Перейти до вмісту
Главная страница » ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

В нашій  країні невеликий розмір пенсії одне із найболючіших питань для громадян, які її отримують. Тому найважливіше питання у сфері пенсійного забезпечення становить збільшення розміру пенсійних виплат шляхом їх перерахунку.

Однак, в переважній більшості пенсіонери не обізнані в яких випадках здійснюється перерахунок пенсій і що для цього необхідно зробити. У зв’язку із цим деякі із пенсіонерів не користуються цим законодавчим правом, а у інших виникає велика кількість спорів із органами Пенсійного фонду України. Дані обставини викликають необхідність звернутися за допомогою до кваліфікованого  спеціаліста у цій сфері-юриста з перерахунку пенсій.

Досвідчені та професійні пенсійні адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть розібратися у тонкощах та нюансах  законодавства щодо перерахунку пенсій та нададуть наступні юридичні послуги:

 • Консультація з усіх питань, пов’язаних з перерахунком пенсій, у тому числі розробка можливих варіантів вирішення суперечок з цього питання з пенсійними органами на користь клієнта;
 • Допомога клієнту в оформленні необхідних документів та здійснення інших заходів для  перерахунку пенсії;
 • Зібрання доказів та  підготовка необхідних процесуальних документів стосовно вирішення виниклої конфліктної ситуації щодо перерахунку пенсії- адвокатського запиту, скарги, позовної заяви, клопотань, пояснень тощо;
 • Представництво інтересів клієнта у всіх судових інстанціях у справах зі спорів по перерахунку пенсії;
 • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
 • Юридичний супровід клієнта при виконання судових рішень щодо перерахунку пенсій, постановлених на його користь.

ПІДСТАВИ  ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ

Питання перерахунку пенсій регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003

 № 1058-IVЗокрема, статтею 42 Закону передбачено,  що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня  проводиться перерахунок раніше призначених пенсій.

Перерахунок пенсій поділяється на:

 1. Індивідуальний – у разі, якщо особа надала в пенсійні органи документи, які впливають на розмір пенсії, або настали події (обставини), що дають право на підвищення її пенсії (наприклад, після оформлення пенсії, особа ще два роки працювала і претендує на перерахунок пенсії за стажем).
 2. Масовий – коли проводиться перерахунок у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму або здійснюється індексація пенсій (наприклад, законодавством було встановлено вікові надбавки).

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ

За індивідуальним перерахунком пенсії до пенсійних органів можуть  звернутись пенсіонери у наступних випадках.

 1. Після призначення особі пенсії вона продовжувала працювати і збільшилась заробітна плата або особа набула страховий стаж.

 У разі якщо пенсіонер отримує пенсію за віком або інвалідністю, але продовжує працювати після її призначення не менше 2 років із вищою, ніж з якої обчислювалась пенсія, заробітною платою, пенсія встановлюється у новому розмірі, який розраховується за два роки роботи підряд, виходячи з більш високого заробітку. При подальшому підвищенні заробітної плати через 2 роки провадиться новий перерахунок пенсії.

Деякі відмінності є при перерахунку пенсії, якщо особі призначалась пенсія за віком або по інвалідності при неповному стажі і він пропрацював після цього не менше 2 років. У цьому випадку перерахунок  проводиться виходячи із стажу, який є у пенсіонера на час звернення за перерахунком.

Однак, якщо особа, продовжуючи працювати набула необхідного стажу для призначення повної пенсії, то перерахунок проводиться незалежно від часу, який пройшов після призначення пенсії при неповному стажу. Встановлення повної пенсії по інвалідності відбувається за умови, якщо особа має стаж, необхідний для призначення повної пенсії відповідно віку пенсіонера на час настання інвалідності.

 При цьому перерахунок здійснюється за бажанням пенсіонера із заробітку, з якого призначалась пенсія спочатку чи з останнього або з якого вона перераховувалась.

