Перейти до вмісту
Главная страница » ЩО РОБИТИ ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ КОШТІВ ЗА СПОЖИВАННЯ (РОЗПОДІЛ) ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДОПОМОГА АДВОКАТА

ЩО РОБИТИ ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ КОШТІВ ЗА СПОЖИВАННЯ (РОЗПОДІЛ) ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДОПОМОГА АДВОКАТА

Якщо у Вас виникли суперечки із постачальником природного газу щодо оплати за надані послуги, донарахування обсягів необлікованої електроенергії постачальна компанія може звернутися до суду із позовом про стягнення заборгованості.

Побачивши надіслану Вам судом копію зазначеної позовної заяви перш за все необхідно проаналізувати його зміст, заявлені позовні вимоги та додані документи, в чому Вам допоможуть адвокати АБ «Ткачук і партнери».

Як засвідчив досвід юристів нашого Бюро найчастіше  газопостачальними компаніями пред’являються позови до споживачів про стягнення заборгованості за надані послуги з газопостачання (газорозподілу)  та стягнення коштів, як донарахованих об’ємів необлікованого споживання природного газу.


ДОПОМОГА АДВОКАТА 

ПРИ ПРЕДЯВЛЕННІ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ

ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА НАДАНІ 

ПОСЛУГИ З ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗОРОЗПОДІЛУ


ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ


Судом Вам, як відповідачу за позовом постачальника природного газу  надається строк для підготовки відзиву на позовну заяву. Установлений судом строк на подачу відповідачем відзиву на позов не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Однак, суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

ЗМІСТ ВІДЗИВУ

По суті відзив на позов повинен заперечувати викладені у позові доводи. Однак, є випадки, коли відповідач частково або повністю погоджується із позовом, про що необхідно зазначати у відзиві. При цьому в такому випадку необхідно зазначати обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач не погоджується.

Окрім вказаного відзив обов’язково повинен містити: заперечення щодо наведених позивачем обставин та доданих доказів;  докази на спростування доводів позивача або клопотання про витребування таких доказів у осіб, у яких вони наявні; заперечення щодо розміру суми, пред’явленої позивачем.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, документ на підтвердження цього додається до відзиву.

Слід пам’ятати, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.


Із досвіду адвокатів нашого Бюро можливо зазначити які основні обставини необхідно з’ясовувати у справах про стягнення заборгованості за надані послуги з газопостачання (газорозподілу), які в подальшому можуть бути основними підставами для відмови у задоволенні позову, а тому обов’язково повинні зазначатися у відзиві.


Перш за все необхідно з’ясувати чи укладено позивачем із відповідачем договір про надання послуг з постачання газу. Якщо з вини надавача послуг  зі споживачем не укладено договір – у нього немає законних підстав вимагати зі споживача оплату послуг, оскільки послуги нав`язано в порядку вчинення одностороннього правочину. Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 202 ЦК України, односторонній правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка його вчинила.

Друга обставина, на яку необхідно звертати увагу чи надано позивачем послуги , за які він хоче стягнути заборгованість, якісно, у повному обсязі та вчасно і чим це доводиться. Ці обставини можливо встановити лише за умови надання постачальником до суду актів виконаних робіт, копії книги нарядів на виконання певних робіт тощо. Якщо такі документи не надано, то лише  довідка про наявність заборгованості жодним чином не доводить факту якісного, у повному обсязі та вчасного надання споживачеві послуг. Отже у такому випадку позивач немає права вимагати оплату послуг, які їм не надано, або надано неякісно або не в повному обсязі.

Головне, необхідно ретельно перевірити розрахунок заборгованості, а саме: чи існує вона взагалі (якщо відповідач доводить платіжними квитанціями  оплату послуг з газопостачання (газорозподілу); правильність застосування чинних тарифів; які складові послуги включені до тарифу; правомірність застосування інфляційних витрат та 3 % річних, пені тощо (при наявності у позові).

