Перейти до вмісту
Главная страница » ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОМ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

ВСТАНОВЛЕННЯ СУДОМ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Закон передбачає цілий перелік способів захисту громадянами своїх прав та інтересів і при виникненні спору необхідно звертатися в суд. Однак спору може і не бути, але особа не має можливості реалізувати свої права через відсутність документів чи наявність помилок в них.

Виникнення особистих і майнових прав громадян, їх зміну і припинення закон завжди пов’язує з настанням чи зміною певних обставин, тобто з юридичними фактами. У більшості випадків вони підтверджуються різними свідоцтвами, довідками та іншими документами, що видаються громадянам в адміністративному порядку. Проте, не завжди заінтересована особа має можливість довести документально, що той чи інший факт мав місце.

Для того щоб виникли певні правовідносини потрібно довести обставини, не підтверджені офіційними документами. Тому в певних випадках допускається судовий порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть Вам у судовому порядку встановити факти, що мають юридичне значення, надавши наступні правничі послуги:

 • Консультація з питань, пов’язаних із встановленням фактів, що мають юридичне значення та визначення найбільш сприятливих для клієнта шляхів захисту порушеного права;
 • Зібрання доказів та підготовка процесуальних документів- адвокатського запиту, заяви про встановлення факту, клопотань тощо;
 • Представництво інтересів клієнта у всіх судових інстанціях;
 • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

СПРАВИ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ СУДОМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Суд розглядає справу про встановлення факту, що має юридичне значення у разі, якщо:

 • Немає можливості відновити загублений або знищений документ заявника;
 • Юридичні факти можуть породжувати наслідки і від них залежить подальша доля юридичних відносин, а саме їх виникнення, зміна та припинення;
 • Встановлення факту не  пов’язується з наступним вирішенням спору про право;
 • Немає іншого законодавчого порядку вирішення таких спорів.

За своєю природою суперечка про факт не є суперечкою про право.

Наприклад, якщо Вам видали довідку, що особа не знаходилося на утриманні у померлого, то це не означає, що так воно і було. Для цього  і потрібно установити в судовому порядку такий  факт.

Факти, які можуть бути встановлені  у судовому порядку 

Статтею 315 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що судом розглядаються справи про встановлення факту:

 1. родинних відносин між фізичними особами;
 2. перебування фізичної особи на утриманні;
 3. каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 4. реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 5. проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 6. належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
 7. народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
 8. смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
 9. смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У судового порядка можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Дана категорія справ розглядається в порядку окремого провадження – вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, – залишає заяву без розгляду.

Тому заява, в обов’язковому порядку повинна містити інформацію: який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Юридично правильно скласти таку заяву для пред’явлення в суд допоможуть кваліфіковані юристи нашого Бюро.

Факти, які не можуть буди встановленні у судовому порядку щодо:  

 1. трудового стажу (для призначення пенсій та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахування надбавок та інших пільг);
 2. причин та ступеня втрати працездатності;
 3. групи інвалідності та часу її настання;
 4. проходження дійсної військової служби;
 5. участі у бойових діях, перебування на фронті, у партизанських загонах;
 6. одержання поранення, контузії в боях при захисті України,  чи при виконанні інших обов’язків військової служби;
 7. встановлення належності до інвалідів та ветеранів війни;
 8. віку фізичної особи;
 9. закінчення учбового закладу й одержання відповідної освіти;
 10. усиновлення після смерті усиновленого чи усиновителя, якщо за життя воно не було належним чином оформлене;
 11. належності до певної національності;
 12. належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об’єднанні громадян, а також свідоцтв, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану;
 13. отожності осіб, а також імені, по батькові та прізвища осіб, по-різному записаних у документах;
 14. одержання урядових нагород;
 15. адміністративного виселення громадян;
 16. про встановлення факту винесення вироку або постановлення рішення суду щодо відповідної особи;
 17. набуття громадянства України громадянином іншої держави.

Важливо! Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

Таким чином, якщо у Вас виникне необхідність у встановленні факту, що має юридичне значення, звертайтесь до професійних та кваліфікованих адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які допоможуть захистити Ваші порушені права у такий правовий спосіб у судовому порядку.