Перейти до вмісту
Главная страница » ДО ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ НАЛЕЖИТЬ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ НЕУСТОЙКИ

ДО ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ НАЛЕЖИТЬ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ НЕУСТОЙКИ

         Відсутність універсального максимального і мінімального розміру неустойки, на який її може бути зменшено, водночас вимагає, щоб цей розмір відповідав принципам верховенства права.

            Об’єднана Палата Верховного Суду розглянувши 19.01.2024 справу про стягнення неустойки за прострочення виконання договірних зобов’язань дійшла висновку, що зменшення розміру заявленої до стягнення неустойки є правом суду.

При цьому підстави для зменшення розміру неустойки у кожному спорі про її стягнення є відмінними, оскільки кожного разу суд, застосовуючи дискрецію для вирішення цього питання, виходить з конкретних обставин, якими обумовлене зменшення штрафних санкцій.

Обставини (їх сукупність), що є підставою зменшення судом неустойки, у кожних конкретних правовідносинах (справах) мають індивідуальний характер, а тому й розмір неустойки, до якого суд її зменшує (на 90 %, 70 % чи 50 % тощо), який обумовлюється встановленими та оціненими судом обставинами в конкретних правовідносинах, визначається судом у межах дискреційних повноважень, наданих суду відповідно до положень частин 1, 2 ст. 233 ГК України та ч. 3 ст. 551 ЦК України, тобто в межах судового розсуду.

Так,  ПАТ звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ про стягнення пені та штрафу у зв’язку з невиконанням ТОВ зобов’язань за договором закупівлі робіт з виготовлення (ремонту) обладнання. При цьому відповідач подав клопотання про зменшення розміру неустойки (пені і штрафу) та просив урахувати, що загальна вартість робіт за договором у три рази менша за розмір пені, що суперечить принципу справедливості та розумності.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили частково, зокрема стягнули пеню в зменшеному розмірі: 51 403 грн. замість 4 340 755 грн.

Позивач у касаційній скарзі, посилаючись на судову практику, наголошував, що зменшення розміру пені на 99 % фактично нівелює мету існування неустойки як цивільної відповідальності за порушення зобов’язання, що може розцінюватися як спосіб уникнення відповідальності та призведе до порушення балансу інтересів сторін та суті відповідальності, яку сторони передбачають при укладенні правочину.

Погоджуючись із судовими рішеннями попередніх інстанцій ОП Верховного Суду зазначила, що зменшення розміру заявленої до стягнення неустойки є правом суду, а за відсутності в законі вичерпного переліку обставин як підстав для зменшення судом розміру неустойки (ч. 3 ст. 551 ЦК України) господарський суд на власний розсуд вирішує питання про наявність або відсутність у кожному конкретному випадку обставин, за яких можливе зменшення неустойки.

У вирішенні судом питання про зменшення розміру заявленої до стягнення неустойки підлягають врахуванню й оцінюванню на предмет підтвердженості та обґрунтованості як ті підстави для зменшення неустойки, що прямо передбачені законом (ч. 3 ст. 551 ЦК України, ст. 233 ГК України), так і ті, які хоча й не передбачені законом, однак були заявлені як підстави для зменшення розміру неустойки та мають індивідуальний для конкретних спірних правовідносин характер.

ОП ВС зауважила, що зменшення судом неустойки до певного розміру відбувається із визначенням її в конкретній грошовій сумі, що підлягає стягненню, тоді як переведення зменшуваного розміру неустойки у частки, а відповідно й апелювання у спорах про зменшення розміру неустойки такими категоріями, як частка або процент, на який зменшується неустойка, не відображає об’єктивного стану сукупності обставин, які є предметом судового дослідження при вирішенні питання про зменшення неустойки.

При цьому ОП ВС звернула увагу, що законодавець надає суду право зменшувати розмір неустойки, а не звільняти боржника від її сплати. Поряд із цим сукупність обставин у конкретних правовідносинах (формальні ознаки прострочення боржника, порушення зобов’язання з вини кредитора – ст. 616 ЦК України тощо) можуть вказувати на несправедливість стягнення з боржника неустойки в будь-якому істотному розмірі. Визначення справедливого розміру неустойки належить до дискреційних повноважень суду.

Чинники, якими обґрунтовані конкретні умови щодо неустойки: обставини (їх сукупність), що є підставою для застосування неустойки за порушення зобов’язань, її розмір, і обставини (їх сукупність), що є підставою зменшення судом неустойки, у кожних конкретних правовідносинах (справах) мають індивідуальний характер.

У зв’язку з викладеним ОП ВС  зазначила, що індивідуальний характер підстав, якими в конкретних правовідносинах обумовлюється зменшення судом розміру неустойки (що підлягає стягненню за порушення зобов’язання), а також дискреційний характер визначення судом розміру, до якого суд її зменшує, зумовлюють висновок про відсутність універсального максимального і мінімального розміру неустойки, на який її може бути зменшено, що водночас вимагає, щоб цей розмір відповідав принципам верховенства права.

З огляду на викладене, а також враховуючи встановлені в цій справі обставини, ОП ВС погодилася з висновками та мотивами судів в оскаржуваних рішеннях про часткове задоволення клопотання відповідача щодо зменшення арифметично-правильного та обґрунтованого розміру заявленої до стягнення пені з 4 340 755 грн  до 51 403 грн.