Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРИВАТБАНКУ

ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ОТРИМАННІ ПОЗОВУ ПРИВАТБАНКУ


На сьогоднішній день багато людей не можуть уявити свого життя без отримання і використання кредитних коштів. В нашій країні покупка телефону, телевізора або побутової техніки в переважній більшості відбувається в кредит. Без кредитів неможливо уявити зародження і розвиток бізнесу, покупку автомобіля, нерухомості і багато інших речей.

Однак, повертати необхідно не лише основний борг по кредиту, але і нараховані на ного відсотки, а в деяких випадках ще і штрафні санкції за прострочку платежів. 

Дуже часто страждають люди, які отримали кредит в найбільшому банку України – Приватбанк. Головне проблема позичальників полягає у тому, що наприклад, отримали 2 000 – 3 000 гривень, а через кілька років Банк пред’являє претензії у вигляді позову на десятки тисяч гривень!!!. Перед боржником постає питання: чи можна з цим щось зробити?


У разі подання Приватбанком до Вас позову, звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які допоможуть не тільки зменшити борг та штрафні санкції, а й повністю позбутися кредитних претензій цього Банку до Вас.  

ДОПОМОГА АДВОКАТА 

ПРИ СКЛАДАННІ ВІДЗИВУ НА ПОЗОВ ПРИВАТБАНКУ 

ТА ЗАХИСТ БОРЖНИКА У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Як засвідчив досвід адвокатів нашого Бюро в переважній більшості працівники Приватбанку подають позови в суд про стягнення з боржника суми неповернутого кредиту, відсотків за його користуванням, а також штрафних санкцій за прострочку.


Судом Вам, як відповідачу (боржнику) за позовом Приватбанку про стягнення боргу за кредитним договором, відсотків та штрафних санкцій (або з іншими позовними вимогами) надається строк для підготовки відзиву на позовну заяву. Установлений судом строк на подачу відповідачем відзиву на позов не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Однак, суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

ЗМІСТ ВІДЗИВУ

По суті відзив на позов повинен заперечувати викладені у позові доводи. Зміст таких заперечень, тобто обрана тактика адвокатом захисту інтересів відповідача залежить від предмета позову, його підстав. 

При зверненні боржника за правовою допомогою при отриманні позову Приватбанка, юрист нашого Бюро обере правильну лінію захисту виходячи із кожної ситуації індивідуально, однак із обов’язковим зверненням уваги на наступне.


1.Правова експертиза кредитного договору, укладеного із Приватбанком.

Юрист проведе експертизу кредитного договору на предмет відповідності його умов чинному законодавству, належного виконання, перш за все Приватбанком своїх зобов’язань та інші його умови з метою виявлення «прорахунків кредитора» для обрання найбільш ефективної лінії захисту клієнта у суді.

Звертаємо увагу, що у разі виявлення адвокатом невідповідності умов кредитного договору вимогам чинного законодавства можливе пред’явлення зустрічного позову про визнання його частково або в цілому недійсним, задоволення якого стане підставою для відмови у задоволенні первісного позову Приватбанку або, принаймні, зменшення суми позовних вимог. 


2. Законність та обґрунтованість розрахунку боргу та штрафних санкцій.

Адвокат нашого Бюро ретельно перевірить доданий до позову розрахунок, а саме: правильність нарахування боргу, відсотків та штрафних санкцій, наявність законодавчих (договірних) підстав для нарахування відсотків та штрафних санкцій, можливість зменшення суми нарахованих відсотків та штрафних санкцій у судовому порядку або взагалі для відмови судом у задоволенні позову Банку. 

Слід пам’ятати, що крім основної суми заборгованості, Приватбанк нараховує на боржника значні штрафи й пені, які часто перевищують загальну суму боргу. І як свідчить практика наших юристів по спорам з Приватбанком, саме ці непомірно великі суми можуть бути зведені до мінімуму рішенням суду або  суд взагалі може відмовити в цій частині  позовних вимог Приватбанку. 

  Всі неточності, неправомірність або недоказаність нарахованих у розрахунку суми будуть відображені у Відзиві на позов Приватбанку та будуть слугувати одними із головних аргументів при  захисті адвокатом у суді клієнта-боржника у справі.

3. Перевірка  належності доказової бази Приватбанку а підтвердження заявлених позовних вимог до боржника.

Дуже часто, що на підтвердження позовних вимог у якості доказу, зокрема, суми розрахунку боргу, штрафних санкцій, надає лише довідку-розрахунок, не підтверджуючи його наявність іншими доказами.

Судова практика при розгляді справ даної категорії свідчить, що сама лише довідка –розрахунок не може бути підтвердженням наявності боргу та правомірність застосування штрафних санкцій.

Водночас досягти постановлення рішення про відмову у задоволенні позову з вимогами, пов’язаними із кредитом, можливо  шляхом доведення у суді безпідставності (недоведеністю належними доказами) розрахунків суми позовних вимог, чим також скористається адвокат нашого Бюро при захисті прав клієнта у судовому процесі.


4.Дотримання Приватбанком строків позовної давності при пред’явленні позову.

 Так, загальна позовна давність (зокрема, до вимог про стягнення заборгованості за кредитом і процентів) встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦКУ), а спеціальна позовна давність до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені)- тривалістю в один рік (п.1 ч.2 ст. 258 ЦКУ).

