Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА У РАЗІ ПРЕТЕНЗІЙ ВОДОКАНАЛА ЩОДО  СКИДІВ СТІЧНИХ ВОД

ДОПОМОГА АДВОКАТА У РАЗІ ПРЕТЕНЗІЙ ВОДОКАНАЛА ЩОДО  СКИДІВ СТІЧНИХ ВОД

Підрозділи Водоканалу здійснюють регулярний контроль за об’ємом і якістю стічних вод, які скидають підприємства, ФОП у міську каналізацію.

За результатами перевірок, у разі встановлення перевищення установлених нормативів організаціям донараховують платіж за скид стічних вод із перевищенням гранично допустимих об’ємів та концентрацій забруднюючих речовин.

Також Водоканал за порушення режиму скиду стічних вод може донарахувувати додаткову плату за водовідведення за тарифами у чотирьох-пятикратному розмірі установлених тарифів. 

При цьому, такі донарахування не завжди є законними та обґрунтованими, а їх розмір може сягати мільйони гривень !!! Суди масово розглядають спори  за позовами Водоканалу до організацій про стягнення вказаних донарахувань і не завжди приймають рішення на користь останніх.

Адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть відповідачам у вказаних справах відстояти свої правові позиції та довести необґрунтованість пред’явлених позовних вимог.

 

ПРОВЕДЕННЯ ВОДОКАНАЛОМ ПЕРЕВІРОК ЩОДО КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ СКИДІВ СТІЧНИХ ВОД ТА ДОНАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ НОРАМАТИВІВ

 

Дані питання регулюються Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Міністерством житлово-комунального господарства України від 27.08.2008 № 190 та Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 316 від 01.12.2017.

Органи місцевого самоврядування затверджують свої Правила з урахування відповідних нормативів регіону.

Організації укладають із Водоканалом договори на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі до централізованої системи водопостачання (каналізації). 

Згідно вказаних Правил абоненти зобов`язані, зокрема, здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до міської каналізації згідно з графіком відбору проб, погодженим з Водоканалом, та не перевищувати встановлені обсяги водовідведення та допустимої концентрації (ДК) забруднюючих речовин в стічних водах при їх скиданні до міської каналізації. 

 

Нормативи об’ємів затверджуються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій Водоканалу, який виходить із таких параметрів:

  • Потужність споруджень по очищенню стічних вод;

  • Умови, установлені організацією, що здійснює водовідведення, у дозволі про надання водного об’єкту в користування; 

  • Раціональне використання води, а також виключення розбавлення стічних вод чистими водами та питною водою. 

 

Важливо! Якщо нормативи не затверджені органами місцевого самоврядування в установленому порядку, то плата за їх порушення не може нараховуватись, навіть, якщо в договорі з Водоканалом такі нормативи зазначені.

 

Стосовно дотримання якості скидів стічних вод, то  визначення виду, кількості інгредієнтів та періодичності проведення хімічного аналізу стічних вод абонента є виключною компетенцією Водоканалу.

З метою контролю якості стічних вод абонентів Водоканалом здійснюється відбір разових проб, які характеризують їх хімічний склад.

 Виявлені таким чином перевищення ДК є підставою для нарахування організаціям та ФОП додаткової плати, для стягнення якої (при відмові сплати у добровільному порядку) Водоканал звертається до суду і такі види спорів щодо якості скидів є переважними серед спорів з Водоканалом.

 

ДОНАРАХУВАННЯ ВОДОКАНАЛОМ ПЛАТИ, ЩО СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗА ПОНАДНОРМАТИВНІ СКИДИ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами та місцевими правилами приймання, Водоканал у строк не більше семи робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виконавець направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

Вказаний розрахунок здійснюється у відповідності до зазначеного Порядку № 316 за відповідними формулами, в залежності від виду вмісту хімічних речовин у стічних водах.

У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виконавцем та споживачем.

Звертаю увагу, як свідчить судова практика, проведення вказаної незалежної експертизи  має вкрай важливе значення, як доказова база незгоди відповідача із аналізом контрольної проби проведеної Водоканалом та його висновком, на підставі якого здійснювалось донарахування плати за скид стічних норм понад нормативи.

 

 

     ДОПОМОГА АДВОКАТА У СУДОВИХ СПОРАХ З ВОДОКАНАЛОМ

 

Слід зазначити, що сам по собі рахунок про донарахування додаткової плати за перевищення допустимої концентрації забруднюючих речовин, з інших підстав, до суду не оскаржується.

Так, Верховний Суд 28.09.2022 скасував судові рішення про задоволення позову ТОВ до Водоканалу про скасування оперативно-господарську санкцію у вигляді розрахунку  нарахування позивачу додаткової плати за водовідведення.

Верховний Суд зазначив, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права, а таке звернення здійснюється особою, якій це право належить, і саме з метою його захисту.Предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою – посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обґрунтування необхідності його захисту, не може бути предметом позову встановлення обставин.

