Перейти до вмісту
Главная страница » СПОРИ ЗІ СТАНЦІЯМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СТО)

СПОРИ ЗІ СТАНЦІЯМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СТО)

СПОРЫ С АГЕНСТВАМИ НЕДВИЖИМОСТИ
СПОРИ ЗІ СТАНЦІЯМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СТО)
 
     Майже кожна сім’я нашої країни має автомобіль або інший транспортний засіб, не говорячи про те, що засіб пересування існує у кожного підприємства для забезпечення його діяльності.
     У зв’язку із цим часто громадяни та юридичні особи звертаються до автосервісних товариств за послугами по технічному обслуговуванню транспортних засобів.
      Нажаль, не завжди СТО надають якісні послуги, у зв’язку з чим між сторонами виникають суперечки, розв’язання яких часто потребують правової допомоги кваліфікованого спеціаліста.  
 
     При виникненні неприємних суперечок із СТО адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть Вам вирішити виниклий конфлікт на Вашу користь, надавши наступні юридичні послуги:
 
     – Консультація з усіх питань, пов’язаних із суперечкою з СТО та визначення можливих шляхів вирішення виниклої проблеми, у тому числі допомога в досудовому врегулюванні спору;
     – Допомога в зібранні доказів та підготовка необхідних процесуальних документів-адвокатського запиту, претензії, позову, скарги, клопотання, заперечення, пояснення тощо;
     – Участь у судових засіданнях у справах зі спорів з СТО на захист інтересів клієнтів;
     – Оскарження незаконних судових рішень, постановлених не на користь клієнта;
     – Юридичний супровід клієнта на стадії виконання судового рішення.
 
НЕЯКІСНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО
РЕМОНТУ (ОБСЛУГОВУВАННЮ) ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 СТАНЦІЯМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
      На сьогодні це дуже поширена проблема. Більшість автомобілістів регулярно стикається з нею в процесі експлуатації транспортного засобу. Натомість, недобросовісні станції технічного обслуговування і автосервіси  за наявності претензій Замовників навідріз відмовляються безоплатно проводити повторний ремонт автотранспорту або компенсувати заподіяну матеріальну шкоду. 
      Водночас, самостійно судитися з ними постраждалі клієнти, часто не хочуть у зв’язку із  тривалістю судового процесу, а також  без спеціалізованих знань шанс на успіх невеликий, а тому в таких ситуаціях допоможуть адвокати АБ «Ткачук і партнери». 
 
 
      Із досвіду адвокатів нашого Бюро можливо виділити основні проблемні питання, які виникають у осіб при користуванні послугами СТО: 
     – неякісний ремонт транспортного засобу;
    – завищення вартості запчастин;
    – установлення запчастин б/в;
    – порушення строків ремонту; 
    – надання рахунку за ненадані послуги тощо.
 
     Загалом зрозуміло, що краще урегулювати виниклу проблему поза судового розгляду, в чому Вас проконсультують та допоможуть адвокати нашого Бюро.
     Відносини між Замовником та Виконавцем щодо технічного обслуговування автомобілей окрім Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» регулюються також Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615.
     Статтею 10 Закону України «Про захист прав споживачів» (положення якої поширюють на проведення гарантійного ремонту) передбачено права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг), зокрема споживач має право на:
     – відмову від виконання робіт (надання послуг) і вимагати 
 відшкодування збитків;
     –  безоплатне усунення недоліків у виконаній роботі (наданій     
            послузі) у розумний строк;
     – відповідне зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
     – повторне виконання роботи;
     – відшкодування завданих  збитків з усуненням недоліків виконаної    
  роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої   
  особи;
     – сплату неустойки (пені) тощо.
      Також у п. 55 Правил передбачені права Замовника, зокрема, останній має право на відшкодування у повному обсязі збитків, завданих його майну, та шкоди здоров’ю внаслідок неналежного виконання послуг, відмовитись від оплати послуг, не передбачених договором тощо.
     Для досудового врегулювання спору, наприклад при неякісному проведенні ремонту транспортного засобу (як і при підготовці доказової бази до суду) необхідно заручитися підтверджуючими документами, що робота проведена неякісно. Зокрема, можливо провести діагностику на іншій СТО, бажано із залученням представника попередньої СТО, до якої Ви маєте претензії. Можливо також провести відповідну експертизу.
     За результатами перевірки, необхідно підготувати претензію в СТО, яка надала неякісні послуги із своїми вимогами, в чому допоможуть адвокати нашого Бюро. 
Якщо врегулювати спір в поза судовому порядку не вдалося, необхідно звертатися із відповідною позовною заявою до суду.
     В цьому випадку вкрай необхідна допомога кваліфікованого юриста, оскільки судова практика у таких справах дуже незначна, так як власник автомобіля намагається вирішити питання сам, допускає величезну кількість помилок і заводить ситуацію в глухий кут, коли добитися захисту своїх прав вже практично неможливо.
В той же час за допомогою кваліфікованого адвоката,  крім усунення недоліків ремонту, в деяких випадках вдається також домогтися повернення грошових коштів, витрачених на неякісний ремонт, і компенсації витрат на оплату послуг іншої ремонтної організації, запасних частин, використаних для відновлення роботи зіпсованого автомобіля тощо.
 
Як засвідчила судова практика суди стають на бік постраждалої від надання неякісних послуг СТО лише у разі належної доказової бази та вірно обраної правової позиції захисту порушеного права.
 
