Главная страница » Корисні статті » Незаконне обмеження розміру пенсії

Незаконне обмеження розміру пенсії

Незаконное ограничение пенсии

Пенсійна система в Україні побудована досить цікавим чином. Більшість пенсіонерів отримують мізерні виплати, згідно трудового стажу та коефіцієнту середньої заробітної плати. І навіть той, хто має найвищий показник та за прорахунком органів ПФУ претендую на гідну суму пенсії, отримати її не може. Причиною цьому є граничний (максимальний) розмір пенсії, закріплений на законодавчому рівні.
Проте, багато судових справ в Україні є свідченням того, що не завжди територіальні органи ПФУ правильно застосовують норми обмежувального характеру стосовно граничного розміру пенсії. Гарним прикладом є судова справа № 640/22880/20, де рішенням суду від 23.02.2021 року було відновлено права пенсіонера на отримання пенсії без застосуванням норм законодавства щодо граничного розміру виплат.
Суть справи полягає в тому, що Позивачу А у 2005 році призначено пенсію за вислугою років, згідно норм Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». За результатами розрахунку, розмір пенсії склав 41736,23 грн. Проте, з урахуванням максимального розміру пенсії до виплати його пенсія складає 17120,00 грн.
Не погоджуючись з застосуванням норм законодавства територіальними органами ПФУ щодо перерахунку пенсії Позивача А в межах максимального розміру виплат, останнім було направлено запит до Відповідача Б. За результатами його розгляду від Відповідача Б надійшла відповідь щодо нарахування та виплати пенсії Позивачу А в межах норм чинного законодавства.
Відповідач Б мотивує своє рішення тим, що у 2008 році Урядом України впроваджено зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», відповідно до яких максимальний розмір пенсій не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, яка встановлена абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».
А в редакції Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 2016 року (стаття 43) – максимальний розмір пенсій не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів.
Проте, Відповідачем Б не враховано той факт, що рішенням Конституційного суду України від 20.12.2016 року у справі № 7-рп/2016, вищевказані норми визнано такими, що не відповідають Конституції України, тобто є неконституційними.

Суд також звернув увагу на те, що водночас пунктом другим розділу ІІ Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (набрав чинності у 2011 році) встановлено, що обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, встановленим відповідним Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання ним чинності.
Таким чином, пенсія за вислугою років Позивача А, призначена ще у 2005 році, не підпадає під обмежувальну дію законодавства України стосовно встановлення граничного розміру виплати. Незаконне обмеження розміру пенсії.