Перейти до вмісту
Главная страница » АДВОКАТ ПО СПОРАМ З БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

АДВОКАТ ПО СПОРАМ З БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Однією із головних функцій держави є  створення передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства. Нажаль, економіка нашої держави є досить нестабільною сферою діяльності, що породжує велику кількість вчинення економічних злочинів.

Порівняно недавно було створено новий центральний орган виконавчої влади, на який покладається обов’язок запобігати, виявляти, припиняти та розслідувати кримінальні правопорушення, що посягають на функціонування економіки держави- Бюро економічної безпеки України.

Результати роботи детективів Бюро, особливо в такому важливому напрямку, як боротьба із економічною злочинністю, мають публічний характер та майже завжди містять резонанс, а тому шанси у особи, яку звинувачують у вчиненні економічного злочину отримати виправдувальний вирок майже відсутні.  

Спілкування з працівниками БЕБ в рамкам кримінального провадження має специфічний характер і потребує не тільки глибоких економічних знань, але і юриспруденції, а тому підозрюваному у вчиненні економічного злочину необхідна допомога кваліфікованого та досвідченого адвоката по кримінальним справам в економічній сфері.

Ураховуючи також, що кримінальне законодавство передбачає досить суворе покарання за вчинення економічних злочинів, для уникнення проблем на майбутнє не слід зволікати із зверненням до професійного адвоката по спорам з Бюро економічної безпеки АБ «Ткачук і партнери», який захистить права клієнта, надавши наступні юридичні послуги:

 • Проконсультує та розробить стратегію виходу із склавшоїся конфліктної ситуації з БЕБ з найбільш позитивними наслідками для клієнта;
 • Захист прав підозрюваного, обвинуваченого у рамках кримінального провадження, порушеного за вчинення злочинів, підслідність яких віднесено до органів досудового слідства БЕБ;
 • Участь у проведенні слідчих дій на захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері економіки;
 • Підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, скарг, заяв, клопотань тощо;
 • Оскарження неправомірних рішень, дій, бездіяльності детективів БЕБ;
 • Забезпечення захисту обвинуваченого при судовому розгляді кримінальних справ, досудове розслідування по яким проводилось органами БЕБ;
 • Оскарження незаконних вироків по кримінальним справам, досудове слідство по яких проводилось БЕБ.

ЯКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІДСЛІДНІ БЕБ

Перелік злочинів, досудове розслідування по яких проводять детективи органів Бюро економічної безпеки наведено в ст. 216 КПК України, найпоширенішими серед яких є:

 • ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;
 • доведення до банкрутства;
 • доведення банку до неплатоспроможності;
 • шахрайство з фінансовими ресурсами;
 • маніпулювання на енергетичному ринку;
 • виготовлення, збут, реалізація цінних паперів;
 • незаконне використання знаків для товарів та послуг;
 • розголошення банківської, комерційної таємниці;
 • незаконна приватизація майна;
 • привласнення та розтрата бюджетного відшкодування та інші економічні злочини.

Кожний із зазначених  кримінальних правопорушень має свій склад, а, отже, свої особливості доказування і адвокат нашого Бюро обере належну лінію захисту клієнта з урахуванням специфіки розслідування економічних злочинів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АДВОКАТОМ ОСІБ, ЗВИНУВАЧЕНИХ У ВЧИНЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Для ефективного захисту клієнта, якого звинувачують  у вчиненні економічного злочину адвокат, окрім юриспруденції,  повинен мати спеціальні знання.

Зокрема, адвокат нашого Бюро при захисті особи, яку звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення у сфері оподаткування, завдяки глибоким знанням не лише кримінального, а і податкового законодавства надасть ефективну допомогу, наприклад,  при спростуванні визначеної слідством суми фактичного ненадходження коштів до бюджету або взагалі відсутності податкових порушень, що стали підставою для порушення кримінальної справи.

При цьому, скасування за допомогою адвоката нашого Бюро  в судовому порядку донарахованих податковим органом податкових зобов’язань стане головною підставою для закриття кримінальної справи або прийняття виправдувального вироку.

Крім того, як правило, доказова база по таких злочинах ґрунтується на аналізі первинних офіційних документів, які зазвичай вилучають у підозрюваної особи при  проведенні першочергових слідчих дій-обшуку.

Тому присутність адвоката з самого початку при проведенні органами досудового слідства першочергових слідчих дій та фіксація порушень порядку їх проведення може мати важливе значення, наприклад, при  спростуванні належності доказів вини клієнта. 

Крім зазначеного майже головну роль у справах, досудове слідство по яким проводиться детективами БЕБ, грають висновки експертизи, клопотання про проведення якої   заявить адвокат нашого Бюро та чітко визначить питання, які необхідно дослідити експерту. 

Зокрема, завдяки вірно поставленим експерту питанням його висновки можуть спростувати висновки слідства про наявність завданої діями особи шкоди, довести необґрунтованість податкових нарахувань в акті документальної перевірки, невірність визначення розміру нанесених збитків, правильність ведення особою господарських операцій   тощо, а це може свідчити про відсутність в діях особи складу інкримінованого їй злочину.

Крім зазначеного, адвокат нашого Бюро використає повний спектр наданих йому кримінально-процесуальним законодавством повноважень при захисті підозрюваного, обвинуваченого на досудовому слідстві, у тому числі оскаржить неправомірні дії детектива БЕБ у разі допущення порушень під час проведення ним слідчих дій. 

Звертаємо увагу, що від вчасної кваліфікованої правової допомоги адвоката стає набагато вищою ймовірність ще на стадії досудового слідства закриття кримінального провадження, а якщо обвинувальний акт все ж такі буде направлений до суду-уникнення помилки судових органів.  

Таким чином, детективи Бюро економічної безпеки розслідують злочини, які мають свою специфіку, а отже особа, яка обвинувачується у їх вчиненні потребує високопрофесійного захисту, який забезпечить досвідчений адвокат АБ «Ткачук і партнери».