При пропущенні Приватбанком вказаних строків, юрист заявить клопотання про застосування строків позовної давності і, навіть при наявності доведення позивачем обґрунтованості позовних вимог суд відмовить Приватбанку у задоволенні позову у повному обсязі за спливом процесуальних строків права на звернення до суду.


Окрім зазначеного адвокат нашого Бюро знайде індивідуальний підхід до виниклої конфліктної ситуації по кредитам з Приватбанком та розробить лінію захисту клієнта з урахуванням певних законодавчих нюансів окремо до конкретних підстав позову.  

Пам’ятайте, якщо Ви не підключите у судовий процес за позовом Приватбанку професілнального адвоката, який буде подавати відзиви, скарги, клопотання – суду не залишиться нічого, окрім як спиратися на докази активнішої сторони та стати на сторону кредитора.


Отже, адвокати АБ «Ткачук і партнери» підготують відзив на позов кредитора, відповідь на заперечення на відзив, а також доведуть правову позицію клієнта у суді.

СУДОВА ПРАКТИКА ПО РОЗГЛЯДУ СПРАВ 

ЗА ПОЗОВАМИ ПРИВАТБАНКУ 


Із досвіду адвокатів нашого Бюро по спорам з Приватбанком та судової практики можливо визначити підстави, за яких суди відмовляють у задоволенні позову Приватбанку  або зменшують суму позовних вимог.

1.Судовими рішеннями першої та апеляційної інстанції частково задоволено позовні вимоги  Приватбанку та стягнуто з особи заборгованість по кредитному договору 37 188 грн., у тому числі: за тілом кредиту- 16 058 грн., несплачені проценти за користування кредитними коштами- 5 071 грн. та 16 059 грн. – пеня за порушення умов договору. 

Верховний Суд 03.07.2019 вказані судові рішення в частині стягнення з відповідача  5 071 грн. – проценти за користування кредитними коштами та 16 059 грн. – пені за порушення умов кредитного договору, скасував та ухвалити в цій частині нове рішення про відмову у позові.

Своє рішення Верховний Суд мотивував тим, що підставою для  надання кредиту було підписання особою анкети-заяви про приєднання  до Умов та Правил надання банківських послуг. При цьому, на думку кредитора, своїм підписом особа підтверджує, що підписана ним заява разом з цими Умовами та Правилами, а також Тарифами, які викладені на банківському сайті, складає договір про надання банківських послуг. Завдяки тривалому неповерненню взятого кредиту банком нараховується велика сума заборгованості, яка, окрім тіла кредиту (основного боргу), включає в себе також процент за користування кредитом, пеню та комісію, а також штрафи, які передбачались цими Умовами та Правилами.

Разом з тим, при укладенні кредитного договору проценти за користування позиченими коштами  та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави, стягнення яких визначаються в самому договорі).

В силу ст. 634 Цивільного Кодексу України  договір приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений  лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

Відсутність підпису боржника на Умовах і Правилах розміщених на сайті банку (які постійно змінюються) свідчить про те, що особа не була ознайомлена із їх змістом і погодилась із ними, а тому на неї не можуть бути накладені передбачені ними штрафні санкції.  


До аналогічних висновків  дійшов Верховний Суд у постанові від 18.12.2019, залишивши в силі рішення суду першої інстанції, який відмовив Приватбанку  у позові про стягнення з особи (яка взяла кредит у розмірі 5 100 грн. і несплачений  залишок складав 966 грн.)- 95 725 грн. та стягнув окрім залишку суми основного боргу, 1 344 грн. відсотків за користування кредитом.

2. Можливе пред’явлення Приватбанком до Вас позову із нарахуванням відсотків після закінчення терміну кредитування.

В цій ситуації необхідно враховувати, що відсотки, які в такому разі встановлюють кредитні організації, поширюються на випадки дії кредитного договору, а не після його закінчення, оскільки згідно положень ЦКУ відсотки за договором позики та відсотки за порушення грошового зобов’язання не можуть застосовуватись одночасно, і тому стягненню підлягатимуть лише 3 % річних.

         Про те, що нарахування кредитором передбачених договором відсотків до повного погашення заборгованості за кредитом суперечить ч. 2 ст. 1050 ЦК України, згідно якої право кредитодавця нараховувати передбачені договором відсотки за кредитом припиняється після спливу строку кредитування зазначено Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 28.03.2018, якою залишено в силі постанову суду апеляційної інстанції про відмову у задоволенні позову Приватбанку про стягнення з фізичної особи 83 753 боргу за кредитним договором. 

Отже, відсотки за користування кредитом не можуть нараховуватися після закінчення строку, установленого договором для повернення позики.


3. У згаданій постанові ВП ВС також відмовлено у задоволенні позову Приватбанку, який просив стягнути майже 84 000 грн. з боржника,  який взяв кредит  8 235 грн. і не повернув 7 263 грн.  за спливом строків позовної давності.

 Зокрема, Приватбанк, у порушення ст.ст. 257, 258 ЦКУ звернувся із позовом майже через півтора року після спливу трьохрічного строку позовної давності.


Таким чином, якщо Приватбанк звернувся до Вас із позовом звертайтесь до професійних та досвідчених адвокатів зі спорів з Приватбанком АБ «Ткачук і партнери», які допоможуть у суді довести справу до постановлення судом рішення із позитивним для клієнта результатом.