Перейти до вмісту
Главная страница » СПОРИ ПО БЕЗОБЛІКОВОМУ СПОЖИВАННЮ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

СПОРИ ПО БЕЗОБЛІКОВОМУ СПОЖИВАННЮ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Споры по газу. АДВОКАТ ПО ГАЗУ

Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 передбачає види правопорушень споживачів газу, внаслідок яких оператором ГРМ здійснюється перерахунок (донарахування) об’ємів природного газу або зміна режиму нарахування.

         Проте як свідчить судова практика не завжди донарахування об’ємів безоблікового споживання природного газу відбувається законно, наслідком чого є скасування незаконних рішень (актів) в судовому порядку. 

  1. Приписи абзацу 1 пункту 8 глави 4 розділу XI Кодексу газорозподільних систем, які містять заохочувальну норму, виключають засування вимог розділу ХІ цього Кодексу при здійсненні розрахунків безоблікового споживання газу у випадку повідомлення споживачем про пошкодження лічильника оператора ГРМ до виявлення порушення.

Товариство звернулось в суд до АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» із позовом про про визнання незаконним та скасування рішення постійно діючої комісії АТ, викладене в протоколі (Рішенні), яким задоволено акт про порушення щодо Товариства (споживача) та визначено об`єм необлікованого природного газу за номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання та стягнути з АТ 460  612 грн, які були отримані ним без достатньої правової підстави.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанції позов задоволено. Верховний Суд 03.11.2020 залишив вказані судові рішення без змін з огляду на наступне.

Верховний Суд погодився із висновками судів попередніх інстанцій про те, що непридатність Лічильника за Актом та Довідкою мотивована саме несправністю дисплея цього пристрою, однак це не свідчить про вихід з ладу або наявність недоліків функціонування електрообладнання самого Лічильника.

Крім того,  після виявлення несправності в роботі дисплея Лічильника Товариство одразу письмово повідомило про це АТ, що дає підстави застосувати у спірних правовідносинах приписи абзацу 1 пункту 8 глави 4 розділу XI Кодексу ГРС, які містять заохочувальну норму, що виключає засування вимог розділу ХІ цього кодексу при здійсненні розрахунків безоблікового споживання газу у випадку повідомлення споживачем про пошкодження лічильника оператора ГРМ до виявлення порушення.

Товариство не допускало порушення Кодексу ГРС, в матеріалах справи наявні докази, які свідчать про достатність даних Коректора для визначення об`єму природного газу по його об`єкту, а АТ не надало жодних доказів, що ВОГ фіксував некоректні дані щодо обсягів спожитого (розподіленого) природного газу.

Також, рішення ґрунтується на положеннях Кодексу ГРС, що не підлягали застосуванню у спірних правовідносинах (підпункт 2 пункту 4 глави 4 розділу XI Кодексу ГРС).

   При цьому, Верховний Суд, спростовуючи доводи касатора (відповідача) про суперечливість висновків судів попередніх інстанцій щодо непридатності Лічильника, зазначив, що здійснивши оцінку доказів у справі, зокрема, Акта  та Довідки, суди виходили не з того, що Лічильник був повністю справний та працював у звичайному режимі, а дійшли висновку про його непридатність через несправність дисплея, що в сукупності з повідомленням Товариства про виявлені порушення в роботі Лічильника дає підстави для застосування у спірних правовідносинах заохочувальної норми абзацу 1 пункту 8 глави 4 розділу XI Кодексу ГРС, яка виключає застосування вимог  розділу ХІ цього Кодексу при здійсненні розрахунків безоблікового споживання газу у випадку повідомлення споживачем про пошкодження лічильника оператора ГРМ до виявлення порушення.

Беручи до уваги скасування Рішення, за яким АТ склало акт-розрахунок про сплату Товариством вартості необлікованого газу на суму 460 612 грн., тобто скасування в установленому порядку правової підстави, на якій Товариство сплатило АТ зазначену суму, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про виникнення у АТ обов`язку повернути Товариству зазначені кошти на підставі ст. 1212 ЦК України, згідно якої особа зобов`язана повернути майно, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

2.Застосування до споживача санкцій, передбачених Кодексом ГРС можливе при встановленні (доведенні) факту того, що допущені порушення призвели до необліку або некоректного обліку витрат (споживання) природного газу комерційним ВОГ. 

Товариство звернулося в суд з позовом до АТ “Оператор газорозподільної системи “Вінницягаз”  про скасування рішення про нарахування позивачеві 4 867 013 грн. заборгованості за необлікований (донарахований) об`єм природного газу.

