Перейти до вмісту
Главная страница » ЩО РОБИТИ ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ — ДОПОМОГА АДВОКАТА

ЩО РОБИТИ ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ – ДОПОМОГА АДВОКАТА

ЩО РОБИТИ ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ – ДОПОМОГА АДВОКАТА

Якщо у Вас виникли суперечки із постачальником житлових послуг щодо оплати за надані послуги, постачальна компанія може звернутися до суду із позовом про стягнення заборгованості по комунальним платежам.

         Побачивши надіслану Вам судом копію зазначеної позовної заяви перш за все необхідно проаналізувати його зміст, заявлені позовні вимоги та додані документи, в чому Вам допоможуть адвокати АБ «Ткачук і партнери».

 ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

 ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЖКП

 

         Судом Вам, як відповідачу за позовом постачальника житлово-комунальних послуг надається строк для підготовки відзиву на позовну заяву. Установлений судом строк на подачу відповідачем відзиву на позов не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Однак, суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

ЗМІСТЬ ВІДЗИВУ

   По суті відзив на позов повинен заперечувати викладені у позові доводи. Однак, є випадки, коли відповідач частково або повністю погоджується із позовом, про що необхідно зазначати у відзиві. При цьому в такому випадку необхідно зазначати обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

         Також у відзиві зазначається найменування сторін із зазначенням їх адреси, паспортних даних, ідентифікаційний код та інші дані, які вказані в пунктах 1,2  ч. 3 ст. 178 ЦПК України.

 

         Окрім вказаного відзив повинен містити:

 заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;

 заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються докази на підтвердження викладених у ньому обставин та документи на підтвердження направлення копії відзиву на адресу позивача.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

 

         Із досвіду адвокатів нашого Бюро можливо зазначити які основні обставини необхідно з’ясовувати у справах про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, які в подальшому можуть бути основними підставами для відмови у задоволенні позову, а тому обов’язково повинні зазначатися у відзиві.

 

Перш за все необхідно з’ясувати чи укладено позивачем із відповідачем договір про надання житлово-комунальних послуг. Якщо з вини надавача послуг (наприклад,ЖЕКу) зі споживачем не укладено договір – у нього немає законних підстав вимагати зі споживача оплату послуг, оскільки послуги нав`язано в порядку вчинення одностороннього правочину. Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 202 ЦК України, односторонній правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка його вчинила.

Друга обставина, на яку необхідно звертати увагу чи надано позивачем послуги , за які він хоче стягнути заборгованість, якісно, у повному обсязі та вчасно і чим це доводиться. Ці обставини можливо встановити лише за умови надання постачальником до суду актів виконаних робіт, копії книги нарядів на виконання певних робіт тощо. Якщо такі документи не наданото лише  довідка про наявність заборгованості жодним чином не доводить факту якісного, у повному обсязі та вчасного надання споживачеві послуг. Отже у такому випадку позивач немає права вимагати оплату послуг, які їм не надано, або надано неякісно або не в повному обсязі.

Необхідно ретельно перевірити розрахунок заборгованості, а саме: чи існує вона взагалі (якщо відповідач доводить платіжними квитанціями  оплату комунальних послуг); правильність застосування чинних тарифів; які складові послуги включені до тарифу; правомірність застосування інфляційних витрат та 3 % річних (при наявності у позові).

Окрім того, якщо виконавець надання послуг намагається стягнути з Вас борг, що виник до придбання Вами цього житла, то це також є підставою для відмови у позові, оскільки новий власник приміщення не відповідає за борги попередніх власників, що підтверджується правовою позицією Верховного Суду.

Також, якщо приміщення належить декільком власників, то заборгованість розраховується для кожного окремо або співвласники спільно несуть відповідальність за заборгованість.

         Слід звертати увагу на дотримання позивачем  строку позовної давності при пред’явленні позову. Статтею 257 ЦКУ встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки. Період, за який кредитор має право стягувати заборгованість (в тому числі за житлово-комунальні послуги), визначається строком позовної давності. Тобто, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг, наприклад за 5 років, то відповідна організація має право звернутися з позовом про стягнення з вас боргу тільки за останні три роки. Отже, всі намагання стягнути з вас борг, наприклад, за чотири чи п’ять років, є порушенням ваших прав.

У разі  пропуску строків позовної давності необхідно заявити у суді клопотання про застосування наслідків такого пропуску, зокрема, відмови (часткової відмови) у задоволенні позовних вимог.

Слід памятати, що відзив-це не обов’язок, а право відповідача. Однак,  ця категорія справ, зокрема про стягнення заборгованості за надання жиитлово-комунальних послуг, як правило, розглядається судом в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

З огляду на це вкрай важливо підготувати заперечення на всі доводи позову та спростування наданих позивачем доказів, посилаючись на свою доказову базу, оскільки усні пояснення надавати у судовому засіданні відповідач не матиме можливості.

         Підготувати обґрунтований відзив Вам допоможуть юристи нашого Бюро.

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ВІДПОВІДЬ ПОЗИВАЧА НА ВІДЗИВ

                Якщо позивач скористався своїм правом надати відповідь на Ваш відзив, то Ви, як відповідач, можете скористатись своїм право надати заперечення на цю відповідь.

         У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення, в чому Вам також нададуть допомогу юристи нашого Бюро.

 

         З огляду на зазначене, якщо виконавець надання житлово-комунальних послуг пред’явив до Вас позов в суд, звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери, які доведуть справу до позитивного для клієнта результату.