Окрім того, якщо виконавець надання послуг газопостачання намагається стягнути з Вас борг, що виник до придбання Вами цього житла, то це також є підставою для відмови у позові, оскільки новий власник приміщення не відповідає за борги попередніх власників, що підтверджується правовою позицією Верховного Суду.

Також, якщо приміщення належить декільком власників, то заборгованість розраховується для кожного окремо або співвласники спільно несуть відповідальність за заборгованість.

Окрім того, звертаємо увагу, що споживач повинен сплачувати не лише за надання послуг з постачання газу, але і з газорозподілу (доставки). Дуже часто газова компанія пред’являє позов саме із заборгованості по доставці газу, оскільки споживач, наприклад, якщо він не споживає якийсь період газ, вважає, що платити за доставку газу немає необхідності. Однак, це не може бути контраргументом на позов, оскільки плата розподіл газу розраховується на рік з урахування попередніх показників споживання і навіть, якщо споживач не користується якийсь час газом, за розподіл він щомісячно повинен сплачувати установлену суму.

З цього приводу слід зазначити, що у відзиві при подачі позову такої категорії слід наводити дещо інші доводи. Зокрема, можливе посилання на те, що річна замовлена потужність об`єкта споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об`єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. Якщо стягувачем кількості розподіленого Боржнику природного газу за газовий рік, що передував відповідному розрахунковому календарному року, не надано, то він не може нараховувати споживачу заборгованість за розподіл газу. Також у відзиві необхідно вказувати на відсутність окремого договору із газовою компанією про надання послуг із розподілу газу (якщо він відсутній).


Слід також звертати увагу на дотримання позивачем  строку позовної давності при пред’явленні позову. Статтею 257 ЦКУ встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки. Період, за який кредитор має право стягувати заборгованість за газопостачання (газорозподілу), визначається строком позовної давності. Тобто, якщо є заборгованість зі сплати послуг з газопостачання (газорозподілу), наприклад за 4-5 років, то відповідна організація має право звернутися з позовом про стягнення з Вас боргу тільки за останні три роки. Отже, всі намагання стягнути з Вас борг, наприклад, за чотири чи п’ять років, є порушенням ваших прав.

У разі  пропуску строків позовної давності необхідно заявити у суді клопотання про застосування наслідків такого пропуску позивачем, зокрема, відмови (часткової відмови) у задоволенні позовних вимог.

Слід пам’ятати, що відзив-це не обов’язок, а право відповідача. Однак,  ця категорія справ, зокрема про стягнення заборгованості за надання послуг з електропостачання, як правило, розглядається судом в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

З огляду на це вкрай важливо підготувати заперечення на всі доводи позову та спростування наданих позивачем доказів, посилаючись на свою доказову базу, оскільки усні пояснення надавати у судовому засіданні відповідач не матиме можливості.

Якщо позивач скористався своїм правом надати відповідь на Ваш відзив, то Ви, як відповідач, можете скористатись своїм право надати заперечення на цю відповідь.

У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення.


Підготувати обґрунтований відзив на позов та заперечення на відповідь на відзив Вам допоможуть адвокати нашого Бюро, а також доведуть в судовому засіданні необґрунтованість вимог позивача. 


ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ПРЕД’ЯВЛЕННІ ДО СПОЖИВАЧА ПОЗОВУ ПРО СТЯГНЕННЯ КОШТІВ, ЯК ДОНАРАХОВАНИХ ОБ’ЄМІВ НЕОБЛІКОВАНОГО СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ


При пред’явленні до вас газопостачальною компанією такого виду позовних вимог також необхідно підготувати відзив, в чому допоможуть адвокати нашого Бюро.

Водночас доводи відзиву у даній категорії справ дещо відмінні від зазначених вище.

Так, підставами для пред’явлення газопостачальною компанією таких видів позову є проведення перевірки лічильників споживача, і у разі виявлення порушень-складення відповідного акту та прийняття Комісією рішення про донарахування об’ємів споживання необлікованого природного газу.

