Перейти до вмісту
Главная страница » ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВІВ НА ЗАХИСТ ПЕНСІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВІВ НА ЗАХИСТ ПЕНСІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

У нашому суспільстві проблеми з призначенням пенсії та загалом із пенсійним забезпеченням є доволі гострим питанням, з яким стикаються громадяни не тільки пенсійного віку, а і ті, які мають право на пенсію на пільгових умовах. В переважній більшості причиною їх виникнення є не вина самих пенсіонерів,  а конфліктні ситуації виникають через недотримання пенсійного законодавства працівниками пенсійного фонду.

Пенсійний адвокат АБ «Ткачук і партнери» захистить гарантоване державою право громадян на пенсійне забезпечення, надавши наступні юридичні послуги:

 • Консультація з усіх питань, пов’язаних із спорами з органами Пенсійного фонду України;
 • Підготовка позову на захист пенсійних прав клієнта та інших необхідних процесуальних документів-клопотань, пояснень, заперечень тощо;
 • Участь у всіх судових інстанціях у справах зі спорів з органами Пенсійного фонду України;
 • Оскарження незаконних рішень в апеляційному та касаційному порядку.

По яким питанням можуть виникнути спори із органами Пенсійного фонду України, у вирішенні яких Вам допоможе пенсійний адвокат нашого Бюро шляхом пред’явлення позовної заяви до суду:

 • призначення пенсії за віком (за вислугу років, на пільгових умовах, по втраті годувальника та інших видів пенсій);
 • невірне визначення пенсійними органами страхового стажу, необхідного для призначення певного виду пенсії;
 • невірне визначення пенсійними органами розміру пенсії;
 • перехід на інший вид пенсії;
 • перерахунок пенсії;
 • припинення та відмова в поновленні пенсійних виплат;
 • оскарження інших неправомірних рішень, дій (бездіяльності) органів Пенсійного фонду України.

Підсудність справ зі спорів з органами Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України, відповідно до покладених на нього завдань і функцій, є суб’єктом  владних повноважень у сфері правовідносин щодо призначення (перерахунку), виплат пенсій, а тому спори, що виникають між учасниками цих відносин, є публічно-правовими та їх вирішення належить до юрисдикції адміністративних судів.

Однак, є деякі нюанси щодо юрисдикції даній категорії справ в залежності від поставлених позовних вимог.

Наприклад, слід розрізняти вимоги щодо стягнення недоотриманої суми пенсії (борг за пенсійними виплатами) та стягнення компенсації втрати частини доходів через порушення строків їх виплати.

При пред’явленні позову про стягнення недорахованої та неотриманої різниці у пенсії, тобто фактично заборгованості по пенсійним виплатам, справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства (висновки ВС у справах № 757/63985/16, № 750/1668/17).

Водночас, у справі № 676/1557/16  Велика Палата ВС дійшла висновку, що оскільки управління ПФУ (відповідач) вже погасив борг за пенсійними виплатами позивачу, а справа стосується захисту його права на компенсацію, зумовлену простроченням виплати пенсії належного розміру, тобто позовні вимоги пов`язані з відшкодуванням шкоди та заявлені без вимоги вирішити публічно-правовий спір, а тому справу необхідно розглядати за правилами цивільного судочинства.

Строк, протягом якого  можна звернутися із позовом до пенсійних органів в адміністративний суд 

Відповідно до ч.1 ст.122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

При цьому встановлення наявності або відсутності факту порушеного права здійснюється під час розгляду справи судом по суті лише у випадку своєчасного звернення до суду або у випадку пропуску строку з поважних причин, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, зазначеній у постанові по справі № 826/3318/17.

За загальним правилом, звернутися до суду з адміністративним позовом можна протягом 6 місяців з дня, коли особа дізналася, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. 

Якщо особа скористалась правом на досудовий порядок  врегулювання спору, зокрема оскарження рішень, дій або бездіяльності територіальних пенсійних органів до ПФУ, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги.

Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача  не було прийнято або не вручено  скаржнику у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня подання скарги.

У разі, якщо справа розглядається в порядку цивільного судочинства  до таких позовів застосовується загальний строк позовної давності у цивільному судочинстві, передбачений ст. 257 ЦК України -3 роки з дня порушення прав позивача.

Пропуск строку позовної давності може бути поновлено 

Якщо строк порушено з поважних причин, то суд може  його поновити, у разі належного обґрунтування та доведення факту поважності причин пропуску строку. Однак,   доведення факту, через який позивач начебто не знав про порушення свого права й саме із цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач  також повинен довести той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого права (правова позиція, викладена в постанові ВС у справі № 6-17цс17).

Пропуск строку позовної давності є підставою для повернення позовної заяви або залишення її без розгляду

Відповідно до ст. 123 КАС України якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

Якщо факт пропуску позивачем строку звернення до  суду буде виявлено судом після відкриття провадження у справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, позовна заява залишається без розгляду.

Суд також залишає позовну заяву без розгляду у разі якщо після відкриття провадження у справі суд дійде висновку, що викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок про визнання поважними причин пропуску строку звернення до адміністративного суду був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку  поважними.

З огляду на викладене, при зверненні до суду із позовом до органів Пенсійного фонду України слід дотримуватись процесуальних строків звернення із позовом, а у разі їх пропуску, належим чином обґрунтовувати поважність причин такого пропуску, в чому допоможе кваліфікований спеціаліст-адвокат нашого Бюро.

Якими повинні бути форма і зміст позовної заяви до пенсійних органів

Статтею 160 КАС України передбачено перелік загальних вимог до позовної заяви, яка подається до адміністративного суду.

Звертаємо увагу на те, що у справах щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності суб’єкта владних повноважень (в нашому випадку- органів ПФУ) обов’язково, крім змісту позовних вимог та обставин, якими  вони підтверджуються, в позові повинно міститися належне обґрунтування (з посиланням на законодавчі норми) порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод та інтересів позивача.

Належне обґрунтування позовної заяви, а також додання до неї всіх необхідних документів (доказів по справі) має велике значення, оскільки, в переважній більшості випадків адміністративні суди розглядають  справи цієї категорії  в порядку спрощеного позовного провадження, без виклику сторін на підставі наявних (доданих до позову) матеріалів.

Таким чином, у разі порушення  органами ПФУ Ваших прав щодо пенсійного забезпечення, звертайтесь до професійного та досвідченого пенсійного адвоката АБ «Ткачук і партнери», який допоможе зібрати необхідні документи та грамотно підготує обґрунтований позов до суду, а також буде представляти Ваші інтереси у суді.