Перейти до вмісту
Главная страница » АДВОКАТ ПО СПОРАМ З НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО УКРАЇНИ

АДВОКАТ ПО СПОРАМ З НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО УКРАЇНИ

Адвокат по спорам с НАБУ

АДВОКАТ ПО СПОРАМ З НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО УКРАЇНИ

       Створення в процесі антикорупційної реформи Національне антикорупційне бюро переслідувало благодійну мету – боротьба з корупцією державних посадовців, включаючи найвищі органи державної влади.
      Повноваження Національного антикорупційного бюро передбачають здійснення оперативно- розшукової діяльності, здійснення досудового слідства, розшуку майна (активів) для арешту, виявлення підозрілих угод та направлення відповідних матеріалів до Антикорупційної прокуратури.
      Однак на практиці бурхлива діяльність Національного антикорупційного бюро призводить до пред’явлення обвинувачень та підозр представникам приватного бізнесу та приватним особам, які не мають жодного відношення до його сфери діяльності, обшуків та вилучення цінного майна, здійснення арешту майна чи грошових коштів на рахунку у Банку приватних осіб, пропонуючи їм доводити законність придбання такого майна.
      Те, що це призводить до майнової невизначеності приватного бізнеса та приватних осіб, уповноважених осіб  Національного антикорупційного бюро не дуже бентежить. Адже відкрите кримінальне провадження може тривати доволі довгий час, і приватна особа буде позбавлена можливості користуватися своїм майном та грошовими коштами у Банку. Не дивлячись на часту абсурдність звинувачень Національного антикорупційного бюро, нехтування ефективними засобами правового захисту може призвести до великих майнових втрат та інших незручностей (включаючи позбавлення волі).
         Окрім того, що майже кожне виявлене НАБУ корупційне діяння має суспільний резонанс та висвітлюється журналістами у засобам масової інформації, вони мають свою специфіку розслідування, від чого залежить також і захист обвинувачених у їх скоєнні.
     Послуги адвокатів АБ «Ткачук і партнери» по спорам з  Національним антикорупційним бюро:
      – Надання консультацій щодо законності дій, рішень та бездіяльності Національного антикорупційного бюро; 
      – Правова допомога в наданні відповідей на вимоги Національного антикорупційного бюро щодо надання будь-яких документів, майна, відомостей;
      – Правова допомога під час проведення обшуків, вилучення майна та (або) речей Національним антикорупційним бюро;
      – Правова допомога під час проведення допитів та інших слідчих дій  Національним антикорупційним бюро;
      – Правова допомога під час судового розгляду, апеляційне та касаційне оскарження судових рішень;
      – Правова допомога щодо майна, арештованого чи вилученого Національним антикорупційним бюро;
      – Правова допомога щодо зняття арешту з рахунків, накладених за клопотанням Національного антикорупційного бюро.

