Главная страница » Корисні статті » Перехід з одного виду пенсії на інший

Перехід з одного виду пенсії на інший

Відмова в переході з одного виду пенсії на інший.

Якісна, чесна та тривала трудова діяльність людини – це її гарантія забезпечення гідної старості у вигляді пенсії. Україна вже досить тривалий час знаходиться на шляху реформування пенсійної сфери. ЇЇ мета – відновлення справедливого підходуй у нарахуванні пенсійних виплат. Крім того, є активним впровадження європейського підходу стосовно порядку нарахування пенсії, роблячи акцент на зручності та ефективності для громадян країни.
Слід зазначити, що статтею 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» закріплено право особи на вибір виду пенсії, серед них: за віком, по інвалідності і у зв’язку з втратою годувальника.
Призначення пенсії відбувається за вибором громадянина, та на підставі документів, що підтверджують відповідне право.
Досить важливим є аспект, що законодавець обмежив право особи на декілька видів пенсії одночасно. Із запропонованого законом переліку, особа має право вибору лише щодо одного виду пенсії, навіть при наявності законного права на декілька видів одночасно. Правильний вибір можливо зробити, звернувшись до територіальних органів Пенсійного фонду України, адже він оснований на розмірі пенсії, прорахунок якого здійснюється саме відповідною структурою.
Крім того, важливим є те, що правдивість та законність такого прорахунку можливо перевірити у юристів. Безліч юридичних компаній на сьогоднішній день пропонують послуги по прорахунку розміру пенсії. Адже саме цей показник досить часто занижується територіальним органами ПФУ, що є предметом спору в судовому порядку.
Але повертаючись до видів пенсії, необхідно зазначити, що законодавцем передбачено право пенсіонера стосовно переходу з одного виду пенсії на інших. Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви з усіма необхідними документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів,
що містяться на час переведення в пенсійній справі, а також додаткових
документів, які отримали органи ПФУ.
Особливої актуальності набув перехід з одного виду пенсії на інший, коли держава запровадила систему щорічного, автоматичного перерахунку пенсії з метою збільшення коефіцієнту заробітної плати, доплат, компенсацій, одноразових грошових допомог. Адже такі збільшення та інші види грошового забезпечення передбачені не для всіх видів пенсії. З метою забезпечення належного рівня життя, пенсіонери вимушені відслідковувати всі новели
чинного законодавства, щоб вчасно перейти на інший вид пенсії, чим збільшивши її розмір.
Та не завжди право пенсіонера на зміну виду пенсії легко забезпечити лише написанням та поданням заяви на перехід з одного виду пенсії на інший з підтверджуючими документами. Судова практика говорить про те, що досить легко в даному випадку зіштовхнутися з незаконною відмовою територіальних органів ПФУ.
Яскравим прикладом вищевказаного є справа № 260/1198/18, де Позивачеві А було відмовлено територіальними органами ПФУ у його праві стосовно переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Суть справи полягає в тому, що пенсіонер отримував пенсію по інвалідності та продовжував працювати. За цей час, як працюючому пенсіонеру та на підставі його заяви
територіальними органами ПФУ йому було здійснено перерахунок розміру пенсії. А ось досягши пенсійного віку, Позивач А виявив бажання перевестися з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, з заявою про що звернувся до територіального органу ПФУ. Але отримав відмову у зв’язку з тим, що перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком веде до зменшення розміру пенсії, а відповідно до статті 4 розділу XV Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», якщо внаслідок перерахунку пенсії за нормами цього Закону її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Суд, своїм рішенням від 04.04.2019 року, не погодився з таким твердженням Відповідача Б, адже вищезазначена норма права регулює правовідносини щодо перерахунку пенсії, а не переведення з одного її виду на інший, які є різними за правовим змістом поняттями та не є підставою для відмови в переведенні на інший вид пенсії.
Таким чином, відмова у переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком не законна. Дане рішення залишено в силі і постановою суду апеляційної інстанції від 24.10.2019 року.
Досить часто пенсіонери вимушені виборювати своє право на перехід з одного виду пенсії на інших в судовому порядку. А ось роботи це краще з професійними адвокатами за відповідним напрямком діяльності.