Главная страница » Адвокат по цивільних справах

Адвокат по цивільних справах

АДВОКАТ ПО ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
 
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Цивільно-процесуального Кодексу України, суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи, які виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім тих, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.
Допомога адвоката по цивільних справах нашого Бюро може полягати в наступному:
 – Аналіз складених клієнтом договорів, або договорів третіх осіб, укладених на шкоду інтересам клієнта і складання подальшої стратегії щодо розривання договору або визнання його недійсним, визнання в судовому порядку права власності, стягнення грошових коштів;
 – Аналіз спірних бездоговірних відносин – заподіяння шкоди, заподіяння моральної шкоди, отримання майна без достатньої правової підстави (включаючи грошові кошти), переведення прав і обов’язків покупця;
 – Процесуальна підтримка Клієнта – складання позовної заяви, заперечення на позов, відкликання, апеляційної та касаційної ної скарги а також представництво інтересів клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанції;
 – Супровід суперечок з нерухомим майном (включаючи квартири і земельні ділянки) – аналіз адвокатом договорів придбання нерухомого майна або претензій третіх осіб на нерухоме майно Клієнта, зняття нерухомого майна з арешту або іншого обтяження;
 
 – Стягнення боргів за договорами (в т. ч.за розписками) – адвокат по цивільних справах Бюро допоможе оцінити судову перспективу майбутнього цивільного процесу (можливо у Клієнта минули строки позовної давності, відсутні необхідні документи, множинне трактування умов договору), правильно розрахувати суму боргу (якщо загальна сума боргових вимог складається з декількох частин) , розрахунок боргу з індексом інфляції а також відсотків, встановлених договором або Законом. Також важливо знати, що договір може мати обов’язок не сплачувати на користь Клієнта грошові кошти, а передачі майна, виконання робіт, надання послуг. В такому випадку можливо в судовому порядку вимагати виконання цивільного зобов’язання, передбаченого договором.
Важливо знати, якщо Ваш контрагент не буде виконувати судове рішення, яким його було зобов’язано передати Вам певні речі, виконати роботи, надати послугу або перешкоджатиме виконанню рішення суду, за це він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності згідно  ст. 382 Кримінального Кодексу України.
Необхідно нагадати, що згідно зі ст. 268 Цивільного Кодексу України, є ряд вимог, на які терміни позовної давності не поширюються:
1. Вимоги які виходять з порушення особистих немайнових прав;
2. Вимоги вкладника до Банку (фінансовій установі) про видачу вкладу;
3. Вимоги про відшкодування шкоди заподіяної ушкодженням здоров’я або смертю;
4. Вимога особи до страхової компанії про здійснення страхової виплати;
5. Вимоги Держрезерву за укладеними ним договорами;
6. Вимога про визнання недійсної угоди, предметом якої є гуртожиток (або його частина) відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (визнання недійсним свідоцтва про право власності на гуртожиток, акта передачі такого гуртожитку до статутного Господарського товариства, створеного в процесі приватізації ).
 
 – Захист від кредиторів – якщо вимоги Ваших кредиторів стали занадто настирливими або вони демонструють непоступливість і небажання йти на компроміс, адвокат по цивільних справах Бюро допоможе оцінити можливу перспективу судового розгляду, наявність в договорах умов які можливо тлумачити на користь Клієнта – наявність або відсутність необхідних документів, розрахувати об’єктивну суму боргу і обгрунтувати при наявності об’єктивних умов безпідставність вимог кредитора;
 
 – Захист права власності – при наданні послуги із захисту праві власності можливі різні варіанти захисту права власності, навіть якщо таке порушення буде можливим. Адвокат по цивільних справах Бюро запропонує різні правові механізми щодо захисту права власності клієнта: – вимога про заборону здійснення певних дій; відшкодування матеріальної та моральної шкоди; витребування майна; визнання права власності; скасування в судовому порядку розпорядчого акта органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Свої нюанси має розгляд спорів, пов’язаних із захистом права власності клієнта як співвласника спільного майна. Порушення в даному випадку може полягати в неможливості користування спільним майном; продаж частки в спільному майні з порушенням переважного права купівлі; незаконне припинення права спільної власності. На противагу цьому адвокат по цивільних справах Бюро допоможе захистити порушене право клієнта спільної власності шляхом подачі позовів: визнання права власності на частину спільного майна, переклад прав і обов’язків покупця; припинення права спільної власності.
 
 – Житлові спори – житлові спори складають значну кількість цивільних справ, які розглядають суди України. Відповідно до Житлового Кодексу України, житлові приміщення за належністю діляться на державний житловий фонд, службові квартири, гуртожитки, приватний житловий фонду. Основні суперечки виникають з наступних питань:
 – Незаконне зняття з квартирного обліку;
 – Визнання ордера на вселення на житлове приміщення недійсним;
 – Визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням;
 – Вселення та виселення;
 – Зобов’язання в обов’язок зняття приміщення зі статусу службового;
 – Визнання права користування житловим приміщенням;
 – Суперечки про приватизацію житлових приміщень державного житлового фонду;
Адвокат по цивільних справах Бюро допоможе скласти клієнту якісний процесуальний документ і захистити порушені житлові права в суді.
 