ВИМОГИ (ЗАПИТИ) НАБУ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ

      Детективи НАБУ досить часто складають протоколи про вчинення особами административного правопорушення, передбаченого ст. 185-13 КУпАП, а саме: невиконання їх вимоги (запиту). Зокрема, відповідальність за цієї статтею наступає у разі надання недостовірної, неповної інформації або взагалі її ненадання на запит НАБУ або з порушенням строків, а також повідомлення третіх осіб про збір відомостей відносно них.
      Оскільки відповідальність за таке правопорушення –штраф від 4 250 грн. до 10 200 грн., слід на прикладах судової практики розглянути деякі законодавчі нюанси при вирішенні питання притягнення особи до відповідальності за цією статтею.
      У справі № 621/1630/20 закрито провадження про вчинення директором підприємства адмінправопорушення, передбаченого ст. 185-13 КУпАП, за відсутності в його діях складу правопорушення.
      Постанова суду мотивована тим, що у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за підписом керівника структурного підрозділу детективів НАБУ направлено запит (в порядку п. 3 ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України») до директора підприємства про надання в строк не більше трьох робочих днів інформації у вигляді копій документів (на паперовому носії) по фінансово-господарським взаємовідносинам із певними товариствами.
      Однак, листом директор підприємства відмовив у наданні запитуваної інформації із зауваженням, що п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону передбачено право працівників НАБУ отримувати від підприємств інформацію, яка необхідна для виконання обов`язків Бюро на підставі рішення його директора (заступника), погодженого з прокурором, чого не було у данному випадку.
     Погоджуючись із доводами особи, відносно якої складено протокол за ненадання інформації за запитом НАБУ, суд зазначив, що відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а не у вигляді надання інформації (документів) на запит детективів НАБУ.
     Отже, законодавство встановлює чіткий правовий механізм надання стороні кримінального провадження доступу до документів особою, у володінні якої вони перебувають.Таким чином, протокол про адміністративне правопорушення не містить складу адміністративного правопорушення, а саме: об`єктивної сторони.
      З аналогічних підстав закриті провадження про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ст. 185-13 КУпАП у справах № 760/23173/18, 761/17100/19.
      Окрім того у справі № 761/7526/20 закрито провадження про притягнення до адміністративної відповідальності посадової особи компанії.
      Протокол відносно зазначеної особи складено за відмову у наданні інформації на запит за підписом керівника структурного підрозділу НАБУ.
      Суд зазначив про правомірність відмови у наданні інформації із посиланням на ЗУ «Про захист персональних даних», оскільки вона містила конфіденційні дані.
      З урахуванням факту надання відповіді на запит Національного бюро та зважаючи, що відповідно до ч.8 ст. 162 КПК України, запитувані НАБУ документи містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких в рамках досудового розслідування може здійснюватися в порядку  Глави 15 цього Кодексу – на підставі ухвали слідчого судді, суду.
      Отже, якщо відносно Вас неправомірно складено протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 185-13 КУпАП адвокати нашого Бюро доведуть у суді його невідповідність вимогам законодавства, відсутність в діях особи складу цього правопорушення та підстав для притягнення її до відповідальності.

СКАСУВАННЯ АРЕШТУ, НАКЛАДЕНОГО СУДОМ НА МАЙНО АБО РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ ЗА КЛОПОТАННЯМ ДЕТЕКТИВА НАБУ

      Нерідко трапляються випадки задоволення слідчими суддями клопотань детективів НАБУ та накладення арештів на майно та розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб, без належних на це обґрунтованих законних підстав.
      У разі прийняття слідчими суддями таких незаконних ухвал, їх можливо оскаржити в апеляційному порядку до Вищого антикорупційного суду, в чому надасть професійну правову допомогу адвокат нашого Бюро.
      Так, ухвалою Вищого антикорупційного суду у справі № 991/8745/21 скасовано ухвалу слідчого судді, яким задоволено клопотання детективу НАБУ про накладення арешту на мобільний телефон, вилучений у особи в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні (обшуку), як доказ, що містить відомості, що можуть бути використані під час досудового розслідування.
      Задовольняючи апеляційну скаргу власника вилученого телефона, ВАКС зазначив, що постановою детектива визнано речовим доказом саме матеріальний носій інформації мобільний телефон, проте не електронні файли, програми та ін., що зафіксовані на ньому.
       Оскільки вміст мобільного телефону  із інформацією, яка має значення для досудового розслідування було скопійовано за участю спеціаліста, а про потребу проведення експертного дослідження,ані детективом під час розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна, ні прокурором під час апеляційного розгляду зазначено не було, потреба у подальшому арешті вказаного матеріального об`єкта, за наявності в органі досудового розслідування копії інформації, яка на ньому міститься, відсутня.
       Також у справі № 991/3665/22 ВАКС скасовано арешти накладені судом на розрахункові рахунки товариства у рамках досудового слідства у кримінальній справі, що наданий час перебуває в провадженні НАБУ.
       Ухвала ВАКС мотивована тим, що арешти на кошти, які знаходяться на рахунках товариства у банку накладені ще у січні 2016 року в кримінальному провадженні, яке тепер перебуває на стадії судового розгляду у ВАКС та згодом перейшли до виділеного у 2017 році іншого кримінального провадження, тобто тривалість арештів становить вже понад 6,5 років, що очевидно перешкоджає нормальній господарській діяльності підприємства.
       Детективом не надано суду відомостей щодо здійснення наразі будь-яких слідчих (розшукових) дій у виділеному кримінальному провадженні, окрім виконання ще із червня 2018 року одного тимчасового доступу у рамках міжнародної правової допомоги до речей і документів, що знаходяться у володінні компетентного органу Королівства Нідерландів, тобто понад 4 роки тому.
       Право власності належить до основоположних прав людини, втілення яких у життя становить підвалини справедливості суспільного ладу, а втручання в це право повинно мати законні підстави й мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.
       Ураховуючи всі обставини справи, ВАКС дійшов висновку, що наявне непропорційне втручання в право власності законного власника майна внаслідок тривалої дії накладених арештів на таке майно як заходу забезпечення кримінального провадження за відсутності достатніх та належних доказів наявності потреби в подальшому застосуванні цього заходу, тому подане клопотання підлягає задоволенню шляхом скасування арештів коштів на рахунках.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АДВОКАТОМ ОСІБ, ОБВИНУВАЧЕНИХ У ВЧИНЕННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

