Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ БАНКА ПО КРЕДИТАМ

ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ БАНКА ПО КРЕДИТАМ

Зазвичай, коли нам не вистачає грошей на придбання, наприклад, будинку, ми приходимо в банк, підписуємо папери та отримуємо кредит. Проте, хто з нас уважно читає умови договору? А це часом призводить до того,  що у разі простроченої заборгованості банк нерідко вимагає кошти в десятки раз більше ніж особа брала.

За загальним правилом, якщо взяли у Банку кредит, то повинні його повернути. Але іноді навіть дисципліновані позичальники опиняються в ситуації, коли їх матеріальне становище не дозволяє виплачувати кредит протягом невизначеного часу.

В свою чергу, Банки, користуючись такою нагодою «заробити побільше коштів» нараховують безпідставні та необґрунтовані суми відсотків, пені, інші штрафні санкції боржнику і «накопичивши» значну суму звертаються до суду із позовом до боржника про стягнення цього, часто «сумнівного», боргу.

Слід пам’ятати, що суд з банком – це надзвичайно складна справа, оскільки на фінансову установу, як правило, працює штат добре знаючих свою справу юристів.

Тому, якщо Ви налаштовані на прийняття судом рішення з найбільш позитивним результатом на Вашу користь, звертайтесь до кваліфікованих та досвідчених у спорах з банками адвокатів АБ «Ткачук і партнери».

Юристи нашого Бюро вивчать всі матеріали справи, проведуть правовий аналіз Вашого кредитного договору, знайшовши у ньому прорахунки кредитора, які можливо обернути на Вашу користь, та, з урахуванням судової практики, визначать оптимальні шляхи вирішення проблеми, пов’язані із подачею Банком до Вас позову по кредитам з найбільш вигіднішим для клієнта результатом.


ДОПОМОГА АДВОКАТА 

ПРИ СКЛАДАННІ ВІДЗИВУ НА ПОЗОВ БАНКУ 

ТА ЗАХИСТ БОРЖНИКА У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ


У разі неповернення Вами кредитного боргу обов’язково в найближчий час чекайте позову  від Банку оскільки, фінансова  установа не має права списати жоден прострочений борг (свої втрати) без судового рішення, а зверутися з таким позовом можливо у межах трьох річного строку.


Судом Вам, як відповідачу (боржнику) за позовом Банку про стягнення боргу за кредитним договором, відсотків та штрафних санкцій надається строк для підготовки відзиву на позовну заяву. Установлений судом строк на подачу відповідачем відзиву на позов не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Однак, суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

ЗМІСТ ВІДЗИВУ

По суті відзив на позов повинен заперечувати викладені у позові доводи. Зміст таких заперечень, тобто обрана тактика адвокатом захисту інтересів відповідача залежить від предмета позову, його підстав. 


Зокрема, перш за все, підставою по таким позовом є наявність заборгованості у відповідача за кредитним договором, укладеним із Банком.

У зв’язку із цим юрист проведе правову експертизу кредитного договору на предмет відповідності його умов чинному законодавству, належного виконання, перш за все Банком своїх зобов’язань та інші його умови з метою виявлення «прорахунків кредитора» для обрання найбільш ефективної лінії захисту клієнта у суді.

Звертаємо увагу, що у разі виявлення адвокатом невідповідності умов кредитного договору вимогам чинного законодавства можливе пред’явлення зустрічного позову про визнання його частково або в цілому недійсним, задоволення якого стане підставою для відмови у задоволенні первісного позову Банку або, принаймні, зменшення суми позовних вимог. 


Іншим головним аргументом (запереченням), що повинно міститися у Відзиві – це законність та обґрунтованість розрахунку боргу та штрафних санкцій.

З цією метою, адвокат нашого Бюро ретельно перевірить доданий до позову розрахунок, а саме: правильність нарахування боргу, відсотків та штрафних санкцій, наявність законодавчих (договірних) підстав для нарахування відсотків та штрафних санкцій, можливість зменшення суми нарахованих відсотків та штрафних санкцій у судовому порядку або взагалі для відмови судом у задоволенні позову Банку. 

Слід пам’ятати, що крім основної суми заборгованості, яка, без сумніву, підлягає погашенню, кредитор нараховує на боржника значні штрафи й пені, які часто перевищують загальну суму боргу. І як свідчить практика наших юристів по кредитним спорам, саме ці грабіжницькі суми можуть бути зведені до мінімуму рішенням суду,  а також Вам може бути складений менш щільний графік погашення боргу.

Всі неточності, неправомірність або недоказаність нарахованих у розрахунку суми будуть відображені у Відзиві на позов та будуть слугувати одними із головних аргументів при  захисті адвокатом у суді клієнта-боржника у справі.

Окрім того, у судовій практиці  є непоодинокі випадки, коли суди задовольняють безпідставні вимоги кредитора-Банка та стягують солідарно з боржника та поручителя великі суми неіснуючого боргу із нарахованими штрафними санкціями. 

При цьому, суди беруть до уваги лише докази, надані позивачем,  не перевіряючи належність цих доказів, зокрема, первинних документів, які б підтверджували існування заборгованості, дійсний перехід права вимоги, правильність розрахунку боргу та штрафних санкцій, а також інші обставини, які мають суттєве значення для правильного вирішення спору.