      У справі № 712/248/14 особа звернулась до суду із позовом до сервісної станції про стягнення матеріальної та моральної шкоди, нанесеної проведенням неякісного ремонту її автомобіля.
      Позов мотивовано тим, що вона звернулася на СТО щодо ремонту автомобіля, за який сплатила кошти. Разом з тим, недоліки  автомобіля, за які позивачка сплатила 13 295 грн. не були відповідачем усунуті, як це було  з’ясовано на іншій станції, а в подальшому підтверджено проведеною експертизою. 
      Задовольняючи позовні вимоги та стягуючи на користь позивачки сплачені нею за, начебто, проведений відповідачем ремонт суд зазначив, що на прохання позивачки повторно відремонтувати автомобіль відповідач відмовився, а тому в силу ст. ст. 653, 1166 ЦК      України він повинен відшкодувати завдану шкоду в розмірі сплачених позивачем коштів.
     Крім того, в силу ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів», ст. 611 ЦК України суд стягнув неустойку в розмірі 3% замовленої вартості ремонту.
      Також, відповідно до п.9 ст. 15 вказаного Закону України виконавець зобов’язаний відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку із втратою, псування чи пошкодження речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт або надання послуг. До збитків згідно із ст. 22 ЦК України, в тому числі, відносяться доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було б порушене (упущена вигода).
Внаслідок неналежно виконаних робіт по ремонту автомобіля 20 місяців позивачка була позбавлена підприємницької діяльності та заробітку. Отже виходячи із середнього заробітку позивачки судом на її користь стягнуто упущену вигоду в розмірі 99 000 грн.
      Окрім того на користь позивачки було стягнуто її витрати на пальне при переїздах автомобіля до СТО, до місця проведення експертизи, вартість технічного огляду автомобіля, вартість проведення експертизи,  надання правової допомоги, а також моральну шкоду.
 
      Таким чином на користь позивачки з СТО було стягнуто 134 721 грн. матеріальної шкоди та 5 000 моральної шкоди.
 
      Також, у справі № 686/6443/15 особа звернувся до суду із позовом до автосервісного товариства, в якому просив стягнути з відповідача на його користь кошти матеріальної та моральної шкоди, нанесеної неякісним ремонтом його автомобіля.
      В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що на його замовлення у автосервісному товаристві провели ремонтні роботи двигуна автомобіля, за що ним сплачено кошти та підтиверджується актом виконаних робіт. Однак, пізніше на території Польщі вийшов з ладу газорозподільчий механізм (ГРМ) його автомобіля. Технічний стан транспортного засобу не дозволяв рухатись далі, а тому був евакуйований до станції технічного обслуговування у Польщі. У зв’язку з цим позивач поніс витрати на ремонт автомобіля та за послуги евакуатора, а також йому було завдано моральної шкоди.
      З огляду на те, що причиною несправності ГРМ є недоліки ремонтних робіт, проведених відповідачем, та враховуючи, що відповідач відмовився задовольнити претензію про відшкодування зазначених витрат особа звернувся із позовом до суду.
      Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін судами апеляційної інстанції та Верховним Судом, позов задоволено, стягнуто з СТО на користь позивача 42 328 грн. вартості за ремонт автомобіля в Польщі, 1 057 грн. за проведення експертизи та 2 000 грн. моральної шкоди.  При цьому, у судовому рішенні зазначено про те, що наслідком поломки автомобіля у Польщі стало проведення неякісних робіт перед цим відповідачем, що підтверджується відповідно проведеною експертизою.
 
     Крім того, слід звернути увагу, що в разі, якщо Вами передається автомобіль на СТО для ремонту, останнє повністю відповідає за його схоронність.
      Так, державна установа у 2021 році звернулась в господарський суд до приватного підприємця про стягнення 588 511 грн. матеріальної шкоди, 6 000 грн. витрат на проведення незалежного автотоварознавчого дослідження.
      Позов мотивовано тим, що між сторонами укладено договір надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів згідно специфікації до договору на СТО відповідача.
     На виконання умов договору позивач передав на СТО два легкових автомобілі для технічного обслуговування, однак в цьому приміщенні відбулася пожежа і автомобілі згоріли.
     Задовольняючи 17.11.2021 року у справі № 910/14130/21 позовні вимоги у повному обсязі господарський суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 22 ЦКУ збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі.
     Відповідно до акту про пожежу, звіту про причину виникнення пожежі ймовірною причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання. Відповідно звітів експертних досліджень встановлено вартість знищених автомобілів – 588 511 грн.
      Відхиливши доводи відповідача, що пожежа сталася не з його вини, а він за договором лише повинен був здійснювати технічне обслуговування автомобілів, суд задовольнив позовні вимоги, оскільки відповідач прийняв спірні автомобілі, як передбачено договором, за своїм місцем розташування для ремонту, фактично на відповідальне збереження, а тому він є відповідальним за завдані позивачу збитки.
 
     Якщо станцією технічного обслуговування Вам надано неякісні послуги по обслуговуванню, ремонту Вашого транспортного засобу, звертайтесь до кваліфікованих адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які допоможуть  вирішити конфліктну ситуацію на Вашу користь та відшкодувати нанесену матеріальну та моральну шкоду, як в поза судовому, так і в судовому порядку.