Главная страница » Cпори з цінних паперів

Cпори з цінних паперів

Спори з цінних паперів.
Кожна людина в сучасному світі розуміє значущість цінних паперів в системі розвитку економіки країни. Адже, будучи документом, що засвідчує факт зобов’язань між двома особами – яка їх видала, та яка є їх власником,
цінний папір виступає самостійним об’єктом прав.
Цінні папери розрізняються за видом, в залежності від типу правовідносин, які вони засвідчують. До прикладу: корпоративні правовідносини засвідчують акції, а відносини позики підтверджують облігації.
Крім того, цінні папери передбачають можливість передачі всіх прав, що основані на них, іншим особам у спосіб передачі прав на сам цінний папір.
Правовий інститут цінних паперів урегульовано нормами цілої низки законів України, серед яких варто зазначити:
– «Про цінні папери та фондовий ринок»;
– «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
– «Про обіг векселів в Україні»;
– «Про акціонерні товариства».
А взагалі, історія цінних паперів сягає в далекі часи пізнього середньовіччя, коли широкого розмаху набула міжнародна торгівля. За часи активного розвитку економіки всіх країн світу, цінні папери вийшли на високий рівень закріплення прав. На сьогоднішній день операції з цінними паперами мають значні особливості, і в першу чергу вони носять податковий характер. Це стосується як публічного, так і приватного випуску акцій.
Проте, такий активний розвиток призвів і до великої кількості спорів у даній сфері. Якісний супровід у вирішенні всіх суперечок професійно, якісно і швидко нададуть фахівці нашої компанії.
Це можуть бути питання стосовно порядку випуску цінних паперів, їх купівлі-продажу, розміщення тощо. Тільки у нас ви зможете отримати консультацію з приводу вирішення спорів, що пов’язані з емісією цінних паперів, а також з розміщенням акцій, в тому числі їх обігом, що виникають між акціонерами (учасниками) господарського товариства та товариствами.
Нам під силу вирішення абсолютно різних спорів у сфері цінних паперів:
– про визнання права власності на цінний папір (включаючи порядок спадкування);
– укладання або розірвання, зміни, виконання, а також визнання недійсними договорів купівлі-продажу цінних паперів, різні суперечки щодо інших угод з ними;
– суперечки пов’язані з порушенням переважного права на придбання цінного паперу;

– суперечки щодо захисту власника цінного паперу у випадку дефолту емітента.
Ми проведемо адвокатський супровід в судах всіх інстанцій при вирішенні спорів, представимо інтереси свого клієнта в усіх органах державної влади, пов’язаних з відповідною сферою.
Головне – пам’ятати, що цінний папір – це не просто документ, він є фінансовим інструментом, основна функція якого – це засвідчення факту виникнення певного права, а також його існування. І таке право може бути реалізоване виключно за наявності права на цінний папір. Ці поняття є невід`ємними. А допоможуть вам реалізувати право на цінний папір в полі законодавчих норм, адвокат вирішить спори з цінних паперів,  професійні адвокати нашої компанії.