Перейти до вмісту
Главная страница » ЗАХИСТ АДВОКАТА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

ЗАХИСТ АДВОКАТА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

Для покарання особи, яка вчинила злочин необхідно довести її вину та підтвердити це належними доказами, що відбувається на стадії досудового слідства, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується направленням до суду обвинувального акту або прийняттям інших процесуальних рішень, що свідчать про закінчення розслідування.

Захист підозрюваного (обвинуваченого) адвокатом на стадії досудового слідства є особливо важливим, оскільки в ході його проведення збираються відповідні докази, проводяться  інші слідчі дії на доведення вини особи та  за результатами розслідування приймаються ключові для подальшої долі підозрюваної особи рішення – або направлення до суду обвинувального акту або можливе закриття кримінального провадження.

Не меншого, ніж підозрюваний (обвинувачений) на стадії досудового розслідування, потребують захисту інші учасники кримінального провадження- потерпілі, свідки  та інші, яким також може надати юридичну допомогу кваліфікований адвокат по кримінальним справам.

Досвідчені та професійні адвокати по захисту на досудовому слідстві АБ «Ткачук і партнери» захистять права сторін у кримінальному провадженні, надавши наступні юридичні послуги:

 • Консультація по всім питанням, пов’язаним з проведенням слідчих дій на стадії досудового розслідування;
 • Захист прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого на стадії досудового слідства;
 • Участь на захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого при проведенні слідчих дій – допиті, проведенні слідчого експерименту, пред’явлення для впізнання, обшуку тощо;
 • Зібрання необхідної доказової бази на спростування вини підозрюваної (обвинуваченої) особи та (або) пом’якшення його покарання;
 • Представництво інтересів інших учасників кримінального провадження на стадії досудового слідства (потерпілого, свідків та інших) при проведенні слідчих дій, у тому числі підготовка цивільного позову в інтересах потерпілого;
 • Підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, скарг, клопотань тощо;
 • Оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді та подання заяв  про їх відводи.

ПРАВА АДВОКАТА, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА НА ЗАХИСТ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

За загальними правилами кримінально-процесуального законодавства захисник під час досудового слідства користується такими ж процесуальними правами, як і його підзахисна особа, крім тих, що не можуть бути доручені адвокату, тобто їх реалізації здійснюється безпосередньо підозрюваним, зокрема, право надавати покази.

Серед прав, якими наділений захисник на стадії досудового слідства можливо виділити наступні:

 • отримати вичерпну інформацію у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюють його підзахисного, вимагати проведення перевірки законності та обґрунтованості затримання;
 • знайомитись з усіма матеріалами справи відносно свого клієнта, а також, при  необхідності з іншими справами, отримувати копії процесуальних документів та виписок із них;
 • без дозволу суду, прокурора, слідчого до першого допиту підозрюваного мати з ним побачення, а після допиту-такі побачення можуть бути без обмежень у часі або кількості;
 • збирати докази  та надавати їх слідчому, прокурору, слідчому судді, у тому числі робити адвокатські запити щодо отримання у підприємств, посадових та інших осіб речі, документи, відомості , висновки експертів, акти перевірок тощо.  
 • подавати слідчому, прокурору клопотання щодо проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних та інших процесуальних дій;
 • при проведенні процесуальних слідчих дій брати в них участь, подавати свої зауваження та заперечення, ставити питання тощо. При цьому всі зауваження адвоката вносяться до протоколу, а також останній може використовувати технічні засоби при проведенні процесуальних дій;
 • оскаржувати рішення та дії (бездіяльність) слідчого, прокурора, слідчого судді, прийняті із порушенням законних прав та інтересів підозрюваного (обвинуваченого), а також заявляти відводи.

Залучений захисник підозрюваного на стадії досудового слідства -адвокат нашого Бюро буде  активно реалізовувати надані йому права з метою захисту законних  прав та інтересів свого клієнта. 

При цьому, слід пам’ятати, що захисник має право відмовитись від своїх обов’язків лише у випадках, якщо наявні обставини, що виключають його участь у кримінальному провадженні. Наприклад, умисні дії підозрюваного (обвинуваченого) спрямовані на невиконання умов укладеного між ними договору, зокрема, недодержання клієнтом законних порад адвоката и т.д. 

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Закінчення досудового розслідування, крім направлення справи до суду разом з обвинувальним актом, можливо ще у таких формах:

 • направлення клопотання до суду про застосування до обвинуваченої особи примусових заходів медичного або виховного характеру;
 • звернення до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідності;
 • закриття кримінального провадження.

Отже, закінчення досудового слідства  – це  заключний етап розслідування, у ході якого прокурор та слідчий на підставі зібраних доказів підбивають підсумки та приймають процесуальні рішення, які визначають подальший рух кримінального провадження, що має важливе значення для майбутньої долі підозрюваного або обвинуваченого.

Водночас, метою захисту адвоката нашого Бюро при проведенні досудового слідства є доведення розслідування до найбільш сприятливого для клієнта результату. 

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Прокурор, слідчий проаналізувавши та оцінивши в сукупності зібрані докази можуть закрити кримінальне провадження, дійшовши висновку про неможливість подальшого провадження через наявність передбачених законом обставин.

Кримінальне провадження може бути закрито у разі:

 • відсутності події кримінального правопорушення;
 • відсутність в діях особи складу злочину або відсутність достатніх доказів її вини та неможливість їх отримати;
 • потерпілий відмовився від приватного обвинувачення у кримінальному провадженні (крім домашнього насильства);
 • після повідомлення особи про підозру закінчився строк досудового розслідування або в межах цього строку жодній особі не було повідомлено про підозру.

Вичерпний перелік підстав, з яких закривається кримінальне провадження  на стадії досудового слідства передбачено ст. 284 КПК України.

Адвокат нашого Бюро буде вживати усіх необхідних заходів, зокрема, зібрання доказової бази, що надасть можливість закрити кримінальне провадження на  стадії досудового слідства не доводячи  справи до судового розгляду.

Окрім того, захист адвоката на досудовому слідстві можливий не тільки особи, яка підозрюється (обвинувачується) у вчиненні злочину, але і потерпілої особи, наприклад при проведенні слідчих дій (впізнання, надання показів тощо) або  пред’явлення до винної особи цивільного позову про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Якщо в результаті життєвих обставин Ви потрапили під підозру у вчиненні злочину або маєте статус потерпілого, або іншої сторони у кримінальному провадженні, з метою уникнення негативних для Вас наслідків, звертайтесь за якісною юридичною допомогою до професійного та досвідченого адвоката по захисту на досудовому слідстві АБ «Ткачук і партнери».