Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ПОШКОДЖЕННІ АБО ВТРАТІ ВАНТАЖУ

ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ПОШКОДЖЕННІ АБО ВТРАТІ ВАНТАЖУ

У процесі транспортування виникають неконтрольовані проблеми, які можуть спричинити пошкодження або втрату вантажу, що є звичайною та поширеною проблемою при веденні цього вкрай ризикового бізнесу. 

 При цьому, вантаж може зникнути частково, повністю або навіть разом з авто. Випадків втрати товарів безліч: викрадення під час зупинки авто та навіть під час його руху, загублення вантажу по дорозі, а також товар може бути зіпсованим або пошкодженим до такого ступеню, що його неможливо в подальшому реалізувати або використати за призначенням. 

Не зважаючи на те, що в більшості випадків перевізник не може пояснити як сталося зникнення або пошкодження товару, але, як правило, саме «на його плечі» покладається відповідальність, однак не в усіх випадках.


Адвокати АБ «Ткачук і партнери»  проконсультують щодо того хто несе відповідальність за ці ризики? Де вона (відповідальність) починається, а де закінчується? В яких випадках перевізник звільняється від відповідальності ? та щодо багатьох інших питань, пов’язаних із пошкодженням або втратою вантажу.

Також адвокати нашого Бюро з метою захисту інтересів клієнта нададуть наступні юридичні послуги:

-Консультація та розробка стратегії вирішення виниклої проблеми клієнта у зв’язку із втратою або пошкодженням вантажу, а також аналіз перспектив можливих майбутніх судових процесів.

-Зібрання доказової бази та підготовка процесуальних документів-адвокатського запиту,  заяви, претензії, позову, відзиву на позов, клопотань тощо;

-Ознайомлення з матеріалами справи зі спору щодо втрати або пошкодження товару, якщо вона перебуває в суді;

-Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;

– Участь у судах усіх інстанцій на захист інтересів клієнта у справах зі спору щодо втрати або пошкодження товару.

-Юридичний супровід на стадії виконавчого провадження.


ЗАХИСТ АДВОКАТОМ В СУДІ ВЛАСНИКА 

ПОШКОДЖЕНОГО АБО ВТРАЧЕНОГО ВАНТАЖУ


У випадку транскордонного транзиту відповідальність за збереження вантажу регулюється, передусім, відповідними міжнародними угодами, у тому числі Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 19.05.1965 (Україна приєдналась до неї 01.08.2006). Водночас до внутрішніх перевезень застосовуються норми чинного законодавства України.

Ст. 924 ЦКУ, ст. 314 ГКУ передбачено, що перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачу, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, товару, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. 

Отже, перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, багажу, товару в розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.


МЕЖІ РОЗМІРУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА


За шкоду, заподіяну під час перевезення вантажу, перевізник відповідає у таких випадках та розмірах:

-у разі втрати або нестачі вантажу — в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає;

-у разі пошкодження вантажу — в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість;

-у разі втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності — в розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона є нижчою від дійсної вартості вантажу.

Якщо внаслідок пошкодження вантажу його якість змінилась настільки, що він не може бути використаний за прямим призначенням, одержувач вантажу має право від нього відмовитись і вимагати відшкодування за його втрату.

Отже, межі вартості відповідальності перевізника обмежуються ціною пошкодженого чи втраченого вантажу або сумою, на яку зменшилася його вартість.

При цьому при визначенні розміру збитків враховуються ціни за місцем виконання договору:

-у добровільному порядку – на день задоволення вимог;

– у примусовому порядку – на день подання до суду позову.

Юристи нашого Бюро допоможуть вірно визначити розмір заподіяних збитків та стягнути їх з перевізника на користь власника пошкодженого або втраченого товару у повному обсязі разом із фінансовими санкціями.


ЯКІ ЗБИТКИ АДВОКАТ ДОПОМОЖЕ ВІДШКОДУВАТИ 

ВЛАСНИКУ ПОШКОДЖЕНОГО АБО ВТРАЧЕНОГО ТОВАРУ


Господарський кодекс (ст.225) передбачає вичерпний перелік збитків, які підгягають відшкодуванню особою, що допустила господарське правопорушення:

-вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

-додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим субєктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобовязання другою стороною;

-неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобовязання другою стороною;

-матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.