З огляду на зазначене заперечення відповідача у відзиві повинні бути спрямовані на оспорювання акту про порушення та рішення Комісії про донарахування об’ємів необлікованого споживання газу. 

Зокрема, у відзиві зазначається весь спектр допущених газопостачальною компанією порушень при проведенні перевірки лічильника споживача, складення акту, а також прийняття Комісією рішення про донарахування об’ємів необлікованого споживання природного газу, у тому числі правильність розрахунку такого донарахування. 

Водночас, досвід адвокатів нашого Бюро свідчить, що найбільш дієвим заходом для відмови у задоволені позову газопостачальної компанії  є пред’явлення зустрічного позову про визнання неправомірним та скасування рішення Комісії про донарахування необлікованих об’ємів природного газу, яке є підставою для  пред’явлення до Вас позову про стягнення такого донарахування.


Так, оператор ГРС звернувся в суд з позовом до фізичної особи про стягнення збитків за безпідставно спожитий природний газ, який не було обліковано і вартість супутніх робіт на загальну суму 97 253 грн., посилаючись на порушення споживачем на ЗУ «Про ринок природного газу» та Кодекс газорозподільчих систем, що полягають у несанкціонованому втручанні в роботу ЗВТ.

Відповідач подав зустрічний позов про визнання недійсним рішення Комісії про донарахування обсягів споживання необлікованого природного газу.

Водночас рішенням суду першої інстанції задоволено первісний позов та відмовлено у задоволенні зустрічного.

Діючи в інтересах клієнта (фізичної особи) адвокат АБ «Ткачук і партнери» оскаржив вказане рішення першої інстанції в апеляційному порядку та у скарзі зазначив наступні порушення.

В апеляційній скарзі адвокатом викладено наступні порушення при проведенні оператором ГРС перевірки ЗВТ споживача та під час прийняття Комісією рішення про донарахування необлікованого об’єму природного газу.

За змістом пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ засідання комісії з розгляду акта про порушення має бути проведено Оператором ГРМ не пізніше двомісячного строку з дня складання акта про порушення (крім випадку очікування результатів експертизи ЗВТ, яка проводиться суб`єктами судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України «Про судову експертизу»).

Разом з тим,  за результатами перевірки у споживача 22.02.2020 складено акт про порушення пп. 3 п.1 розділу 2 Глави ХІ Кодексу ГРС у виді несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, а Рішення Комісії про донарахування необлікованих об’ємів газу прийнято 17.05.2021,  тобто зі спливом більше одного року від дати складання відповідного акта про порушення. При цьому, розгляд справи відкладався не у зв’язку із необхідністю проведення експертизи, а у зв’язку із необхідністю вивчення матеріалів справи.

Крім того, пунктом 9 глави 5 розділу XI Кодексу ГРС визначено як мінімальний кількісний склад членів комісії для розгляду акта про порушення, так і її суб`єктний склад (інженерно – технічний персонал та юристи) без конкретизації їх співвідношення, проте з вказівкою на необхідність наявності у складі комісії при розгляді акта про порушення кожного з них. Встановлено, що  серед членів комісії при розгляді акта про порушення юрист був відсутній. 

Окрім того, аналіз  актів, складених Оператором ГРС свідчить про те, що підставою для демонтажу лічильника газу, направлення лічильника на експертизу був акт про порушення від 29.02.2020, який відсутній в матеріалах справи, в той час, як відносно споживача був складений акт про порушення в інший день, а саме 22.02.2020.

Також комісія для проведення експертизи лічильників газу, виходячи із змісту акта експертизи лічильника газу від 27.03.2020, досліджувала лічильник, який направлений на експертизу 05.03.2020, в той час, коли документально лічильник газу, демонтований та направлений на експертизу 29.02.2020.

При цьому лічильник газу, належний споживачу, демонтований та направлений на експертизу був опломбований, разом із тим Комісія для проведення експертизи лічильників газу в акті зазначила декілька пломб, не вказуючи їх номерів.

