Главная страница » Корисні статті » Перерахунок пенсії 2 (зменшення розміру при перерахунку)

Перерахунок пенсії 2 (зменшення розміру при перерахунку)

Перерахунок пенсії 2

Перерахунок пенсії 2. грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), що не може
перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, відповідно до статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (зі змінами та доповненнями від 2011, 2015 та 2016 років). І при зверненні до Відповідача Б про переведення на інший вид пенсії у 2016 році, перерахунок виплат було здійснено з урахуванням норм Закону України від 24.12.2015 року № 911 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», де максимальним розміром пенсії в Україні визначено суму в 10740,00 грн.
Згадано судом було і про рішення Європейського суду з прав людини «Великода проти України» (№ 43331/12), де суд зазначив, що законодавчі норми можуть змінюватися, передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства. Зміна механізму нарахування певних видів соціальних виплат та допомоги є конституційно допустимою до тих меж, за якими ставиться під сумнів сама сутність змісту права на соціальний захист.

Перерахунок пенсії 2.

На думку суду першої інстанції, подібна правова позиція висловлена в постановах Верховного Суду України від 06.03.2017 року в справі № 490/5309/16-а, Верховного Суду від 14.03.2018 року в справі № 183/342/17, від 03.04.2018 року в справі № 361/4922/17 та багатьох інших.
Проте, постановою суду апеляційної інстанції від 04.04.2019 року права
Позивача А відновлено. Апеляційний суд звернув увагу, що при розгяді справи в суді першої інстанції не було враховано рішення Конституційного суду України від 20.12.2016 року № 7-рп/2016, згідно якого частина сьома статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» втратила чинність так, як визнана не
конституційною. А отже, така норма не може створювати будь-яких правових
наслідків.
Посилання суду першої інстанції на правові позиції Верховного Суду, вказані вище, апеляційний суд вважає зовсім безпідставними, оскільки наведені рішення касаційного суду не стосуються застосування спірних положень законодавства та прийняті щодо вирішення підстав перерахунку пенсії.
Як бачимо, суд першої інстанції допустився великої кількості помилок. Досить прикро, що відстоюючи свої права, не завжди можливо це зробити навіть в судовому порядку. Проте, з професійною командою адвокатів з пенсійних спорів все-таки можливо бути впевненим в відновленні порушених прав та отримати позитивний результат.

Якби активно не впроваджували пенсійну реформу народні депутати в Україні, якби не звітували про позитивні результати таких реформ, судова практика нашої країни у сфері порушення прав громадян з боку територіальних органів ПФУ свідчить про абсолютно інші дані.
Предметом позовів є різні підстави у сфері пенсійних правовідносин, Перерахунок пенсії 2:
призначення, переведення, обчислення і т. ін. Проте, варто виокремити таку категорію справ як перерахунок пенсійних виплат. При цьому, слід зазначити, що перерахунок пенсій завжди здійснюється з вигідним результатом для державного бюджету України, а не для пенсіонера. У випадку заниження розміру пенсії лише через суд можливо відстояти своє право на перерахунок та гідну виплату. А якщо розмір пенсії у пенсіонера достойний, то територіальні
органи ПФУ завжди знайдуть порядок здійснення перерахунку у бік зменшення і навіть без заяви пенсіонера – за власною ініціативою.
Яскравим прикладом незаконного перерахунку пенсійних виплат територіальними органами ПФУ на користь держаного бюджету України є справа № 1440/1748/18, де вдалося Позивачу А відновити справедливість тільки в апеляційній інстанції.
Суть питання полягає в тому, що Позивач А – інвалід ІІІ групи та учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. У 2014 році йому було призначено пенсію за вислугою років на підставі норм Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». При обчисленні пенсії сума виплат склала 20019,96 грн. Під час призначення пенсії Позивачу А було нараховано 95% грошового забезпечення в розмірі 19018,96 грн. Проте,
враховуючи максимальний розмір пенсії в Україні, до нарахування органами
ПФУ визначено суму 9490,00 грн. У 2016 році Позивача А за його заявою було переведено на пенсію з інвалідності (ІІІ група), що в результаті при обчисленні суми виплат дало змогу йому отримати пенсію у розмірі 10740,00 грн. А у 2017 році за заявою Позивача А його було переведено на пенсію учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що в результаті при обчисленні суми виплат дало змогу йому отримати пенсію у розмірі 13730,00 грн.
Звертаючись до суду, Позивач А вбачає порушення своїх прав у 2016 році територіальними органами ПФУ при переведенні на інший вид пенсії та обмеженні розміру виплати у зв’язку з граничним (максимальним) її розміром, встановленим відповідно до частини сьомої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Позивач А вказує на те, що обмежувальна норма була введена в дію після
обчислення його розміру пенсії 20019,96 грн. А тому, Відповідач Б не мав права та законних підстав зменшувати йому розмір вже призначеної пенсії.
Проте, судом першої інстанції відмовлено Позивачу А в задоволенні його позовних вимог. Правова позиція суду ґрунтується на максимальному розмірі пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), що не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, відповідно до статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (зі змінами та доповненнями від 2011, 2015 та 2016 років). І при зверненні до
Відповідача Б про переведення на інший вид пенсії у 2016 році, перерахунок виплат було здійснено з урахуванням норм Закону України від 24.12.2015 року № 911 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», де максимальним розміром пенсії в Україні визначено суму в 10740,00 грн.
Згадано судом було і про рішення Європейського суду з прав людини «Великода проти України» (№ 43331/12), де суд зазначив, що законодавчі норми можуть змінюватися, передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства. Зміна механізму нарахування певних видів соціальних
виплат та допомоги є конституційно допустимою до тих меж, за якими
ставиться під сумнів сама сутність змісту права на соціальний захист.
На думку суду першої інстанції, подібна правова позиція висловлена в постановах Верховного Суду України від 06.03.2017 року в справі № 490/5309/16-а, Верховного Суду від 14.03.2018 року в справі № 183/342/17, від 03.04.2018 року в справі № 361/4922/17 та багатьох інших.
Проте, постановою суду апеляційної інстанції від 04.04.2019 року права
Позивача А відновлено. Апеляційний суд звернув увагу, що при розгяді справи в суді першої інстанції не було враховано рішення Конституційного суду України від 20.12.2016 року № 7-рп/2016, згідно якого частина сьома статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» втратила чинність так, як визнана не
конституційною. А отже, така норма не може створювати будь-яких правових
наслідків.
Посилання суду першої інстанції на правові позиції Верховного Суду, вказані вище, апеляційний суд вважає зовсім безпідставними, оскільки наведені рішення касаційного суду не стосуються застосування спірних положень законодавства та прийняті щодо вирішення підстав перерахунку пенсії.
Як бачимо, суд першої інстанції допустився великої кількості помилок. Досить прикро, що відстоюючи свої права, Перерахунок пенсії 2, не завжди можливо це зробити навіть в судовому порядку. Проте, з професійною командою адвокатів з пенсійних спорів все-таки можливо бути впевненим в відновленні порушених прав та отримати позитивний результат.