Строки, протягом яких може бути предявлена претензія перевізнику складають 6 місяців, а за претензіями щодо сплати штрафів і премій – 45 днів.

Позовна давність для такої категорії судових спорів становить один рік.


Адвокати нашого Бюро захистять інтереси власника пошкодженого або втраченого товару та стягнуть з перевізника у судовому порядку нанесену матеріальну шкоду разом із штрафними санкціями, а також моральну шкоду.


ЗАХИСТ АДВОКАТОМ У СУДІ ПЕРЕВІЗНИКА


Як зазначено, відповідальність перевізника не настає у разі доведення ним, що втрата, недостача, псування або пошкодження вантажу сталися через обставини, яким він не міг запобігти і усунення яких від нього не залежало.


Такими обставинами можуть бути:

-вина вантажовідправника (вантажоодержувача);

-особливі природні властивості вантажу, який перевозиться;

-дефекти тари або упаковки, які не могли бути виявлені за зовнішнім виглядом при прийманні вантажу до перевезення, або застосування тари, що не відповідає властивостям вантажу або встановленим стандартам, за відсутності слідів пошкодження тари у дорозі;

-здавання вантажу до перевезення без застереження в товарно- транспорних документах про його особливі властивості, що вимагають  особливих умов або застережних заходів для збереження вантажу при перевезенні або зберіганні;

-здавання до перевезення вантажу, вологість або температура якого перевищують установлені норми. (Статут автомобільного транспорту)


Водночас перевізник безумовно звільняється від відповідальності за втрату, недостачу, псування або пошкодження вантажу в разі коли:

-вантаж прибув у справному автомобілі (контейнері) зі справними пломбами вантажовідправника, а штучний вантаж – зі справним захисним маркуванням, бандеролями, пломбами вантажовідправника або виготовлювача;

-недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок природних причин, звязаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі;

-вантаж перевозився у супроводі експедитора вантажовідправника (вантажоодержувача);

-недостача вантажу не перевищує норм природних втрат.

У зазначених випадках автотранспортне підприємство або організація несе відповідальність за незбереження вантажу, тільки якщо предявник претензії доведе, що втрата, недостача, псування або пошкодження вантажу стались з вини автотранспортного підприємства або організації.

Також перевізник не несе відповідальності у випадках розходженнями між масою вантажу, що зазначена в товарно- транспортних документах, і фактичною масою вантажу, якщо різниця маси не перевищує відповідних нормативів природних втрат маси вантажу, зазначених відповідно до чинного законодавства та технічних норм точності вагів.

У разі перевезення швидкопсувного вантажу автомобілями-рефрижераторами перевізник несе відповідальність тільки за цілістність пломби при перевезенні, доставку вантажу в установлених термін, а також якість (сортнісь) вантажу, якщо  втрата якості або пониження сортності виникли внаслідок порушення температурного режиму при перевезенні, несправності холодильного устаткування автомобіля-рефрижератора або затримки в дорозі. Оскільки перевезення такого виду вантажу здійснюється тільки за пломбою вантажовідправника, то відповідно перевізник не несе відповідальність за якість, кількість, асортимент і відповідність вантажу санітарним вимогам, а також за правильність, укладання і кріплення вантажів у кузові автомобіля.

Крім того, у випадку, коли вантажоодержувач не забезпечить вивантаження вантажу у встановлені строки, то перевізник також не буде нести відповідальність за зниження якості (сортності) вантажу, спричинене простоєм автомобіля в пункті призначення.

Перевізник несе відповідальність перед вантажоодержувачем за невідповідність наявності вантажу документам на перевезення, недостачу, зіпсуття або пошкодження вантажу, який перевозився у контейнері, тільки у разі, якщо вантаж прибув з несправною пломбою або в несправному контейнері та якщо не доведе, що недостача, зіпсуття, пошкодження вантажу або невідповідність вантажу документам на перевезення сталися з вини вантажовідправника.

Перевізники не несуть відповідальності за якісний стан тари (наявність на стандартній тарі щербинок, відколів, посічень).

