Перейти до вмісту
Главная страница » ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З НЕРУХОМОГО МАЙНА

ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З НЕРУХОМОГО МАЙНА

Арешт нерухомого майна – це суттєва проблема, з якою можуть зіштовхнутись його власники. Внаслідок такого арешту власник арештованої нерухомості позбавлений повною мірою розпоряджатися своїм майном, що може створити для нього негативні наслідки.

Арешт на нерухоме майна може накладатися в кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському, виконавчому провадженні. 

Досвідчені адвокаты АБ «Ткачук і партнери»  допоможуть розібратися у нюансах чинного законодавства щодо наявності підстав для накладення  арешту на нерухоме майно, а також допоможуть вирішити питання щодо зняття з нього арешту, надавши наступні юридичні послуги:

 • Консультація з усіх питань, пов’язаних з накладенням арешту на нерухоме майно та розробка стратегії щодо можливих правових шляхів для  зняття арешту з нерухомості;
 • Юридична допомога в знятті арешту з нерухомого майна в досудовому порядку;
 • Оскарження незаконно накладеного арешту на  нерухоме майно ( у тому числі підготовка заяв (клопотань) до суду про зняття арешту, позовних заяв (скарг) на дії (бездіяльність) державних та приватних виконавців щодо накладення та відмови у знятті арешту тощо);
 • Підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, клопотань, пояснень, заперечень тощо;
 • Представництво інтересів клієнта у всіх судових інстанціях.

Зняття арешту з нерухомого майна накладеного в цивільному, адміністративному, господарському провадженні

Арешт на нерухоме майно в цивільному, адміністративному, господарському провадженні може накладатися як забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно вплинути на вирішення справи та на права і інтереси позивача.

При цьому види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами, тобто вартість нерухомого майна, яке бажають арештувати, має відповідати позовним вимогам.

Якщо все ж таки Ваше нерухоме майно було арештоване, і Ви вважаєте це неправомірним або ж відпала підстава для арешту, необхідно звернутися до суду з клопотанням про скасування заходу забезпечення позову, яке розглядається в судовому засіданні.

Необхідно пам’ятати, що відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим клопотанням при появі нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.

Також Ви можете зняти арешт з Вашого нерухомого майна, звернувшись до апеляційної (касаційної) інстанції зі скаргою на ухвалу суду про забезпечення позову. 

Тобто, дієвими способами скасування накладеного арешту у такому випадку є: 1) подання апеляційної (касаційної) скарги на ухвалу про забезпечення позову; 2) подання клопотання в суд про скасування заходу забезпечення позову.

У першому випадку підставою для скасування ухвали суду про забезпечення позову (залежно від конкретних обставин справи) може бути ціле розмаїття обставин, які свідчать про допущену судом помилку у накладенні арешту на нерухоме майно. З найбільш розповсюджених можна виділити: неспівмірність такого заходу забезпечення позову, як арешт, із заявленими позовними вимогами; недоведеність позивачем наміру відповідача відчужити нерухоме майно;  якщо рішення у справі не підлягатиме примусовому виконанню тощо.

У другому випадку суд, яким винесена відповідна ухвала, може скасувати накладений ним же арешт, якщо заявник доведе, що обставини, які були підставою для такого арешту, відпали, або інформація про наявність таких підстав була недостовірною. 

Зняття арешту з нерухомого майна в кримінальному провадженні

Арешт на нерухоме майно у кримінальному провадженні накладає слідчий суддя за клопотанням прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову, також – цивільного позивача.

Арешт в кримінальному провадженні може бути накладений з наступних підстав:

 • Для збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на нерухоме майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно  (як речовий доказ) відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
 • Як спеціальна конфіскація. В цьому випадку головною ознакою нерухомого майна, яке підлягає арешту, є не приналежність його певній особі, а безпосередній зв’язок із вчиненням злочину. Наприклад, в результаті вчинення злочину особа отримала нерухоме майно.
 • Якщо за вчинений злочин можлива конфіскації майна як виду покарання. Особливістю такого арешту є наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у вигляді конфіскації.
 • Для забезпечення цивільного позову.У кримінальному процесі цивільний позов подається з метою відшкодування збитків потерпілому від злочину. Важливим критерієм накладення арешту на нерухоме майно в цьому випадку є відповідність вартості майна, яке підлягає арешту, розміру збитків від кримінального правопорушення.