Таким чином наявні обґрунтовані сумніви про те, який саме лічильник газу був направлений до комісії та досліджений комісією для проведення експертизи лічильників газу, що свідчить про наявні припущення та недоведеність несанкціонованого втручання споживачем в роботу ЗВТ, яке покладено в обґрунтування первісного позову Оператора ГРС.

З огляду на викладене апеляційний суд повністю погодився із доводами апеляційної скарги адвоката та 06.02.2024 скасував рішення першої інстанції, відмовив в задоволенні первісного позову та задоволив зустрічний позов.

В іншій справі рішенням суду від 04.12.2023 відмовлено у задоволенні позову Оператора ГРС до споживача про стягнення коштів, як донарахованих за споживання необлікованого газу та задоволено зустрічний позов про визнання неправомірним Рішення Комісії про таке донарахування.

Судове рішення мотивовано тим, що проведеною оператором ГРМ перевірку житлового будинку встановлено наявність несанкціонованого газопроводу, що зафіксовано Актом про порушення.У вказаному акті зазначено, що відеозондом «Ridgid» виявлено несанкціонований газопровід, врізаний у ввідний газопровід в конструкції стіни. При демонтажу частини стіни та частини ввідного газопроводу встановлено, що отвір у ввідному газопроводі замащений герметиком та встановлений хомут.

Рішенням Комісії донараховано споживачу обсяги необлікованого споживання газу на суму  597 238 грн.

У Кодексі газорозподільних систем визначено, що несанкціонований відбір природного газу – відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема цього Кодексу; несанкціонований газопровід – самовільно під`єднаний газопровід (газовий відвід, штуцер, патрубок), у тому числі без наявного підключеного газового обладнання, фізично з`єднаний, зокрема вварений, врізаний, з газорозподільною системою або газовою мережею внутрішнього газопостачання, витрата (споживання) природного газу через який не обліковується комерційним вузлом обліку (лічильником газу).

У постанові Верховного Суду від 29.06.2021  зроблено висновок про те, що обов`язковою ознакою несанкціонованого газопроводу є те, що споживання природного газу через самовільно під`єднаний газопровід не обліковується комерційним вузлом обліку (лічильником газу) .

Як вбачається із матеріалів справи, в тому числі фото- та відеозапису, в газопроводі, який не є зовнішнім, а вмурованим в стіну, виявлений замащений герметиком зі встановленим хомутом отвір.

Разом з тим, позивачем за первісним позовом не представлено суду доказів про час виготовлення отвору та з`єднання його з газовими приладами в будинку, що ставить під сумнів його використання для несанкціонованого споживання природного газу.

Відповідно до пункту 1 глави 3 розділу ХІ Кодексу у разі у разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого газопроводу або несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу розрахунок об`єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об`ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача (фізичної ссоби) за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

Якщо несанкціонований газопровід проведений шляхом прихованих заходів або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об`єм необлікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (фізичною особою) права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення, але не більше двох років, що передували дню виявлення порушення.

Якщо несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу здійснено шляхом прихованих заходів, початок періоду, за який визначається об`єм необлікованого природного газу, визначається з дня встановлення лічильника газу та/або пломби, які виявились пошкодженими (їх встановлення повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), але не більше 12 місяців.

Разом з тим,  газопостачальною компанією не доведено належними та допустимими доказами здійснення споживання газу відповідачем через несанкціонований газопровід в обхід лічильника газу. З урахуванням наведеного, суд вважає здійснене нарахування незаконним.


Отже, юристи нашого Бюро підготують зустрічну позовну заяву, а також, при необхідності, оскаржать судове рішення, постановлене не на користь клієнта в апеляційному або касаційному порядку, та доведуть у суді  незаконність рішення Комісії та безпідставність первісного позову газопостачальної компанії.


З огляду на зазначене, якщо виконавець надання послуг з постачання природного газу пред’явив до Вас позов в суд, звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери, які доведуть справу до позитивного для клієнта результату.