Адвокати нашого Бюро при захисті прав клієнта-перевізника доведуть у суді наявність обставин, за яких він звільняється від майнової відповідальності або сума відшкодування зменшується.


СУДОВА ПРАКТИКА У СПОРАХ ЩОДО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ВТРАТИ ВАНТАЖУ


Межі відповідальністі перевізника за зниклий, втрачений, зіпсований або пошкоджений товар можливо розглянути на прикладах судової практики.


Рішенням суду від 27.02.2020 задоволено позов власника товару до перевізника про стягнення збитків завданих за втрачений товар в розмірі 220 000 грн. Рішенням мотивовано тим, що перевізник у порушення договору доставив товар у інше місце, ніж було домовлено і передав його невідомій особі.


Окрім того Верховний Суд 11.06.2019 залишив в силі судові рішення про стягнення на користь власника вантажу з перевізника вартості зіпсованого товару в розмірі 76 860 грн.

Судові рішення мотивовані тим. що під час перевезення продуктів харчування були пошкоджені упаковки (їх залито водою), у зв’язку з чим товар був зіпсований і не можливий для подальшої реалізації.

Відповідальність перевізника побудована за принципом вини і діє, як правило, презумпція вини зобов’язаної сторони. Разом з тим, відповідач не довів відсутності його вини у зіпсуванні упаковки.


Проте, постановою апеляційної інстанції від 24.11.2021 залишено без змін рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову замовника до перевізника  про стягнення коштів в сумі 367 068 грн.

Позовні вимоги мотивовані необхідністю відшкодування збитків, завданих  внаслідок псування вантажу під час здійснення перевезення автомобільним транспортом. Зокрема, здійснюючи перевезення вантажу (молочної продукції), відповідач не дотримався визначеного у заявці температурного режиму, внаслідок чого продукція замерзла, втратила товарний вигляд та була утилізована замовником перевезення. 

Суди виходили з того, що позивачем до відповіді на відзив долучено копію Заявки на перевезення та роздруківку з електронної пошти  про її відправку відповідачу. В Заявці присутня вказівка на необхідність дотримання температурного режиму-плюс два градуси.

В свою чергу, відповідачем до заперечення на відповідь на відзив долучено роздруківку з електронної пошти  про отримання Заявки, в якій чітко видно, що відсутня вказівка на необхідність дотримання температурного режиму плюс два градуси.      

Оскільки ні позивачем ні відповідачем не подано до суду оригіналу вказаної Заявки,  суди відзначили про відсутність можливості встановити яка саме Заявка є дійсною та надавалась позивачем відповідачу.

Рішення суду не може ґрунтуватися на припущеннях, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки мають бути вичерпними, відповідати дійсності і підтверджуватися достовірними доказами.На позивача покладається обов`язок довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх позовних вимог, а саме щодо встановлення температурного режиму у Заявці.

Окрім того,  єдиним доказом, який підтверджує пошкодження вантажу (товар замерз) є акт про утилизацію, який в свою чергу не є належним та достовірним доказом  на підтвердження факту псування товару та неможливості його реалізації.

Оскільки, подані докази достеменно не підтверджують факт пошкодження товару перевізником суд позбавлений права стверджувати про те, що позивач поніс збитки у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем своїх обов`язків як перевізника в частині дотримання температурного режиму плюс два градуси.

Отже, позивачем не доведено прямої причетності відповідача до пошкодження товару, а відтак і причинно-наслідкового зв`язку між діями відповідача та збитками позивача немає. Вказане в свою чергу свідчить про відсутність повного складу цивільного правопорушення, а відтак і відсутність підстав для стягнення з відповідача (перевізника) збитків заявлених позивачем.


Таким чином, якщо Ви потрапили в таку ситуацію як втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу який Вам належить звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які на високому професійному рівні допоможуть в судовому порядку відшкодувати завдані Вам збитки.

Також, адвокати нашого Бюро допоможуть клієнту-перевізнику довести в суді відсутність  його вини у пошкодженні або втраті вантажу і доведуть справу до постановлення рішення про відмову у задоволенні вимог до перевізника.