Судами першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовлено. Аргументуючи прийняті рішень, суди виходили із доведеності факту вчинення споживачем виявленого відповідачем порушення, відповідності складеного акта про порушення та прийнятого рішення вимогам законодавства, та зважаючи на те, що розрахунок обсягу та вартості необлікованого природного газу виконано відповідачем з дотриманням методики, наведеної у Кодексі ГРС, з обранням правильних значень величин та за правильно визначений період.

Проте, Верховний Суд 12.09.2023 не погодився із висновками судів попередніх інстанцій та скасував їх рішення з огляду на наступне.

В акті про порушення встановлено порушення позивачем Кодексу газорозподільних систем, а саме робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно (підпункт 1 пункту 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем).

Виходячи із аналізу приписів Кодексу ГРС для того, щоб пошкодження або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі мали наслідком застосування до споживача санкцій передбачених Кодексом ГРС має бути достеменно встановлено (доведено) факт того, що такі порушення призвели до того, що витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно.

Разом із тим, як свідчать матеріали справи, позивач упродовж усього розгляду справи послідовно наголошував на тому, що у наведеному випадку не було і не могло бути встановлено обставин необлікованого чи облікованого частково споживання природного газу, оскільки лічильник обліковував навіть більше газу, ніж його було фактично спожито, а отже, позивач ще й переплачував за газ, який не споживав.

При цьому, позивач посилався на наявні у справі докази, зокрема:

– протокол повірки лічильника газу, який свідчить про те, що вимірювання споживання природного газу на мінімальній витраті (Qmin) взагалі не проводилося, в таблиці проведених вимірів за значенням Qmin відсутні жодні дані: робочий еталон, дійсне значення витрати, об`єм, виміряний робочим еталоном, об`єм, виміряний лічильником, розрідження в робочому еталоні, температура в робочому еталоні;

-лист ДП “Укрметртестстандарт», в якому зазначено, що результати визначення відносної похибки лічильника, отримані при проведенні повірки та задокументовані в протоколі повірки  свідчать про те, що при вимірюванні об`єму газу лічильником за об`ємної витрати 5 м3/год  та 8 м3/год  відносна похибка вимірювання склала 4,34% та 2,32%, відповідно, відтак обсяг газу, виміряний за вказаних витрат, є більшим від умовно істинного на таку ж саму величину, у зв`язку з чим підстав оцінювати результат вимірювання об`єму газу лічильником за вказаних об`ємних витрат як недооблікований та /або облікований частково є некоректним.

Проте належна оцінка вказаним доводам та доказам, наданим на їх підтвердження, та, відповідно, оцінка методу виявлення порушення, з посиланням на нормативно-правове обґрунтування та правомірність його застосування, судами надана не була.

 Беручи до уваги наведене, а також те, що першочергове значення у цій справі має з`ясування обставин щодо наявності чи відсутності підстав для нарахування споживачеві необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу, тобто необхідність встановлення всіх фактичних обставин справи, пов`язаних із наявністю/відсутністю правових підстав для такого нарахування, Верховний Суд дійшов висновку про передчасність висновків судів попередніх інстанцій про законність оспорюваного Рішення відповідача про донарахування позивачу обсягів безоблікового споживання газу на суму  4 867 013 грн.

  1. Не може донараховуватись споживачу обсяги необлікованого споживання газу у разі, якщо споживачем не здійснено втручання в роботу лічильника з моменту його установки, оператором ГРМ не встановлено порушень з боку споживача при використанні лічильника, його пошкодження з вини споживача або яке споживач міг виявити.

 

Верховний Суд 26.01.2022 залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій про задоволення позову особи про визнання протиправним рішення АТ «Криворіжгаз» про донарахування не облікованого об`єму та обсягу природного газу і його вартості згідно акту про порушення  в сумі 41 578 грн.; зобов`язано АТ здійснити перенарахування обсягу та вартості спожитого природного газу, шляхом скасування та виключення з особового рахунку споживача донарахованого не облікованого об`єму природного газу і його вартості.

Так, Актом про порушення встановлено: порушення Кодексу ГРС п.7 гл.9 розділу 10, п.6 гл.6 розділу 10, п.п. 1 п.3 гл. 2 розділу 11 непрацездатність лічильника внаслідок позаштатного режиму його роботи, а саме: негерметичність корпусу лічильника газу на стику верхнього та нижнього корпусу праворуч. Порушення виявлено за допомогою водно-мильної емульсії. Внаслідок позаштатного режиму роботи облік газу на об`єкті здійснювався некоректно, лічильник працює з гальмуванням.

Представниками АТ  складено Акт  про демонтаж зазначеного засобу вимірювальної техніки, за результатом огляду засобу вимірювальної техніки зазначено: «Не герметичний корпус в місці з`єднання». Засіб вимірювальної техніки розпломбовано.