  • Суперечки за кредитами (в т. ч. Мікро і онлайн кредитами), застав, іпотеки – рішення про необхідність отримання кредиту часто буває продиктовано збігом обставин і нерідко наслідки отримання кредиту не до кінця прораховується клієнтами, і як нерідко буває, повна суму платежів може замовчуватися фінансовою установою, що призводить до суперечок.
Основна категорія суперечок по кредитах – оспорювання нарахованих сум – відсотків, неустойки, двояке тлумачення умов кредитного договору, нарахування відсотків після припинення кредитного договору, умисний незалік платежів позичальника з метою створення штучної заборгованості позичальника, незаконні дії з заставним майном (іпотекою) включаючи продаж), всілякі безпідставні вимоги фінустанови (комісії та інші платежі не передбачені кредитним договором). Адвокат по цивільних справах Бюро допоможе клієнту зупинити незаконні дії фінустанови, відстояти законну позицію клієнта, зупинити незаконне нарахування відсотків.
 
 – Допомога при ДТП – потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду – це н тільки зіпсовані нерви а й також матеріальна шкода. Але якщо Ви винуватець ДТП, Ви крім ремонту власного транспортного засобу, також повинні відшкодувати збитки на ремонт транспортного засобу потерпілого особи і моральної шкоди або ж розглядати претензії страхової компанії, якщо транспортний засіб було застраховано постраждалою особою. Адвокат по цивільних справах Бюро допоможе Клієнту скласти позовну заяву, обрати правильну методику по розрахунку матеріального збитку і належним способом обґрунтувати претензії щодо відшкодування моральної шкоди. Якщо Ви завдали шкоди й Ваша провина доведена, адвокат по цивільних справах Бюро допоможе скласти обгрунтоване заперечення на позов, так як не всі позовні вимоги при ДТП є обґрунтованими і підтверджені належними доказами, що буде підставою для суду не задовольняти частину позовних вимог або всі вимоги.
 
 – Суперечки зі страховими компаніями – якщо Ви застрахували Ваше майно, настав страховий і страхова компанія тягне з виплатою або взагалі на формальних підставах відмовляється Вам виплачувати страхове відшкодування або істотно занижує суму страхового відшкодування, адвокат у цивільних справах Бюро допоможе вам правильно розрахувати суму страхового відшкодування, скласти позовну заяву і представити ваші інтереси в суді вимоги до страхової компанії. Можливі також ситуації, коли страхова компанія звертається до Вас з позовом, обґрунтовуючи це виплатою страхового відшкодування потерпілій особі (регрес). В такому випадку адвокат по цивільних справах Бюро страхової компанії, вкаже суду на важливі аргументи, які можуть служити підставою для зменшення позовних вимог або відмови в позові.
 
 – Спадкові спори – виходячи з досвіду нашого Бюро, як правило на практиці зустрічаються такі види спадкових спорів: – позови про відновлення стоків на прийняття спадщини; усунення від спадкування; визнання заповіту недійсним; визнання права власності на спадкове майно; спори з банками з приводу одержання вкладу у спадок; успадкування частин в господарських товариствах або акцій в акціонерних товариствах; успадкування страхових виплат; суперечки спадкоємців з кредиторами спадкоємців; спори по спадкоємства земельної ділянки; спори між спадкоємцями щодо розподілу спадкового майна.
Адвокат по цивільних справах Бюро допоможе Вам правильно зорієнтуватися в спірних спадкових правовідносинах, обрати найбільш виграшну позицію, процесуально реалізувати в суді і довести право на спадщину.
 
Також адвокат по цивільних справах Бюро допоможе розібратися в наступних спірних правовідносинах:
 
Адвокат по цивільних справах

Адвокат по цивільних справах

 
 – Стягнення шкоди (в т.ч. моральної);
 – Суперечки по договору підряду (в т. ч. будівельного)
 – Поділ майна подружжя;
 – Захист прав споживачів;
 – Суперечки з Теплоенерго, ЖЕК, Водоканалом;
 – Суперечки з електроенергії;
 – Спори з колекторами;
 – Встановлення факту що має юридичне значення.
 
 
Адвокат по цивільних справах нашого Бюро проконсультує і вирішить ваші проблеми.
Цивільні спори – це спори, що виникають між учасниками цивільно-правових відносин, і які регулюються цивільним, трудовим, земельним, сімейним, цивільно-процесуальним та іншими галузями права. З огляду на це – цивільне право – це одна з найбільших галузей юриспруденції, воно є найскладнішим. А тому, дійсно якісно вирішити питання вам допоможе тільки висококваліфікований адвокат. Адвокат по цивільних справах і його допомога є однією з найпоширеніших послуг серед громадян України.
Тонкощами цивільних спорів є той факт, що найчастіше цей спір зачіпає інтереси фізичних осіб, а тому результат є досить важливим для учасників цивільного процесу.
При зверненні до адвоката у цивільних справах нашого Бюро ви можете розраховувати на професійний, юридичний аналіз вашого запитання, проведення реальної оцінки ситуації, визначення можливого варіанту вирішення цивільного спору. Адвокат по цивільних справах проведе повноцінну претензійну роботу і роботу з врегулювання спору в досудовому порядку. А в разі доведення спору до суду, у Вас буде надійна правова підтримка. Нам під силу скласти якісні позовні заяви, скарги, запити та інші процесуальні документи будь-якої складності. Адвокат по цивільних справах нашого Бюро на високому рівні представлять ваші інтереси у всіх судових інстанціях та інших установах. Ми запропонуємо вам як комплексне вирішення спору так і допомогу у вирішенні окремих питань.