Главная страница » АДВОКАТ ПО КОРПОРАТИВНИМ СПОРАМ

АДВОКАТ ПО КОРПОРАТИВНИМ СПОРАМ

Корпоративний спір – це спір між юридичною особою і учасником юридичної особи (засновником, акціонером, членами (в т. ч. який вибув), а також між учасниками юридичної особи, пов’язане зі створенням, діяльністю та припиненням юридичної особи.
 
Адвокати нашого Бюро можуть представляти Ваші інтереси за такою категорією справ щодо корпоративних спорів в суді:
 
 ● Про визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи за різними підставами (не повідомлення скликання загальних зборів зборів; відсутність кворуму загальних зборів; неправильний обрахунок голосів учасників, в т.ч.які мають заборгованість перед юридичною особою);
 ● Про захист права учасника юридичної особи на право керування юридичною особою, оскарження рішень органів управління юридичної особи;
 ● Витребування з незаконного володіння частини в статутному капіталі юридичної особи;
 ● Визначення розміру частки в статутному капіталі юридичної особи;
 ● Скасування реєстрації припинення юридичної особи;
 ● Розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ;
 ● спори, що виникають під час збільшення статутного капіталу ТОВ;
 ● Оскарження рішення загальних зборів ТОВ про встановлення нового терміну внесення учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ;
 ● суперечки, пов’язані із захистом права учасника юридичної особи на отримання частини прибутку юридичної особи (дивідендів);
 ● Суперечки, пов’язані з проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особи;
 ● Суперечки, пов’язані на отримання інформації про діяльність юридичної л ица;
 ● Суперечки, які виникають з угод щодо акцій, частки, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі;
 ● Суперечки щодо переважної купівлі частки в статутному капіталі ТОВ;
 ● оскарження угод, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особами (в т.ч. за позовом юридичної особи, за позовом учасника юридичної особи (в т. ч. угод з відчуження корпоративних прав).
 ● Суперечки про визнання недійсною значного правочину Акціонерного товариства (в т. ч.з перевищенням повноважень);
 ● Суперечки щодо відчуження майна фермерського господарства як цілісного майнового комплексу;
 ● Суперечки між юридичною особою і її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи ;
 ● Суперечки, які виникають в процесі реалізації процедури squeeze-out;
 ● Суперечки, пов’язані з виходом (виключенням) учасника (члена) з складу юридичної особи;
 ● Суперечки, що виникають у зв’язку з виходом учасника з ТОВ;
 ● Суперечки виникають у зв’язку виключенням учасника з ТОВ;
 ● Спори, що виникають у зв’язку з розрахунком при виході (виключенні) учасника з ТОВ;
 ● Спори, що виникають з діяльністю кооперативів (житлових, будівельних, гаражних, які обслуговують), ОСББ.
 
 
Адвокат з корпоративних спорів
Послуги адвоката з корпоративних спорів:
 – Отримання консультації з вашого запитання;
 – Ведення переговорів від імені клієнта з вирішення спірних питань з корпоративного спору;
 – Складання адвокатського запиту в інтересах клієнта;
 – Ознайомлення з матеріалами справи, якщо справа по спору щодо корпоративного спору перебувати вже в суді;
 – оцінка вашої ситуації і оцінка перспектив можливих судових процесів;
 – підготовка претензій щодо суперечок з корпоративного спору, підготовка відповіді на претензію;
 – підготовка процесуальних документів по судових спорах з корпоративного спору – позовних заяв , заперечень на позови, відповіді на заперечення, клопотань;
 – Оскарження судових рішень шляхом підготовки апеляційних і (або) касаційних скарг;
 – Представництво інтересів клієнта в суді першої інстанції, апеляції, Верховному суді з корпоративного спору.
 
Законодавство, яке застосовується при розгляді корпоративного спору:
Цивільний кодекс України;
Господарський кодекс України;
Закон України «Про акціонерні товариства»;
 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».;
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
Закон України «Про депозитарну систему України»