Перейти до вмісту
Главная страница » СПОРИ З ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

СПОРИ З ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

Пенсійний фонд України-центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення.

У громадян дуже часто виникають проблеми з оформленням пенсії через те, що органи  Пенсійного фонду України з різних причин можуть відмовити у призначенні пенсії, невірно розрахувати розмір виплат, не здійснити перерахунок та прийняти інші рішення  або вчинити дії не на користь пенсіонера, що породжує численні суперечки.

Усі зазначені та інші питання можуть бути вирішені завдяки вчасному реагуванню та якісній правовій допомозі пенсійних адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які мають великий досвід в урегулюванні проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення.

Адвокати зі спорів з Пенсійним фондом України нашого Бюро допоможуть вирішити конфліктні ситуації у разі, якщо пенсійні органи:

 • безпідставно відмовили у призначенні пенсії, у тому числі на пільгових умовах;
 • невірно розрахували страховий стаж;
 • невірно розрахували розмір пенсії, у тому числі відмовили у здійсненні її перерахунку;
 • відмовили у переході на інший вид пенсії;
 • прийняли інші незаконні рішення або вчинили дії, що порушують права громадян на пенсійне забезпечення.

Пенсійні адвокати АБ «Ткачук і партнери» захистять права пенсіонерів та нададуть наступні юридичні послуги:

 • Консультація з усіх питань, пов’язаних з незаконними рішеннями, діями (бездіяльністю) органів Пенсійного фонду України;
 • Допомога у зібранні доказів та підготовка необхідних процесуальних документів – адвокатського запиту, скарги, позовної заяви, пояснень, клопотань, заперечень;
 • Участь у судових засідання у справах зі спорів з органами Пенсійного фонду України;
 • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
 • Юридичний супровід клієнта при виконанні судових рішень, постановлених на його користь.

Законодавство надало можливість щодо урегулювання виниклих суперечок пенсіонерів з пенсійними органами як в досудовому, так і в судовому порядку.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ДОСУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Якщо особа вважає, що орган, що призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству про пенсійне забезпечення або виходить за межі його компетенції,  то вона має право оскаржити таке рішення до органів ПФУ вищого рівня відповідно до Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженого постановою правління ПФУ від 12.10.2007 № 18-6.

Скарга може бути подана до органу Пенсійного фонду України вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом Пенсійного фонду України, що розглядає скаргу.

Для належного оформлення скарги бажано звернутись кваліфікованого юриста нашого Бюро, оскільки якщо скарга оформлена невірно,  що не дає можливості розглянути її по суті, вона повертається заявнику у десятиденний термін з дня отримання.  

Скарга розглядається у місячний термін, який, при необхідності, може бути продовжено, але не більше ніж до загального строку в 45 днів.

У разі задоволення скарги повністю або частково орган Пенсійного фонду України скасовує незаконні рішення підпорядкованих органів та надає розпорядження останнім  про вчинення відповідних дій.

Крім того правління Пенсійного фонду України 24.12.2009 прийняло постанову № 28-7, якою затвердило Положення про Комісію ПФУ з питань розгляду скарг громадян на рішення органів ПФУ щодо пенсійного забезпечення. 

На засіданні Комісія розглядає скарги громадян на рішення, дії (бездіяльність) пенсійних органів і може прийняти рішення про внесення рекомендацій  Голові   правління  Пенсійного  фонду
України або іншій особі,  яка  уповноважена  приймати  рішення  за
результатами розгляду скарги:

 • відмовити у задоволенні скарги;
 • задовольнити скаргу;
 • привести матеріали пенсійної  справи  особи у відповідність до норм чинного  законодавства  у  разі  виявлення помилок в обчисленні пенсії, про які не зазначено в скарзі.

Вказаний порядок оскарження незаконних рішень, дій (бездіяльності) пенсійних органів не позбавляє можливості громадянина звернутися до суду для вирішення цього спору і даний спосіб захисту на практиці виявляється більш ефективним та дієвим.

Юристи нашого Бюро із самого початку звернення до них проаналізують виниклу ситуацію та допоможуть визначитись із найбільш ефективним способом захисту порушених прав на пенсію.

СУДОВИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

Згідно чинного законодавства та правових висновків Верховного Суду спори, що виникають між учасниками відносин у сфері пенсійного забезпечення, є публічно-правовими и їх вирішення належить до юрисдикції адміністративних судів.

Звернутися до суду з із позовом до органів Пенсійного фонду України можна протягом 6 місяців з дня, коли особа дізналася, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. 

Якщо особа  оскаржувала рішення, дій або бездіяльності територіальних пенсійних органів до органів  ПФУ вищого рівня, то для звернення до адміністративного суду встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги.

Якщо рішення за результатами розгляду скарги не було прийнято або не вручено  скаржнику у строки, встановлені законом, то звернутися в суд необхідно у 6-місячний строк, який обчислюється з дня подання такої скарги.

Як правило адміністративний суд розглядає позови даної категорії у спрощеному позовному  провадженні, без виклику сторін на підставі наявних матеріалів, а тому грамотне складання  позовної заяви має важливе значення для прийняття судом рішення на користь громадянина, в чому допоможуть Вам юристи нашого Бюро. 

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ НА КОРИСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ

Головною проблемою у спорах з органами Пенсійного фондом України є невиконання останніми судових рішень, постановлених на користь пенсіонерів.

 Вся правова робота юристів по зібранню документів, підготовці позову, а також відстоювання позиції громадянина у суді може звестися нанівець, коли справа переходить на завершальний етап-виконання судового рішення.

Як засвідчила практика пенсійних адвокатів нашого Бюро пенсійні органи вдаються до будь-яких надуманих причин невиконання судових рішень-від відсутності в бюджеті коштів до самостійного тлумачення резолютивної частини рішення.

Такі дії призводять до тривалих поневірянь пенсіонерів, які намагають примусити пенсійні органи виконати судове рішення та отримані належні їм за законом пенсійні виплати, до того ж підтверджені судом. 

Наприклад, така ситуація породжує велику кількість позовів громадян з вимогами зобов’язання пенсійні органи виконати рішення суду. Це не тільки навантажує судові органи зайвою роботою, але і змушує їх відмовляти громадянам у задоволенні цих позовів з посиланням, що виконання судових рішень, у тому числі примусове, здійснюється в іншому порядку ніж звернення до суду з такими позовами.   

З метою уникнення породження зайвих позовних заяв звертайтесь до адвокатів зі спорів з Пенсійним фондом України, які допоможуть Вам виконати судове рішення у межах правового поля.

Таким чином, якщо органами Пенсійного фонду України прийнято незаконне рішення або вчинено дії (бездіяльність), що порушує Ваші права на пенсійне забезпечення, адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть оскаржити їх в досудовому, а також в судовому порядку, добитися справедливого судового рішення, а також його швидкого  виконання у межах правового поля.