Перейти до вмісту
Главная страница » КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОВЕРНУВ ПРАВО НА ІНДЕКСАЦІЮ ТА ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОВЕРНУВ ПРАВО НА ІНДЕКСАЦІЮ ТА ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ

перерахунок пенсії державним службовцям

Конституційний Суд України 23.12.2022 розглянув справу № 3-р/2022 та задовольнив заяву колишнього державного службовця про неконституційність підпункту  1 пункту 2 розділу ХІ «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ. Цими приписами Закон № 3723-ХІІ «Про державну службу» визнанний втратившим чинність, окрім ст. 37, що застосовується до осіб, указаних в пп.10,12 розділу ХІ «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону   № 889-VІІІ.

Чим регулюється перерахунок пенсії державним службовцям

З дня набрання Законом № 889-VІІІ законної сили пенсійне забезпечення державних службовців стало регулюватись загальним Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV. В той же час право на призначення пенсії держслужбовця відповідно до ст. 37 Закону № 3723-ХІІ як спеціального закону збережено для осіб, визначених в пп. 10,12 розділу ХІ «Прикінцеві та Перехідні положення» Закону № 889-VІІІ.   Разом з тим, цим особам не надано право на індексацію та перерахунок розміру призначених їм пенсій.

Тобто якщо особа отримувала пенсію держслужбовця, то вона не підлягала індексації та перерахунку. Однак при кожній індексації пенсій за загальним Законом вони порівнювались з пенсіями, які отримують держслужбовці. Якщо з’ясовувалось , що пенсія, яку держслужбовець міг би отримати за загальним Законом, вище його пенсії держслужбовця, то останнього переводять на звичайну пенсію. І це до прийняття зазначеного Рішення Конституційним Судом України був єдиний спосіб переглянути розмір пенсії держслужбовця.

Розяснення щодо перерахунку пенсії держслужбовців Конституційним Судом України

Конституційний Суд України у Рішенні наголосив, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права «правовладдя» (ч.1 ст. 8 Конституції України), однією з вимог якого є юридична визначеність та передбаченість приписів права. Тобто кожна особа має право розраховувати на розумну стабільність (незмінність) припісів актів права та чітко розуміти юридичні наслідки для себе при застосуванні таких приписів.

Окрім того, прийняті законодавчі акти не можуть порушувати рівності конституційних прав і свобод, зокрема будь-яка особа чи група осіб не може отримувати привілеї аба зазнавати обмеження в реалізації чи користуванні правами і свободами у будь-якій формі.

 Гарантоване статтею 46 Основного Закону України право на соціальний захист rрунтується на тому, що розміри пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають бути визначені з урахуванням потреб людини, людської гідності та інших конституційних цінностей, а також на тому, що за наявності економічних та інших передумов розміри пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги мають бути своєчасно індексовані та/або перераховані. Тому на виконання Конституції України Верховна Рада України має забезпечити розвиток, конкретизацію та деталізацію низки конституційних норм і принципів, визначивши в законах підстави, порядок, умови індексації та перерахунку розмірів пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги для всіх груп пенсіонерів та одержувачів таких виплат та допомоги.

Водночас відсутність змоги перераховувати пенсії держслужбовців ставить їх у нерівні права не тільки із пенсіонерами, які отримують інший вид пенсії, але існує відміність у розмірах пенсій і самих державних службовців залежно від часу її призначення. Ураховуючи наведене, Конституційний Суд України зазначає, що сучасний стан законодавчого врегулювання з перерахунку розмірів пенсій  держслужбовців є законодавчим упущенням, наявність якого є порушенням Конституції України.

Подальше унормування індексації пенсій державним службовцям

Таким чином Верховна Рада України повинна унормувати в законах підстави, порядок та умови індексації, а також перерахунок розмірів усіх видів пенсій для усіх груп пенсіонерів.

На підставі наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що підпункт 1 пункту 2 розділу ХІ “Прикінцеві та Перехідні положення” Закону № 889-VІІІ суперечить частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8, частині першій статті 24, статті 46 Конституції України в тім, що він унеможливив перерахунок розмірів пенсій держслужбовців, призначених на підставі статті 37 Закону № 3723.

За таких підстав після втрати чинності (з урахуванням термінів, зазначених у Рішенні) вказаної норми права можливо сміливо звертатися до пенсійних органів про індексацію та перерахунок пенсії держслужбовця, а у разі відмови-до суду.