Главная страница » Корпоративні спори

Корпоративні спори

Господарські товариства – універсальна і найбільш оптимальна в стабільному майновому обороті організаційно-правова форма суб’єктів господарювання. Необхідною умовою для їх діяльності є забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав і охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, пов’язаних зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств.

Законом від 15 грудня 2006 № 483-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів» (далі – Закон № 483-V) розширено юрисдикцію господарських судів шляхом віднесення до їх підвідомчості (підсудності ) справ, що виникають з корпоративних відносин, що призвело до зростання кількості господарських спорів цієї категорії.

На сьогоднішній день питання, що стосуються корпоративного законодавства, корпоративного управління і корпоративного права в цілому, викликають все більший інтерес. Природно права і законні інтереси учасників корпоративного спору, які вони прагнуть захистити в суді, не існують самі по собі, а входять в зміст певних матеріальних правовідносин, називаються корпоративними правовідносинами. Дані відносини можна визначити як суспільні відносини, що виникають на основі членства в організації, і існують як між учасниками організації один з одним, так і з самою організацією.

Виходячи з положень українського законодавства, учасники можуть реалізувати свої корпоративні права в такий спосіб:

Брати участь в управлінні справами товариства;
Брати участь у розподілі прибутку товариства та відповідно отримувати дивіденди;
Мають можливість продати акції АТ, можливість вийти з товариства;
Отримувати інформацію про діяльність товариства.
Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі товариства, і т.д.
Корпоративні спори – внутрішні проблеми підприємства, що виникають через розбіжності між учасниками ділових відносин: акціонерами, засновниками, керівництвом і т.п. з питань створення юр. особи, його управління і участі.

Виходячи практики, умовно, все корпоративні спори можна розділити на кілька випадків:

Перший і найпоширеніший випадок – це визнання рішень загальних зборів господарських товариств недійсними.

Також суди розглядають такі корпоративні спори:

Спори, пов’язані з реєстрацією, реорганізацією та ліквідацією фірм.
Спори, пов’язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посад.
Спори за позовами акціонерів про внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів.
Суперечок, пов’язаних з емісією цінних паперів, розміщенням акцій або їх обігом, а також часткою в статутному (складеному) капіталі товариства, що виникають між акціонерами (учасниками) господарського товариства та товариством (крім передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 ГПК (1798 12) ).
Діяльність АТ, зареєстрованого в Україні як юридична особа, відносини між товариством та акціонерами, між акціонерами АТ по його діяльності, а також корпоративного управління.
Спорів про визнання установчих документів господарського товариства недійсними.
Визнання недійсними рішень загальних зборів товариства.
Спори, пов’язані з виходом учасника з товариства.
Суперечок, пов’язаних з виключенням учасника з товариства.
Продаж учасником частки (її частини) з порушенням переважного права купівлі інших учасників.
Суперечок, пов’язаних з формуванням і зміною розміру статутного капіталу господарського товариства.
Суперечок, пов’язаних із розмежуванням компетенції голови та членів колегіального виконавчого органу товариства.
Спорів про визнання недійсними угод, укладених виконавчим органом господарського товариства, рішення загальних зборів про обрання якого на посаду визнано у судовому порядку недійсним.
Будь-які інші суперечки, що виникають з корпоративних відносин.
Корпоративне право за своєю суттю є складною галуззю права, вимагає спеціальних знань і ці знання не повинні обмежуватися корпоративним законодавством, оскільки зачіпає і трудове, і громадянське, і господарське, а часом навіть кримінальне право, а також вимагає наявності певних знань в області банкрутства. Тому при виникненні спору всередині суспільства необхідно чітко розуміти чи маємо ми справу саме з корпоративним спором, або ж це, наприклад трудової або цивільний спір.

Дійсно, в ході діяльності підприємства може виникнути цілий ряд питань і суперечок. Сьогодні корпоративні спори зазвичай прийнято вирішувати в суді, хоча досягнення угоди в досудовому порядку так само можливо і цілком реально.

Якщо у Вас, як у учасника ТОВ або акціонера виник будь-яке питання, на яке Ви не знаходите рішення або зайшли в глухий кут, дійсно сто ит звернутися до професіоналів, який допоможе знайти істинно вірний шлях у вирішенні вашого питання або спору.