Водночас досягти постановлення рішення про відмову у задоволенні позову з вимогами, пов’язаними із кредитом, можливо  шляхом доведення у суді безпідставності (недоведеністю належними доказами) розрахунків суми позовних вимог, чим також скористається адвокат нашого Бюро при захисті прав клієнта у судовому процесі.


Також, на що юрист нашої компанії звертає увагу, це дотримання Банком 3-річного строку позовної давності для звернення з вимогою про стягнення основного боргу та відсотків та 1-річного строку –для стягнення пені та інших штрафних санкцій. 

При пропущенні вказаних строків, юрист заявить клопотання про застосування строків позовної давності і, навіть при наявності доведення позивачем обґрунтованості позовних вимог суд відмовить Банку у задоволенні позову у повному обсязі за спливом процесуальних строків права на звернення до суду.


Пам’ятайте, якщо Ви не підключите у судовий процес за позовом Банку професілнального адвоката, який буде подавати відзиви, скарги, клопотання – суду не залишиться нічого, окрім як спиратися на докази активнішої сторони та стати на сторону кредитора.


Адвокати АБ «Ткачук і партнери» підготують відзив на позов кредитора, відповідь на заперечення на відзив, а також доведуть правову позицію клієнта у суді.


ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВУ БАНКУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТАМ

 З УРАХУВАННЯМ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ


Із досвіду адвокатів нашого Бюро по судовим спорам з Банками та судової практики можливо визначити підстави, за яких суди відмовляють у задоволенні позову Банку, або зменшують суму позовних вимог.

1.Якщо Умови кредитування разом з процентною ставкою клієнтом підписані не були,  казати, що кредит був взятий саме на цих умовах категорично не можна. Роздруківка умов договору із сайту банку доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення банку, який може вносити (і часто вносить) відповідні зміни в Умови та Правила кредитування.

Як зазначила Велика Палата Верховного Суду в постанові від 03.07.2019 пересічний споживач банківських послуг з урахуванням звичайного рівня освіти та правової  обізнаності не може ефективно здійснити свої права бути проінформованим про умови кредитування за конкретним кредитним договором, який укладений у вигляді заяви про надання кредиту та Умов та Правил надання банківських послуг, оскільки  Умови та Правила надання банківських послуг – це значний за обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил.

За таких умов особа має повернути кошти у розмірі, який вона реально брала в банку без сплати штрафних санкцій.

Так, підставою для  надання кредиту було підписання особою анкети-заяви про приєднання  до Умов та Правил надання банківських послуг. При цьому, на думку кредитора, своїм підписом особа підтверджує, що підписана ним заява разом з цими Умовами та Правилами, а також Тарифами, які викладені на банківському сайті, складає договір про надання банківських послуг. Завдяки тривалому неповерненню взятого кредиту банком нараховується велика сума заборгованості, яка, окрім тіла кредиту (основного боргу), включає в себе також процент за користування кредитом, пеню та комісію, а також штрафи, які передбачались цими Умовами та Правилами.

Разом з тим, при укладенні кредитного договору проценти за користування позиченими коштами  та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави, стягнення яких визначаються в самому договорі).

В силу ст. 634 Цивільного Кодексу України  договір приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений  лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

Відсутність підпису боржника на Умовах і Правилах розміщених на сайті банку (які постійно змінюються) свідчить про те, що особа не була ознайомлена із їх змістом і погодилась із ними, а тому на неї не можуть бути накладені передбачені ними штрафні санкції.  

З таких підстав ВП ВС скасувала судові рішення попередніх інстанцій в частині стягнення з особи (яка взяла кредит у розмірі 20 000 грн. і залишок склав 16 058 грн.) пені та процентів за користування кредитом у розмірі  більше 21 тис. грн.


  До аналогічних висновків  дійшов Верховний Суд у постанові від 18.12.2019, залишивши в силі рішення суду першої інстанції, який відмовив банку у позові про стягнення з особи (яка взяла кредит у розмірі 5 100 грн. і несплачений  залишок складав 966 грн.)- 95 725 грн. та стягнув окрім залишку суми основного боргу, 1 344 грн. відсотків за користування кредитом.


2. Банк може незаконно вимагати погашення певних комісій навіть якщо клієнт у 14-денний період з моменту укладання кредитного договору відмовився від кредиту або вимагати погашення неправомірно нарахованих штрафів, пені.

Так, рішенням суду від 20.01.2021 відмовлено Банку про стягнення з особи окрім основного боргу за договором споживчого кредиту, ще і нараховану комісію та пеню.

Судове рішення мотивоване тим, що згідно положень ч. ч. 1, 2 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом; особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання; відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Забезпечення виконання зобов`язання у вигляді неустойки (штрафу, пені) регулюється ст. ст. 549-552 ЦК України.У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки (штрафу, пені) (ст. 611 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, оскільки споживач є вразливою стороною договірних відносин, законодавець визначився з посиленим захистом споживачів шляхом прийняття Законів України «Про захист прав споживачів» та  «Про споживче кредитування».

