Главная страница » Корисні статті » Відмова в призначенні пільгової пенсії за списком № 2 (атестація робочих місць)

Відмова в призначенні пільгової пенсії за списком № 2 (атестація робочих місць)

Відмова в призначенні пільгової пенсії

Реформування пенсійної сфери в Україні триває вже досить довгий час.
Зміни стосуються підвищення пенсійного віку, порядку призначення різних видів пенсії, перерахунку розміру виплат та збільшення підстав для відмови у призначенні. І як результат – поповнення судової практики новими справами.

Відмова в призначенні пільгової пенсії.

Одним із проблемних питань є право особи вийти на пенсію зі зниженням пенсійного віку, тобто отримання пільгової пенсії. Така можливість передбачена статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з обов’язковою умовою щодо здійснення трудової діяльності на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Найчастіше в даній категорії справ відмовляють територіальні органи ПФУ з підстав відсутності документів щодо наступної інформації:
– реорганізаційні заходи на підприємстві, установі чи організації;
– зміна назви установи, підприємства, організації;
– характер робіт, що виконувалися;
– помилки щодо дати чи номеру наказу стосовно призначення чи звільнення з посади;
– проведення атестації робочих місць роботодавцем або страхувальником, і таке інше.
Більш детально хотілось би зупинитися на останній підставі для відмови – порядок проведення атестації робочих місць роботодавцем або
страхувальником, адже в 2020 році суди докорінно змінили підхід у розгляді такої категорії справ. І це має суттєве значення.
Дійсно, відповідно до вимог чинного законодавства право на пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 2 мають працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.
В свою чергу, пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.1992 року, атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на п’ять років. У випадку,
передбаченому законом, допускається позачергова атестація робочих місць.
Така атестація здійснюється за ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу чи територіальних органів Держпраці. Але
найголовнішим в даному випадку є обов’язок з контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, що покладений на
територіальні органи Держпраці. Такий контроль направлений на виявлення порушень роботодавцем обов’язку щодо проведення атестації. З відповідного контролю встановлена і міра відповідальності саме роботодавця в даній сфері, що чітко врегульована на законодавчому рівні, а саме: згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення передбачено штраф. У більш складних випадках – можлива навіть кримінальна відповідальність.
В даному випадку увага направлена саме на роботодавця, його обов’язки та міру відповідальності у разі їх порушення. У зв’язку цим і відбулися зміни у правових позиціях Верховного суду України, на які варто звернути увагу. Відмова в призначенні пільгової пенсії.
Важливою судовою справою за даним критерієм є справа № 640/9049/19 від 30.04.2020 року, де Позивач А звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до територіального управління ПФУ стосовно визнання протиправною відмову останнього в призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 2 та зобов’язання призначити та виплатити Позивачу А відповідну пенсію з моменту первинного звернення до Відповідача Б. Підстава для відмови у призначенні пенсії Відповідачем Б – відсутність у Позивача А необхідного пільгового стажу. Причиною для неврахування трудового стажу Позивачу А на посаді знімача-змивальника фарб і лаків слугувало несвоєчасне проведення атестації робочого місця. В своєму відзиві Відповідач Б посилається на правову позицію Верховного суду України від 25.11.2014 року, яка і основана на вищевказаних підставах для відмови. Проте, Суд визнав відмову Відповідача Б з такої підстави у призначенні Позивачу А пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 2 незаконною та зобов’язав виплатити пенсію Позивачу А, з моменту його звернення з належним чином оформленими документами. В свою чергу суд звертає увагу, що Велика Палата Верховного Суду відійшла від висновку Верховного Суду України, зазначеному у постанові від 25.11.2014 року за розглядом справи № 21-519а14. На сьогоднішній день правова позиція Верховного суду України стосовно розгляду відповідної категорії справ викладена у висновку Великої
Палати Верховного Суду – постанова від 19.02.2020 року № 520/15025/16-а. Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що особи, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2, але з вини власника на таких підприємствах не було проведено атестацію робочого місця, мають право на зарахування стажу роботи на таких посадах до спеціального стажу, необхідного для призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 2. Непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємства не може бути підставою для відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах. Відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць покладається на власника підприємства, а не на працівника. При цьому контролюючу функцію у відносинах щодо проведення атестації робочих місць на підприємстві виконує держава в особі відповідних контролюючих органів, а не працівник.
Також, гідною уваги кожного юриста, працівника територіального органу ПФУ та особи, що має право на пенсію за віком на пільгових умовах, є
зразкова справа № 360/3611/20 від 21.04.2020 року, де рішенням Верховного
Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, відмову територіального управління ПФУ у призначенні пенсії на пільгових умовах з підстави відсутності атестації робочого місця, визнано незаконною.
Підстави для прийняття такої позиції повністю співпадають з попереднім рішенням суду: тобто працівник не може нести відповідальність за порушення роботодавцем порядку проведення атестації робочих місць, і таке порушення не може бути підставою для відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 2. Це рішення суду є зразковим для справ, у яких предметом спору є оскарження дій територіального органу ПФУ щодо вирішення питання про призначення пенсії на пільгових умовах, для працівників, зайнятих повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці. Таким чином, ми бачимо позитивну тенденцію розвитку правових позицій судів України стосовно відновлення порушених прав осіб, що досягли пенсійного віку та мають право на такого виду виплати, як пенсія. Це дає надію на забезпечення гідної старості людей пенсійного віку в Україні.  Відмова в призначенні пільгової пенсії телефонуйте ми допоможемо.

Позначки: