у зв`язку із не досягненням нею відповідного пенсійного віку.

         Задовольняючи позовні вимоги суд виходив з того, що ч.2 п.2 ст. 114 ЗУ № 1058-ІV визначено, що на пільгових умовах пенсія за віком призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 та за результатами атестації робочих місць – після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Натомість згідно з пунктом «б» ст. 13 № 1788-ХІІ згідно із висновком рішення КСУ від 23.01.2020 № 1-р/2020, на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Оскільки норми названих законів регулюють одне і те ж коло відносин, суд дійшов висновку, що вони явно суперечать один одному.

 Велика Палата Верховного Суду в постанові від 19.02.2020 сформувала правовий висновок, згідно з яким у разі існування неоднозначного або множинного тлумачення прав та обов`язків особи в національному законодавстві органи державної влади зобов`язані застосувати підхід, який був би найбільш сприятливим для особи.

Отже, у цій справі застосуванню підлягають саме норми ЗУ № 1788-ХІІ, а не ЗУ № 1058-ІV.

За таких підстав суд дійшов висновку, що відмова відповідача в призначенні позивачці пенсії , яка на час звернення із заявою  досягла 50 років, мала страховий стаж роботи 31 роки 10 місяці 08 дні, пільговий стаж 19 років 03 місяців 16 днів, з посиланням на недосягнення нею 55-річного пенсійного віку, визначеного п. 2 ч. 2  ст. 114 ЗУ № 1058-ІV, є протиправною, оскільки вона набула право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до п «б» ст. 13 ЗУ 1788-ХІІ.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.11.2021.

Щодо не зарахування до пільгового стажу за Списком № 2 період роботи з 04.02.2000  по 15.01.2003 електрозварником ручного зварювання  в АТ , суд  зазначив, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. В разі, якщо у трудовій книжці не зазначені відомості про умови праці та характер виконуваної роботи, то для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

В трудовій книжці позичачки містяться відомості про роботу позивачки з 04.02.2000 по 11.02.2003 на посаді електрозварником ручного зварювання.

Відповідно до довідки про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній за період з 04.02.2000 р. по 30.04.2022 р. – позивачка мала стаж роботи 22 років 2 місяці 26 днів, а у  період з 04.02.2000 р. по 15.01.2003 р. працювала електрогазозварником ручного зварювання повний робочий день, яка передбачена Списком №2.

Суд відхилив доводи відповідача, що у вказаній  довідці зазначено, що період роботи з 04.02.2000  по 15.01.2003 зараховано загальним страховим стажем без пільг, так як в довідці зазначена позиція  не відповідає позиції по цій посаді, передбаченій в пільгових Списках, а тому вона (довідка) підлягає дооформленню. Суд вважає, що формальні неточності у документах, за загальним правилом, не можуть бути підставою для органів пенсійного фонду для обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист.

Аналогічна позиція була висловлена Верховним Судом у постановах від 30.09.2019, 15.11.2019.

Професія електрогазозварника (газоелектрозварника) передбачена в усіх Списках № 2 і є загальною професією, яка об`єднує назви професій, пов`язаних зі зварюванням металів. Також, матеріалами справи підтверджено, що робоче місце «електрогазозварник» атестоване за Списком №2, яку позивачка обіймала на підприємстві у спірний період, зайнятість на якій надає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Отже суд вважає безпідставним незарахування відповідачем до пільгового стажу позивачки за Списком №2 періоду її роботи електрогазозварником ручного зварювання з 04.02.2000  по 15.01.2003 та відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах.