Главная страница » Корисні статті » ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

НЕЗАКОННА ВІДМОВА У ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ПО ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НЕЗАКОННА ВІДМОВА У ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ПО ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.
 
При зверненні громадян до органів Пенсійного фонду щодо отримання пенсії по втраті годувальника пенсії по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи досить часто виносяться необгрунтовані відмови в призначенні такої пенсії. Як правило, органи Пенсійного фонду посилаються на те, що не надані первинні документи документи на підтвердження перебування годувальника в зоні відчуження, із зазначенням періоду роботи, населеного пункту або об’єкта, де виконувалися роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і документів про нарахування заробітної плати за роботу в зоні відчуження.
Наскільки такі відмови є правомірними:
Порядок розрахунки пенсій особам, які постраждали внаслідок Чернобилськой катастрофи встановлено постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 року № 1210, яким передбачено механізм розрахунку пенсій в зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до п. 11 Порядку № 1210 мінімальний раз заходів пенсії в зв’язку з втратою годувальника – состалвяет на одного непрацездатного члена сім’ї 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника.
Відповідно до п . 2.3 Порядку надання документів для призначення і оформлення пенсій до заяви для призначення пенсії члену сім’ї померлого пенсіонера перераховані документи, які повинні бути додано до заяви, а саме:
Податковий номер особи якій призначається пенсія і податковий номер годувальника (при наявності) ;
Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
документи які підтверджують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником;
Свідоцтво про смерть годувальника або інші документи, що підтверджують смерть годувальника; { {1}} Документи про підтвердження очної форми навчання при оформленні пенсії на дітей годувальника;
Довідка про огляд за дітьми до 8 років дружиною (супрогом) незалежно від працездатності та відсутності зайнятості;
Документи про місце проживання ;
Документи про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
Експертна висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з аварією на ЧАЕС.
 
Заробіток годувальника в такому випадку визначається за документами, які знаходяться в пенсійній справі померлого годувальника, або додатково поданими документами.
Таким чином, відмови органів Пенсійного фонду в призначенні пенсії по втраті годувальника з підстав ненадання первинних документів на підтвердження перебування годувальника в зоні відчуження, із зазначенням періоду роботи, населеного пункту або об’єкта, де виконувалися роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС та документів про нарахування заробітної плати за роботу в зоні відчуження є протиправним, оскільки переклад з одного виду пенсії на інший здійснюється за документами, які знаходяться в пенсійній справі, а отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника безпосередньо залежить від виду і розміру пенсійного забезпечення , яке було призначено померлому годувальнику.
Таким чином, не передбачено обов’язку особи, яка звертається за призначенням пенсії по втраті годувальника, доводити наявність підстав для призначення пенсії померлого годувальника. Право померлого годувальника на отримання пенсії вже було встановлено органом Пенсійного фонду в момент призначення пенсії.
Особа, яка звертається за призначенням пенсії по втраті годувальника має довести наявність підстав для призначення пенсії по втраті годувальника. Тобто довести, що воно є непрацездатним членом сім’ї померлого годувальника, який був на утриманні померлого.