Перейти до вмісту
Главная страница » АДВОКАТ ПО ПРИВЛАСНЕННЮ ТА РОЗТРАТІ ЧУЖОГО МАЙНА

АДВОКАТ ПО ПРИВЛАСНЕННЮ ТА РОЗТРАТІ ЧУЖОГО МАЙНА

Кримінальним законом охороняються суспільні відносини власності, як засад економічної системи держави, на які можуть бути посягання у вигляді неправомірних дій осіб по привласненню та розтраті чужого майна.

Однак, нерідко особи, які підозрюються у вчиненні зазначених злочинів притягуються до відповідальності незаконно, без урахування всіх обставин справи, належної доказової бази, а також їх права порушуються під час проведення досудового слідства та судового розгляду.

Незалежно від того який статус має особа у кримінальному провадженні-підозрюваний, обвинувачений чи потерпілий, у захисті їх прав необхідна допомога кваліфікованого адвоката.

Професійний та досвідчений адвокат по привласненню та  розтраті чужого майна АБ «Ткачук і партнери» захистить права підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні, а також потерпілого, надавши наступні юридичні послуги:

 • Консультація з усіх питань по злочинам, пов’язаним з привласненням або розтратою чужого майна;
 • Захист прав підозрюваної (обвинуваченої) у  привласненні, розтраті  майна особи на стадії досудового розслідування;
 • Участь у судах всіх інстанцій на захист прав обвинуваченого у справах про привласнення або розтраті чужого майна;
 • Зібрання доказів по кримінальній справі на спростування обвинувачення особи та підготовка необхідних процесуальних документів- адвокатського запиту, клопотань, скарг тощо;
 • Оскарження незаконних вироків по кримінальних справах в апеляційному та касаційному порядку;
 • Захист інтересів потерпілого у кримінальному провадженні щодо злочинів по привласненню або розтраті їх майном, у тому числі підготовка та підтримка цивільного позову. 

В ЧОМУ ВИРАЖАЄТЬСЯ ПРИВЛАСНЕННЯ ТА РОЗТРАТА ЧУЖОГО МАЙНА

У особи може перебувати чуже майно у правомірному володінні-у його віданні або яке йому ввірене, але особа в подальшому має намір обернути його на свою або інших осіб користь.

Правомірність володіння означає, що особа на підставі службових обов’язків, по договору, дорученню була наділена правами по розпорядженню, управлінню, зберіганню, перевезенню тощо чужого майна.

Протиправні дії особи по привласненню чужого майна виражаються у його незаконному безоплатному вилученні, неповерненні, утриманні. Завдяки таким діям  винна особа може незаконно володіти і користуватися майном як своїм власним, безпосередньо поліпшуючи за його рахунок своє матеріальне становище.

Незаконні дії по розтраті такого майна можуть бути у вигляді безоплатного витрачання, продажу, обміну, передачі іншій особі як погашення свого боргу тощо. Завдяки таким діям винна особа незаконно позбавляє майна законних власників та поліпшує майнове становище інших осіб .

На відміну від привласнення, де злочин вважається закінченим в момент можливості винною особою розпорядитися чужим майном, розтрата вважається закінченою з моменту відчуження, витрачання такого майна. Тобто, при розтраті у разі пред’явлення вимоги законного власника майна, воно у винної особи  вже відсутнє.

Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України може бути осудна приватна особа, яка досягла 16 років, у правомірному  віданні чи володінні якого перебувало чуже майно і яка з прямим умислом та з корисливих мотивів його  привласнила чи розтратила.

Кваліфікуючи ознаками даних злочинів, зокрема є, якщо вони вчинені: повторно, за попереднім зговором групою осіб або організованою групою,  у великих, особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Трапляється безліч випадків, коли орган досудового слідства, а в подальшому і суд невірно кваліфікують дії осіб за ст. 191 КК України. Наприклад, об’єкт злочину (майно) не перебувало у особі у правомірному володінні, особа фактично не розпорядилася майном (або не могла) на свою чи інших осіб користь, вартість майна не досягає до суми для кваліфікуючих ознак- у великих розмірах чи особливо великих розмірах тощо.

Адвокат по кримінальним справам нашого Бюро оберне кожне таке недопрацювання слідчих органів на користь обвинуваченого, адже недоведеність належними доказами складу злочину приводить до виправдання особи, яку звинувачують у його скоєнні.  

ЗА ЯКИХ ПІДСТАВ ОСОБУ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У кримінальному законодавстві передбачено ряд підстав, за наявності яких особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності: 

 • передача особи на поруки або застосування до неповнолітнього заходів виховного характеру;
 • дійове каяття;
 • примирення винного з потерпілим, у тому числі винна особа усунула наслідки заподіяної шкоди  або відшкодувала завдані нею збитки;
 • зміна обстановки;
 • закінчення сроків давності;
 • за законом про амністію.

Адвокат по кримінальним справам нашого Бюро проконсультує щодо необхідних дій, які повинна зробити винна особа, допоможе зібрати відповідні докази, підготує обґрунтоване  клопотання та буде відстоювати позицію щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.  

Адвокат нашого Бюро також захистить інтереси потерпілого у кримінальному провадженні, зокрема,  підготує та підтримає цивільний позов до винної особи про повернення (відшкодування вартості)  майна, яке їм було привласнено або розтрачено.

Таким чином, якщо Вас звинувачують у привласненні або розтраті чужого майна або Ви втратили свою власність, у зв’язку із такими злочинними діями винної особи, звертайтесь до досвідчених та професійних адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які доведуть справу до позитивного для клієнта результату.