 1. Якщо при призначенні пенсії  особа з якихось причин не могла надати документи про певний вид заробітку або стаж, і вони не були враховані при обчисленні пенсії, вона може звернутись до пенсійних органів для перерахунку пенсії з урахування цих наданих на підтвердження документів.
 2. Можливий перерахунок пенсії також і у разі надання документів про працевлаштування після призначення пенсії, або звільнення з роботи.
 3. Перерахунок пенсії здійснюється у разі якщо пенсіонер має право на встановлення підвищень, надбавок або доплат згідно з чинним законодавством.

МАСОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

Масові перерахунки пенсий не потребують особистого звернення громадян-пенсіонерів і проводяться у зв’язку зі змінами в законодавстві, до яких можливо віднести наступні. 

 1. Збільшенні показника  середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії.

Такому перерахунку підлягають пенсії, які обчислювались відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ( з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), визначеного у ч. 1 ст. 43), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (відповідно до ст. 54 у розмірі відшкодування фактичних збитків).

Кабінетом Міністрів України щороку визначається розмір коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

 1. Збільшення прожиткового мінімуму.
 2. Збільшення мінімальної заробітної плати.
 3. Проведення індексації пенсій.
 4. Встановлення вікових надбавок.

При масових перерахунках розмір підвищення пенсії індивідуально визначається для кожного пенсіонера з урахування його особистих показників: рік виходу на пенсію та відповідно до якого закону призначено пенсійні виплати, тривалість страхового стажу, розмір заробітку, належність пенсіонера до певної вікової категорії та факт роботи.  

Юристи нашої Бюро проконсультують Вас щодо Вашого права на перерахунок пенсії та розрахують розмір її підвищення.

ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ

Індивідуальний перерахунок пенсії проводиться у відповідності до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1.

Особа повинна звернутися до пенсійний органів із заявою та додати відповідні документи на підтвердження підстав для перерахунку.

Для масових перерахунків звернення пенсіонера не потребується.

Звертаю увагу, що пенсійні органи наділені правом вимагати  відповідні документи від підприємств, установ, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення (перерахунку) пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей. 

Пенсійні адвокати нашого Бюро допоможуть зібрати необхідні документи для перерахунку пенсії та підготують відповідну заяву до органів Пенсійного фонду України.

СРОКИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ

Перерахунок пенсії при виникненні права на її підвищення проводиться   з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком до 15 числа, а якщо заява надійшла після цієї дати- з першого числа наступного місяця. 

Аналогічно при настанні обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії перерахунок проводиться з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15-го числа, і відповідно, якщо вони мали місце після – з першого числа наступного місяця.

Однак, є деякі виключення, наприклад , у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. Якщо особу визнали здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, в якому її визнано здоровою, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

ВІДМОВА У ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ

Пенсійні органи можуть відмовити пенсіонеру у перерахунку пенсії, якщо:

 • відсутні підстави для перерахунку пенсії;
 • неподано необхідних для перерахунку пенсії документів;
 • подані документи містять недостовірні відомості.

Вказаний перелік підстав не є вичерпним і у разі відмову у перерахунку пенсії пенсіонер може оскаржити її або до органу Пенсійного фонду України вищого рівня або в суд, в чому нададуть допомогу пенсійні адвокати нашого Бюро.  

Наприклад, Верховний Суд у справі  №300/5477/21 зобов’язав пенсійні органи зробити перерахунок пенсії військовому пенсіонеру у розмірі 90 % грошового забезпечення, на що позивач має право і вказував у заяві про перерахунок, але при перерахунку йому безпідставно знижено цей відсоток до 70. 

Таким чином, звертайтесь до пенсійних адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які допоможуть Вам зробити перерахунок пенсії у відповідності до вимог чинного законодавства, а також захистять Ваші порушені права як в досудовому і судовому порядку, так і на стадії виконання прийнятого на Вашу користь судового рішення.