         Перелік злочинів, підслідність яких віднесено до НАБУ наведено у ст. 216 КПК України. 
         Як засвідчив досвід адвокатів по кримінальним справам нашого Бюро, справи, які розслідуються детективами НАБУ пов’язані з вчиненням особами корупційних діянь, а це свідчить про певні  особливості при обрані захисником обвинувачених осіб лінії захисту.
         Перш за все, робота адвоката у кримінальному провадженні спрямована на зібрання доказів або спростування наявних у досудового слідства з метою доведення відсутності в діях особи складу злочину, який їй інкримінується.
         Ідеальним результатом якісно проведеної роботи адвоката у цьому напрямку є закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування.
         Інший шлях – перекваліфікація дій обвинуваченого на менш тяжкий, зокрема, на злочин, який не віднесено до корупційних.
         Це надасть можливість уникнути законодавчих обмежень щодо відповідальності за вчинення корупційних злочинів.
         Зокрема, професійний адвокат, знаючи, що законом виключаються майже всі випадки звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів, як от передача на поруки, зміна обстановки або дійове каяття,  не буде працювати у цьому напрямку і давати зайві сподівання підзахисній особі.
         Від досвідченого адвоката нашого Бюро Ви не почуєте необґрунтованих завірянь про обов’язкове застосування судом до Вас ст. 75 КК України-звільнення від відбування покарання з випробуванням, оскільки норми цієї статті не розповсюджуються на випадки засудження за корупційне кримінальне правопорушення.
        Натомість адвокатом нашого Бюро буде обрана вірна лінія захисту, з урахуванням особливостей вчинення, розслідування та відповідальності за корупційні злочини, спрямована на закриття кримінальної справи або виправдувальний вирок, або зменшення можливих негативних наслідків у разі визнання клієнта винним.
        При цьому, адвокатом будуть використані всі надані йому чинним законодавством повноваження: зібрання доказів, участь у проведенні слідчих дій, участь при обрані запобіжного заходу, підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, скарг, заяв, клопотань тощо.
        Звертаємо увагу, що важливе значення має оскарження адвокатом рішень, дій, бездіяльності детективів НАБУ у ході досудового слідства, оскільки кожна така задоволена скарга слідчим суддею – це вибита цеглина із споруди доказів вини особи.
        З цього приводу варто навести судову практику ВАКС, зокрема, винесення виправдувальних вироків по кримінальним провадженням, досудове слідство по яким проводилось НАБУ.
        Верховним Судом у справі № 57/60763/16 залишено в силі виправдувальний вирок відносно осіб, які органом досудового слідства (НАБУ) обвинувачувались у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 КК України (розтрата), а інші дві особи- пособництво.
        Згідно з пред`явленим обвинуваченням особа будучи в.о. голови правління державного підприємства (тобто, службовою особою), усупереч державним інтересам у вигляді отримання прибутку від діяльності підприємства, за пособництва керівників двох товариств вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні, з використанням свого службового становища в особливо великих розмірах. Зокрема, особою укладено із двома директорами товариств договори на поставку зерна, за які останнім перераховано передплату на загальну суму 89 млн. грн., але зерно поставлено не було.
         Верховний Суд погодився з висновками судів попередній інстанцій та вказав на  необхідність розмежування кримінального правопорушення, яке вчиняється одночасно з цивільним правопорушенням, та цивільне правопорушення, яке вчиняється поза межами складу будь-якого злочину.