Вимога про встановлення певних фактів не може бути самостійним предметом розгляду в господарському суді, оскільки до повноважень останнього не належить встановлення фактів, що мають юридичне значення. ЦКУ та ГКУ, іншими законодавчими актами та договором не передбачено можливості захисту прав та/або інтересів особи у такий спосіб, як визнання неправомірними нарахування плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення згідно з виставленим рахунком. Фактично заявлений у справі позов містить у собі вимогу про встановлення судом факту, що має юридичне значення (встановлення факту відсутності у абонента обов`язку здійснювати плату за скид стічних вод без отримання відповідних Умов) та не стосується захисту права цивільного, тобто задоволення такої вимоги не є ефективним способом захисту прав позивача.

Заявлені позивачем вимоги не можуть самостійно розглядатися в окремій справі. Встановлення таких обставин, як правомірність та правильність здійснених відповідачем нарахувань, є предметом доказування при вирішенні та розгляді спору про право, зокрема: про стягнення плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо режиму їх скидання; про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення (у випадку припинення надання послуг), тощо.

Таким чином, оскільки суди попередніх інстанцій дійшли необґрунтованих висновків про можливість розгляду таких вимог у господарському суді,  Верховний Суд скасував судові рішення та закрив провадження у справі на підставі п.1 ч.1 ст. 231 ГПК  (спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства).

Висновки аналогічного змісту викладені у постанові Об`єднаної Палати ВС від 15.07.2022, в якій зазначено, що такі вимоги не підлягають розгляду як в порядку господарського судочинства, так і взагалі не підлягають судовому розгляду. Натомість, оцінка питання правомірності дій відповідача щодо здійснення нарахувань, і як наслідок права у нього на отримання відповідних сум, може бути встановлено у межах відповідного спору про право з використанням належних засобів доказування, а не шляхом задоволення позову у цій справі.

 

Отже, неправомірність донарахувань Водоканалом плати за скид стічних вод з перевищенням установлених нормативів або з порушенням режиму (правил) такого скиду доказується у справі при пред’явленні Водоканалом позову про стягнення  цих додатково нарахованих сум з організації.

 

В свою чергу адвокати нашого Бюро захистять права клієнта у судовому порядку та доведуть безпідставність пред’явлених Водоканалом вимог. 

При цьому, юристи нашого Бюро перевірять правомірність донарахування Водоканалом додаткової плати за скид стічних вод, починаючи від дотримання порядку проведення перевірки до законності розрахунку донарахованих сум.

 

Наприклад, постановою апеляційного суду від 21.02.2023 залишено без змін рішення суду першої інстанції від 18.07.2022 (після скасування Верховним Судом 17.02.2022 судових рішень про задоволення позову) відмовлено у задоволенні позову  Водоканалу до ТОВ про стягнення 180 602 грн. за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Судові рішення мотивовані тим, що у матеріалах справи відсутні належні докази на підтвердження того, що відбір проб стічних вод було здійснено Водоканалом в присутності уповноваженої особи ТОВ.

Отже відбір проб стічних вод, що надходять від ТОВ у каналізаційні мережі здійснено без участі представника абонента, чим порушено порядок відбору, а отже позов про стягнення коштів, нарахованих за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин у розмірі 180 602  грн. є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

 

Також за результатами нового розгляду після скасування Верховним Судом рішень про задоволення позову, постановою суду апеляційної інстанції від 24.04.2019 залишено без змін рішення першої інстанції про відмову у задоволенні позову Водоканалу до ПАТ про стягнення додаткової плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих забруднень в розмірі 11  317 грн.

Судові рішення мотивовані тим, що відбір контрольної вибіркової проби стічних вод позивачем здійснено із контрольного колодязя, до якого підключений відповідач. Проте, позивачеві було достовірно відомо про факт приєднання до каналізаційних мереж відповідача, мереж інших підприємств з метою скиду стічних вод.

Враховуючи наведені обставини, у суду відсутні належні та достатні докази для висновку про те, що у перевищенні забруднюючих речовин у стічних водах контрольного колодязя відповідача, в який стікають у тому числі й стічні води і інших організацій наявна вина лише відповідача. При цьому позивачем не надано докази відсутності вини інших підприємств, які скидають стічні води у контрольний колодязь відповідача без його дозволу, у перевищенні забруднюючих речовин у стічних водах контрольного колодязя відповідача. Отже, у матеріалах справи відсутні та сторонами суду не надані будь-які інші докази, на підставі яких суд може зробити висновок про ступінь вини кожного з підприємств, які скидають стічні води у контрольний колодязь відповідача без його дозволу, та відповідача у перевищенні рівня забруднюючих речовин у стічних водах контрольного колодязя.

Крім цього, у матеріалах справи відсутні та позивачем суду не надані докази на підтвердження показника виробничої собівартості по очищенню 1 куб. м стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Цей показник є однією із складових частин формули розрахунку додаткової плати за скид понаднормативних забруднень та повинен дорівнювати виробничій собівартості очищення 1 куб. м стічних вод.Відсутність таких документів унеможливлює проведення розрахунку суми додаткової плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднень на підставі акту відбору проби. 

 

Отже у разі виникнення спору із Водоканалом щодо  стягнення  суми донарахованої плати за перевищення граничних  нормативів кількості та якості скидів стічних вод звертайтесь до АБ «Ткачук і партнери», професійні адвокати якого доведуть у суді неправомірність позовних вимог.