За положеннями абзацу 3 частини четвертої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»(в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) кредитодавцю забороняється встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо з дії, які не є послугою у визначенні цього Закону. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону, є нікчемною.

Послугою з надання споживчого кредиту є діяльність банку або іншої фінансової установи з передачі споживачу коштів на придбання продукції для його особистих потреб, а тому встановлення кредитором будь-яких зборів, відсотків, комісій, платежів за інші дії, ніж надання коштів на придбання продукції, є незаконним, а такі умови споживчого кредиту є нікчемними і не потребують визнання недійсними.


3. Можливе пред’явлення Банком до Вас позову із нарахуванням відсотків після закінчення терміну кредитування.

В цій ситуації необхідно враховувати, що відсотки, які в такому разі встановлюють кредитні організації, поширюються на випадки дії кредитного договору, а не після його закінчення, оскільки згідно положень ЦКУ відсотки за договором позики та відсотки за порушення грошового зобов’язання не можуть застосовуватись одночасно, і тому стягненню підлягатимуть лише 3 % річних.

         Про те, що нарахування кредитором передбачених договором відсотків до повного погашення заборгованості за кредитом суперечить ч. 2 ст. 1050 ЦК України, згідно якої право кредитодавця нараховувати передбачені договором відсотки за кредитом припиняється після спливу строку кредитування зазначено Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 28.03.2018, на яку посилаються суди при відмові у задоволенні позову Банку про стягнення з боржника відсотків, нарахованих після спливу терміну дії договору.

Отже, відсотки за користування кредитом не можуть нараховуватися після закінчення строку, установленого договором для повернення позики.


4. У згаданій постанові ВП ВС  відмовлено у задоволенні позову Банку, який просив стягнути майже 84 000 грн. з боржника,  який взяв кредит  8 235 грн. і не повернув 7 263 грн.  також за спливом строків позовної давності.

 Так, загальна позовна давність (зокрема, до вимог про стягнення заборгованості за кредитом і процентів) встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦКУ), а спеціальна позовна давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені)- тривалістю в один рік (п.1 ч.2 ст. 258 ЦКУ).

Водночас Банк звернувся із позовом майже через півтора року після спливу трьохрічного строку позовної давності.


5. Велика Палати Верховного Суду 04.07.2023 залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції  про відмову у задоволенні позову правонаступника Банку про стягнення кредитної заборгованості разом із штрафними санкціями в розмірі більше 43 тис. дол. США (при кредиті, взятому у 2008 році у розмірі 33 тис. доларів США).

Постанова ВП ВС зазначила, що з висновку призначеної судом економічної експертизи вбачається, що первинною бухгалтерською документацією не підтверджуються: видача Банком кредиту відповідачу за кредитним договором; дійсний перехід права вимоги до правонаступника Банку; чи була списана заборгованість на час переходу права вимоги; розрахунок дійсного розміру заборгованості, її погашення та нарахування штрафних санкцій.

Тобто, позивачем не надано належних доказів на підтвердження своїх вимог та  на спростування висновків  економічної експертизи, а лише розрахунок Банку щодо розміру боргових зобов’язань у відповідача, і, навіть його існування, не може бути належним доказом у справі.

Окрім того, звертаючись до суду з позовом про стягнення заборгованості з боржника та поручителя солідарно, ПАТ «Альфа-Банк» надало розрахунок  суми боргу, з якого вбачається, що в певних періодах відсоткова ставка за користування кредитом Банком одноособово збільшувалась.

  Відповідно до ч.1 ст. 559 ЦК України (чинній на момент виникнення спірних правовідносин) порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов`язання, а також у разі зміни зобов`язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Відповідно до умов договору поруки сторони погодили, що будь-які зміни основного зобов`язання, крім змін, наслідком яких є збільшення відповідальності поручителя за договором, погоджуються між позичальником та банком самостійно без повідомлення поручителя.

Збільшення відсоткової ставки за користування кредитом є збільшенням відповідальності поручителя за договором, що відбулося без повідомлення та без згоди поручителя, а тому відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України договір поруки є припиненим.

Аналогічна позиція викладена у Постановах ВП ВС від 05.06.2019 та від 26.05.2020.

З огляду на викладені у постанові мотиви,  Велика Палата Верховного Суду  дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення позову. 

Отже адвокати нашого Бюро, з урахуванням наявної судової практики, захистять права клієнта у судовому порядку


Таким чином, кожен випадок захисту клієнту при отриманні позову від Банку про кредитам індивідуальний, але якщо Ви задаєтеся питанням, як виграти суд у Банку по кредиту, але самі не сильні в юриспруденції, звертайтеся за допомогою до професіональних  адвокатів  АБ «Ткачук і партнери». 

Доручіть фахівцям ведення свого питання й у результаті Ваша, здавалося б, нерозв’язна ситуація, так само як і судовий розгляд у цілому, може закінчитися з вигодою для Вас.


Звернувшись за допомогою до адвокатів АБ «Ткачук і партнери»  Ви не тільки переможете в суді, але і збережете гроші та, нарешті, будете спати спокійно, не переживаючи про майбутнє.