        Як доведено доказами державне підприємство розпочало претензійно – позовна роботу з товариствами відразу після встановлення факту непоставки зерна. Судовими рішеннями у господарських справах стягнуто на користь підприємства з товариств заборгованість за непоставлену продукцію, а останніми вона погашена.
        За таких підстав, суд дійшов висновку, що дії підприємства з відновлення своїх прав порушених унаслідок невиконання товариствами вказаних договорів, здійснювались з урахуванням звичайної підприємницької практики та  вимог цивільно – господарського законодавства, яке регулює порядок звернення до господарського суду з позовом і подальшого примусового виконання судових рішень, що виключає наявність у діях виправданих осіб складу інкримінованих злочинів.
       Також, вироком ВАКС у справі № 638/12275/18 визнано невинуватою особу у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
       За версією обвинувачення, під час судового розгляду справи за позовом Товариства 1 до Товариства 2 про стягнення заборгованості, суддя господарського суду, діючи з прямим умислом в інтересах відповідача, порушила вимоги ЗУ «Про судовий збір» безпідставно прийняла до спільного розгляду із первісним позовом зустрічну позовну заяву цього товариства про виконання умов договору, за яку не було сплачено судовий збір у повному обсязі (як для позовів майнового характеру), чим надала останньому неправомірні переваги перед іншими учасниками судочинства. У подальшому при прийнятті рішення по суті не постановила рішення про стягнення судового збору до Державного бюджету України, у зв’язку із чим останній недоотримав 205 322 грн., чим заподіяно істотної шкоди держаним інтересам.
       В основу висунутого обвинувачення покладено те, що відповідно до чинного законодавства та сталої судової практики його застосування позов про зобов`язання виконати умови договору є спором майнового характеру. Втім, суддя, будучи достеменно обізнаною про це, умисно проігнорувала згадану обставину та розглянула зустрічний позов Товариства 2 як спір немайнового характеру (зі сплатою судового збору у відповідному розмірі).
Однак, станом на день ухвалення суддею рішення від 21.12.2016 в судах господарської юрисдикції була відсутня стала та однакова практика щодо віднесення позовних вимог про зобов`язання виконання умов договору до вимог майнового характеру. Така неоднозначна практика описана в ухвалі Верховного Суду від 20.05.2020 в справі №910/13737/19, яка й стала підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати та прийняття нею постанови 20.08.2020, в якій віднесено такі позовні вимоги до майнових.
        За таких підстав ВАКС дійшов висновку, що обвинувачення ґрунтується виключно на припущеннях, які, у відповідності до положень ст.373 КПК України, не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку, у зв’язку із чим суд ухвалив виправдувальний вирок за відсутністю в діях судді складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

     Таким чином, якщо Ви потрапили у конфліктну ситуацію із працівниками НАБУ, які звинувачують Вас у скоєнні корупційного кримінального або адміністративного правопорушення, накладено арешт на майно та кошти, а також вчинено відносно Вас інші неправомірні дії, звертайтесь за якісною юридичною допомогою до професійних та досвідчених адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які будуть використовувати усі законні можливості для відстоювання інтересів клієнта.