Зняття арешту з нерухомого майна в кримінальному провадженні можна здійснити двома способами.

Перший спосіб – це подати клопотання про скасування арешту до суду першої інстанції. В такому разі до суду мають право звернутися особи, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, якщо вони не були присутні під час судового засідання, коли суддя накладав арешт на їх майно (ст. 174 КПК України).

Важливо пам’ятати, що зняти арешт через суд першої інстанції можна тільки, якщо Ви не були присутні під час судового засідання, на якому накладався арешт. Але якщо Ви приймали участь у судовому засіданні і подали клопотання про скасування арешту, то суддя має право відмовити у задоволенні Вашого клопотання з підстав, що Ви були присутні на засіданні та могли надати аргументи і докази, які б спростовували доцільність накладення такого арешту.

Переваги цього способу – можливість подавати в суд першої інстанції клопотання про зняття арешту необмежену кількість разів, яке має розглядатися не пізніше ніж через 3 дні після його надходження до суду.

У клопотанні необхідно аргументувати необхідність зняття арешту. Наприклад, вказати, що в межах кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, майно яких арештоване, і що надалі застосування арешту є необґрунтованим. Також для зняття арешту необхідно вказувати на відсутність збитків, і що ніхто не подавав цивільний позов.

Другий спосіб – це оскаржити ухвалу суду про накладання арешту до суду апеляційної інстанції.

Під час досудового розслідування можна оскаржити ухвалу суду про накладення арешту. Термін для оскарження – п’ять днів з дня постановлення ухвали слідчого судді про арешт майна у разі, якщо володілець цього майна був присутній у такому судовому засіданні або  дня отримання копії судового рішення.

Як показує практика, зняти арешт через суд першої інстанції набагато простіше, ніж через апеляційний суд. Необхідно пам’ятати, що оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляції можна тільки один раз, в той час, як через суд першої інстанції Ви можете подавати клопотання про зняття арешту необмежену кількість разів.

Найголовніше, щоб при цьому Ви вказували на відсутність необхідності арешту майна, посилаючись на докази, які підтверджують цей факт.

Зняття арешту з нерухомого майна у виконавчому провадженні

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового процесу, під час якої здійснюється виконання судового рішення. Виконавець під час проведення виконавчих дій вчиняє примусові заходи щодо виконання рішень, серед таких дій є накладення арешту на нерухоме майно.

Арешт на нерухоме майно накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна. Після того, як виконавець вчинив такі дії, власник майна не може вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна.

Як зняти арешт з нерухомого майна, накладеного в процесі виконавчого провадження.

Арешт з Вашого нерухомого майна може зняти безпосередньо сам виконавець з власної ініціативи  або за заявою власника арештованого майна в таких випадках:

 • при завершенні виконавчого провадження виконавець повинен ухвалити рішення щодо зняття арешту з нерухомого майна;
 • в разі виявлення порушення в процедурі накладення арешту – арешт знімається на підставі постанови начальника відділу ДВС;
 • якщо буде встановлено недоцільність або неможливість реалізувати арештоване майно, арешт знімається на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відділу.

Якщо Ви не згодні з діями виконавця щодо накладення арешту на Ваше нерухоме майно, Ви маєте право оскаржити його рішення до керівника вищого органа ДВС або до суду.

Наприклад, у справі № 120/945/19 позивач звернувся до суду та просив визнати протиправною бездіяльність державного виконавця. Позивач зазначав, що виконавче провадження було завершено, а документи були знищені, внаслідок чого державний виконавець відмовив у знятті арешту, оскільки відсутні підстави.

Суд, задовольняючи позов вказав, що обтяження припиняються на підставі відповідних документів, які свідчать про припинення причини (обставини, підстави) існування обтяження. Оскільки відновлення документів виконавчого провадження неможливе, підстави для подальшого арешту нерухомого майна відсутні. 

Таким чином, накласти арешт на Ваше нерухоме майно можуть в різних провадженнях, кожне з яких має свою специфіку та складнощі по зняттю арешту. Саме тому під час вирішення питання про зняття арешту з нерухомого майна, необхідно правильно оцінити усі юридичні тонкощі та побудувати правильну стратегію для вирішення цього питання.

Адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть Вам обрати дієвий спосіб зняття арешту з нерухомого майна та захистять Ваші порушені накладенням такого арешту на майно права та інтереси як в досудовому так і в судовому порядку.