Перейти до вмісту
Главная страница » ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Господарювання і Підприємництво в Україні, як вид ділової активності вимагає створення юридичної особи. Однак, в ході реалізації господарської діяльності може виникнути необхідність таку діяльність припинити. Збиткова діяльність, втрата активів, напружена ситуація між засновниками, сильно наполегливі кредитори та й просто переорієнтація на інший вид діяльності може підштовхнути власника до прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи. Юридично грамотна проведена ліквідація юридичної особи позбавляє власника від непотрібних проблем:
 
1. Припинення подачі звітності по ліквідованому підприємстві і припинення необхідності робити оплату роботи бухгалтерів;
2. Припинення судових процесів, де стороною є підприємство, яке ліквідується, так як внесення запису про припинення юридичної особи є підставою для закриття судового провадження;
3. Ліквідація юридичної особи є підставою для припинення виконавчого провадження;
4. Можливість переоформлення майна юридичної особи на засновників;
5. Вимоги кредитор, які не визнані ліквідаційною комісією якщо кредитор у місячний строк після отримання відповідного повідомлення (а також у разі неподання вимоги) вимоги такого кредитора будуть вважатися погашеними.
Як правило, при самій навіть безпроблемною ліквідації юридичної особи виникає клубок юридичних питань при вирішенні яких може знадобитися допомога професіоналів.Юридичні фахівці нашого
 
 Адвокатського Бюро готові надати допомогу власнику юридичної особи, починаючи від прийняття рішення про ліквідацію та закінчуючи отриманням витягом з Державного реєстру витягу про припинення юридичної особи. Слід врахувати, що юридична особа може бути також припинено в слідстві поділу, приєднання, злиття і інших реорганізаціях юридичних осіб. Юридичні фахівці зможуть вам надати допомогу і в цьому випадку.
 
Це важливо знати !!! Згідно ч. 3 ст. 110 Цивільного Кодексу України, якщо активів юридичної особи недостатньо для розрахунків з кредиторами, тоді ліквідацію юридичної особи слід проводити згідно з Кодексом України про процедури банкрутства.
 
З досвіду роботи нашого Адвокатського бюро, під час процедури ліквідації можливі виникнення наступних правових проблем:
 
1. Претензії контролюючих органів (при внесенні інформації про відкриття процедури ліквідації юридичної особи це є автоматичним підставою для проведення перевірок та нарахування зобов’язань до державного та місцевого бюджету, державних цільових фондів);
 
2. Наявність майнових розбіжностей між засновниками;
 
3. Наявність майнових суперечок між ліквідованим юридичною особою і його контрагентами (в т.ч яке знаходитися під арештом);
 
  1. Спори з органами реєстрації при переоформленні майна юридичної особи на засновників;
 
Ліквідація юридичної особи відбувається за правилами, встановленими Законом. Підприємство вважається припиненим з дня внесення запису до Єдиного державного Реєстру про це.
У разі ліквідації перелік дій, які необходимо зробити, наступний:
 • Підприємство має прийняти відповідне рішення про ліквідацію;
 • Внесення відповідної інформації до Державного реєстру;
 • Проведення перевірки фінансовими (податковими) органами;
 • Виявлення кредиторів які можуть заявити вимоги в ліквідаційній процедурі;
 • Формування ліквідаційної маси і розрахунок з кредиторами;
 • Затвердження ліквідаційного балансу;
 • Закриття банківських рахунків, анулирования ліцензій, дозволів;
 • Проведення звільнення співробітників компанії в зв’язку з ліквідацією юридичної особи;
 • Передача в архів необхідних документів;
 ● Внесення до Державного реєстру нформации про припинення юридичної особи та отримання відповідного витягу з реєстру.
Якщо підприємство, яке ліквідується не працює в період більше 1095 днів (не мало відкритих рахунків в банках, не було фінансових рухів і не здавало звіти, або звіти були «нульові», немає податкового боргу і немає найнятих працівників, а також анульовано свідоцтво платника ПДВ) в такому випадку підприємство може уникнути проведення перевірки органами наогового (фіскаьного) обліку;
 
Після задоволення вимог кредиторів і наявності у юридичної особи у власності майно, воно передається засновникам юридичної особи у власність, якщо інше не зазначено статуті компанії. Державному реєстратору подається разом з документом, що підтверджує право власності компанії на майно, ліквідаційний баланс, затверджений учасниками, і письмову заяву осіб, яким передано нерухоме майно, про розподіл між ними такого майна.
 ● Майнові права на житлову і нежитлову нерухомість реєструються у відповідності з Законом України «про державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обмеження»;
 ● Перереєстрація транспортних засобів у зв’язку з ліквідацією компанії може бути проведена на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в законному порядку копій прийнятих рішень власниками про передачу транспорт а новому власнику. Перереєстрацію транспорту здійснюють сервісні центри МВС;
 
● Що стосується земельних ділянок, находяшаяся в постійному користуванні компанії, яка знаходиться в процесі ліквідації, то таке право користування земельною ділянкою припиняється в разі припинення юридичної особи;
 
 ● Операція з передачі прав на цінні папери компанії, яка ліквідується, можуть бути передані учасникам (новим власникам цінних паперів) депозитарною установою на підставі копій документів, які підтверджують передачу майна компанії, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів в процесі ліквідації;
 
 ● Перереєстрація сільськогосподарської техніки у зв’язку з ліквідацією компанії може бути проведена на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в законному порядку копій прийнятих рішень власниками про передачу сільгосптехніки новому власнику. Таку перереєстрацію оформляють територіальні органи Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;
 
● Перереєстрація об’єктів інтелектуальної власності (наприклад, торгові марки) у зв’язку з ліквідацією компанії може бути проведена Укрпатентом на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в законному порядку копій прийнятих рішень власниками про передачу об’єктів інтелектуальної власности новим власникам (учасникам);
 
● Перереєстрація земельних ділянок можеть бути проведена державним кадастровим реєстратором на підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в законному порядку копій прийнятих рішень власниками про передачу земельної ділянки новому власнику (учаснику);
 
 ● Якщо майно знаходиться в заставі (іпотека), а заставодержатель до ліквідації боржника подав позов до суду про звернення стягнення на предмет застави, в такому випадку припинення основного зобов’язання внаслідок ліквідації боржника не припиняє права застави на майно, передане в заставу.