Главная страница » Корисні статті » Про інститути спільного інвестування

Про інститути спільного інвестування

Об институтах совместного инвестирования
стаття 4 Закону Про інститути спільного інвестування прямо забороняє суб’єктам державної економіки брати участь в інститутах спільного інвестування
 
Згідно зі статтею 3 Закону Про цінні папери та фондовий ринок акції вважаються пайовими цінними паперами, що підтверджують власника акцій у капіталі та майні емітента, а також в управлінні товариства, а також право на отримання прибутку.
Внаслідок купівлі особою акцій, ця особа також набуватиме і корпоративних прав, включаючи права на управління юридичною особою.
Статтею 628 Цивільного Кодексу передбачено право осіб на укладення договору, який може містити різні елементи правовідносин.
Як передбачено ч. 1 статті 4 Закону Про інститути спільного інвестування, особа набуває пава учасника інституту спільного інвестування набуваючи акцій інституту спільного інвестування. Однак, як визначено тією ж самою нормою права, державним суб’єктам економіки заборонено брати участь в інститутах спільного інвестування.
Як передбачено Цивільним Кодексом, сторони договору можуть укласти договір на власний розсуд, ґрунтуючись на вимогах справедливості та розумності, але водночас такі угоди не можуть суперечити змісту Цивільного Кодексу та інших законів, тобто укладання договору з елементами, що суперечать прямій вказівці закону.
 
Виходячи з вище викладеного, такий договір підлягатиме визнанню недійсним у судовому порядку як такий, що суперечить вимогам закону.