Главная страница » Корисні статті » Чи стане судочинство доступнішим для людей з новою е-системою?

Чи стане судочинство доступнішим для людей з новою е-системою?

судочинство е-системою в Україні

Чи стане судочинство доступнішим для людей з новою е-системою?
Е-судочинству в Україні бути.
Вже декілька в років в Україні активно впроваджується реформування судової системи. Її мета – спрощення системи захисту прав громадян в судовому порядку, підвищення рівня законності та об’єктивності судових рішень, а також посилення контролю з боку держави над суддями.
Одним із новел чинного законодавства є впровадження е-судочинства. Сьогодні, 26 травня, відповідні зміни в судовій системі було опубліковано в газеті «Голос України», що є підставою для набуття ними чинності.
Таке рішення сприймається громадянами України по-різному: одні вважають ІТ-впровадження гарним прогресом, але є і ті, хто залишаються прихильниками класичної системи звернення до суду за захистом свої прав. Проте, міжнародний досвід функціонування електронного судочинства таких країни як США та Польща довів, що електронний підхід в судочинстві дозволяє розглядати малозначні справи в режимі онлайн (без виклику сторін), а сторони справи можуть повністю контролювати перебіг судового процесу, отримувати доступ до матеріалів судової справи, подавати запити на отримання інформації та документів. Е-судочинство значно зменшує ресурсні затрати, як часові, так і матеріальні.
І тому, слід зазначити, що 24 травня 2021 року Президентом України підписано закон №1416-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи». Він передбачає створення та поетапне функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТЦ) в Україні. Вже протягом перших 30 днів з моменту опублікування змін, повинен запрацювати перший етап – реєстрація всіх судових справ в ЄСІТЦ, а також направлення інформації щодо їх розгляду сторонам справи на їх електронні адреси.
А в цілому, окремі інформаційні та телекомунікаційні підсистеми ЄСІТЦ забезпечать автоматизацію судових процесів діяльності, закріплених на законодавчому рівні, допоможуть в організації документообігу, розгляді судових справ, в оформленні аналітичної та статистичної звітності. Не залишаться поза увагою користувачів системи і інші питання, такі як фінансові,
інформаційні, кадрові, матеріальні тощо.
Судочинство е-системою в Україні – свого роду інструмент з підвищення ефективності діяльності органів судової влади в Україні, і саме вона дає надії на позитивні тенденції у сфері реформування судочинства.