Представниками АТ «Криворіжгаз» складено Протокол щодо направлення ЗВТ на експертизу, відповідно до якого за результатами перевірки встановлено: «Негерметичний корпус в місці з`єднання корпусу праворуч, виявлено виток газу водно мильною емульсією».

Відповідно до довідки ДП «Кривбасстандартметрологія» про непридатність засобу вимірювальної техніки  Лічильник  не придатний для використання.

Розглядаючи даний спір Верховний Суд послався на висновок Обєднаної Палати Верховного Суду від 02.12.2020 щодо застосування абзацу 6 пункту 6 глави 9 розділу Х, пункту 3 глави 2 та пункту 4 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРС, а саме за умови відсутності пошкодження лічильника, пропущення строку періодичної повірки лічильника газу з вини споживача або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та за наявності справного обчислювача (коректора) об`єму газу, який не містить зареєстрованих та зафіксованих у звітах повідомлень про роботу лічильника газу в позаштатному режимі, несправність лічильника внаслідок його невідповідності нормативним документам у сфері метрології, встановлена за результатами позачергової або експертної повірки, не є підставою для здійснення перерахунку споживачу об`єму розподіленого (спожитого) природного газу відповідно до пункту 4 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРС.

Встановивши, що при направленні ЗВТ на експертизу пломби заводу виробника та АТ «Криворіжгаз» наявні та цілі, підвищений шум відсутній, споживачем не здійснено втручання в роботу лічильника з моменту його установки, а також враховуючи, що порушень з боку споживачів при використанні лічильника, його пошкодження з вини споживача або яке споживач міг виявити не встановлено, Верховний Суд погодився з висовками попередніх судів про наявність підстав задоволення позовних вимог.

  1. Встановлення роботи комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, а саме різниця показників між лічильником та коректором, а не пошкодження ЗВТ/лічильника газу не виключає застосування до спірних правовідносин пункту 8 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРС (підстави не застосування процедури донарахування необлікованого споживання газу споживачу).

 

Верховним Судом 30.06.2022 залишено в силі судові рішення про задоволення позову ТОВ про визнання протиправним та скасування рішення АТ “Оператор газорозподільної системи “Київоблгаз”, яким донараховано позивачу обсяги споживання необлікованого природного газу на суму 73 068 грн.

Верховний Суд зазначив, що в постанові Верховного Суду від 27.06.2019  зазначено, що приписами абз. 1 п. 8 глави 4 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем встановлено заохочувальну норму, яка виключає застосування вимог розділу ХІ при здійсненні розрахунків безоблікового споживання газу у випадку повідомлення споживачем про пошкодження лічильника оператора ГРМ до виявлення порушення, тобто у випадку вжиття споживачем всіх належних від нього заходів щодо належного виконання зобов`язання згідно з договором.

Позивач на виконання вимог п. 6 параграфу 6 розділу Х Кодексу ГРС листом  направило АТ повідомлення про необхідність опломбування вхідної засувки в закритому положенні вузла обліку газу, у зв`язку з виявленням виходу з ладу лічильника газу.

Тобто, було повідомлення позивачем про вихід з ладу лічильника газу (роботу в позаштатному режимі) та вжиття позивачем всіх належних від нього заходів щодо належного виконання зобов`язань згідно з умовами договору.

При цьому, з протоколу повірки лічильника газу  не вбачається ані пошкоджень пломб з прихованими заходами, ані несанкціонованого втручання в роботу досліджуваного лічильника, у зв`язку із чим, до спірних правовідносин підлягають застосуванню положення абзацу1 пункту 8 глави XI Кодексу газорозподільних систем.

Також Верховний Суд зазначив, що як встановили суди попередніх інстанцій Оператором ГРМ було встановлено порушення Кодексу  ГРС – пошкодження ЗВТ або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, а саме різниця показників між лічильником та коректором, у зв`язку з чим скаржником не доведено відсутність правових підстав для застосування до спірних правовідносин пункту 8 глави 4 розділу XI Кодексу газорозподільних систем, з огляду на стверджуване ним встановлення роботи комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, а не пошкодження ЗВТ/лічильника газу.

З огляду на викладене, колегія суддів погодилась з висновком судів попередніх інстанцій про те, що внаслідок своєчасного повідомлення позивачем відповідача про вихід з ладу лічильника, приписи абз. 1 п. 8 глави 4 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем підлягають застосуванню до спірних правовідносин, у зв`язку з чим відсутні підстави для нарахування позивачеві необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу та задоволення позову Товариства.

З огляду на вказану судову практику у разі неправомірного донарахування Вам Оператором ГРМ  необлікованого споживання природного газу, звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які оскаржать дане рішення у судовому порядку.