Перейти до вмісту
Главная страница » Cпори з ПриватБанком

Cпори з ПриватБанком

Спори з ПриватБанком в суді досить складне завдання для простої людини.

Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» є найбільшим банком в Україні, але при цьому його ставлення до клієнтів, непоступливість, якість обслуговування до клієнтів і ділова охайність породжує безліч скандалів навколо цього Банку, та спори з ПриватБанком.

Безпідставна блокування карткових рахунків клієнтів, безпідставне списання грошових коштів з рахунків клієнтів, нав’язування непотрібних кредитних карт, безпідставне нарахування грошових зобов’язань, односторонній безпідставна відмова клієнтам за договором банківського обслуговування з блокуванням коштів клієнта, хамське і неуважне ставлення до клієнтів в роботі цього Банку на жаль є нормою.

При відносно Вас з Приватбанком обов’язковим є норми чинного законодавства, які регулюють відносини кредиту, депозиту, обслуговування рахунку, фінансового моніторингу:

Закон України «Про банки і банківську діяльність»; глави 71 і 72 Цивільного Кодексу – кредитний договір, банківський вклад (депозит), договір про банківський рахунок; Закон України «Про споживче кредитування»; Закон України «Про захист прав споживачів»; Закон України «Про фінансові послуги та державне реглірованіе фінансових послуг; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів затвердженого постановою Правління Національного Банку Украині від 12 листопада 2003 року № 492 з подальшими оновлено і доповнень; Закону України «Про фінансовий лізинг». Також беручи до уваги, що Приватбанк займає більшу частину ринку банківських послуг, його діяльність подподает під дію Закону України «Про захист економічної конкуренції», так як всі зловживання Приватбанку також можна кваліфікувати як зловживання монопольним становищем.

Як правило, суперечки з Приватбанком найчастіше виникають в кредитних і депозитних відносинах, щодо іпотеки, поручительства, лізингових операцій, безпідставних блокувань карткових рахунків під виглядом фінмоніторингу, одностроннего припинення банківського обслуговування з одночасним блокуванням всіх грошових коштів клієнта.

Судова практика свідчить про те, що при спробі клієнтів судитися з Приватбанком самостійно, клієнти зазнають невдачі, так як Приватбанк тримає у себе на службу цілу армію юрисконсультів і адвокатів, а багато клієнтів Приватбанку не знає, як захистити себе. { {1}} у свою чергу, адвокати нашого Бюро здатні надати дієву юридичну допомогу в суперечці з Приватбанком.

Проведення консультації, допомогу в зборі доказів, продуманий адвокатом алгоритм дій і кваліфіковано написаний позовну заяву збільшуватимуть Ваші шанси на перемогу в суді над Приватбанком.

Приватбанк з кредиту в кілька тисяч гривень за короткий час зробить так , що борг «виростає» в астрономічну суму. Вона буде заснована на штрафні санкції, пені та відсотках за використання грошових коштів Приватбанку, і у клієнта Приватбанку створюється впечетление, що погасити кредит стає неможливим, і вимальовуються жахливі перспективи судового стягнення боргу та арешту майна.

Адвокат по спорах з Приватбанком допоможе в оформленні заяв та скарг, проконсультує щодо спору з Приватбанком щодо карткового боргу, допоможе перерахувати нараховані Приватбанком штрафи і пені, допоможе стягнути борг за депозитом, оскаржити незаконні дії Приватбанку із заставою, іпотекою і об’єктом лізингу.

Адвокат по спорах з Приватбанком допоможе правильно вийти з ситуації, зберігши вашу кредитну історію . Крім проведення всіх дій з досудового врегулювання спору, ми надамо професійне судове та адвокатське супровід у всіх інстанціях. Разом з нами ви будете абсолютно спокійні про правильність складання всіх документах, і терміни їх подачі в ті чи інші інстанції.

Також важливо знати наступне:

Згідно з Постановою Великої палати Верховного Суду від 3 липня 2019 року по умовам кредитування Приватбанку було зроблено такі правові висновки:

 – оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, вони повинні бути зрозумілі всім споживачам і доведені до відома;

 – банк повинен підтвердити, що на момент укладення відповідного договору діяли ці умови, а не інші;

 – споживач послуг банку тільки приєднується до тих умов, з якими він знайомий;

 – роздруківка правил з сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки це доказ повністю залежить від волевиявлення і дій одного боку, може вносити і вносить відповідні зміни в умови і правила споживчого кредитування;

 – оскільки умови та правила надання банківських послуг, розміщені на офіційному сайті позивача, неодноразово змінювалися самим ПриватБанком в період з моменту виникнення спірних правовідносин до моменту звернення до суду з позовом, кредитор міг додати до позовної заяви виписку з тарифів і витягнув з умов в будь-яких редакціях, найбільш сприятливі для задоволення позову;

 – при відсутності в анкеті-заяві домовленістю сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту надані банком витяги з тарифів і умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, встановлена укладеним з відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують зазначених обставин;

 – правила надання банківських послуг, враховуючи їх мінливий характер, не можна вважати складовою кредитного договору ні з будь-яких встановлених ними нових умов і правил або можливості використання банком додаткових заходів, які збільшують вартість кредиту, ні по прямій вказівки про збільшення прав і обов’язків кожної зі сторін, якщо вони не підписані і не визнаються позичальником, а також якщо ці умови прямо не передбачені;

 – рядовий споживач банківських послуг, з урахуванням нормального рівня освіти та правової обізнаності, не може ефективно здійснити своє право отримати інформацію про умови кредитування по конкретним кредитним договором, укладений у вигляді заяви про надання кредиту, умов і правил надання банківських послуг , оскільки умови та правила надання банківських послуг – це значний за обсягом документ, що стосується всіх аспектів надання банківських послуг вимагає як значного часу, так і відповідної професійної підготовки для розуміння цих правил, тим більше співвідноситься з конкретним видом кредитного договору.

Якщо Ви перебуваєте не в м. Києві чи вам складно до нас під’їхати, всі необхідні документи Ви можете направити нам на електронну пошту: (datos@ukr.net) також вказавши своє прізвище ім’я по батькові, податковий номер і місце проживання для складання рахунку для оплати.

У такому випадку ми зможемо надати Вам консультацію на електронну пошту