Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ВІДМОВІ У ПРИЄДНАННІ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ПОРУШЕННІ ВИКОНАВЦЕМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ

ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ВІДМОВІ У ПРИЄДНАННІ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ПОРУШЕННІ ВИКОНАВЦЕМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ

Часто у споживачів електричної енергії виникає потреба у підключенні до енергосистеми нових електроустановок або збільшення дозволеної потужності існуючих (переобладнання виробничих потужностей та комплексів тощо). Це здійснюється за процедурою приєднання до електромереж

Для приєднання до мереж оператора систем розподілу (ОСР) споживач звертається до останнього для отримання цієї послуги та укладення відповідного договору.

Разом з тим необізнаність споживачів у процедурі приєднання призводить до зволікань із зазначеною процедурою, нав’язуванням йому необґрунтованих умов та висування протиправних вимог або взагалі до відмови у приєднанні.

З метою уникнення настання негативних наслідків у вигляді відмови у приєднанні до електромереж звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які проконсультують із вказаного питання та оскаржать в судовому порядку незаконну відмову у приєднанні до електромереж.


ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ


Замовником може бути фізична або юридична особа, яка повідомила електропередавальну організацію про намір приєднання до електричних мереж письмово або через web-сайт електропередавальної організації в мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису.

Послуга про приєднання надається на підставі договору, для отримання проекту якого замовник може звернутись до електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності.

Приєднання розподіляються на два види: стандартні та нестандартні. При цьому останні додатково підрозділяються: приєднання «під ключ» та приєднання з проектуванням замовником його лінійної частини- це електричні мережі, які необхідно побудувати для виконання приєднання.

Звертаєм увагу, що зазначені види застосовуються не тільки при приєднанні до мереж ОС, але, за певних умов і до мереж іншого споживача (окрім побутового), що регламентовано окремою процедурою  та відноситься до нестандартних.


СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ


Це найбільш розповсюджений вид приєднання, яке повністю виконується ОСР, але для його застосування існують певні обмеження-потужність, що приєднується, не повинна перевищувати 50 кВт, а відстань-300 м.


Стандартне приєднання відбувається на підставі типового договору та включає такі етапи:

-подання заяви з додатками; зміст заяви про приєднання установки певної потужності та перелік документів міститься у Главі 4 Кодексу системи розподілу, а форма заяви-у  додатку 3 цього Кодексу; ОСР забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Кодексом.

-підготовка ОС технічних умов та розрахунку плати, яку оплачує споживач;

-розробка ОС проекту побудови електромереж, необхідних для приєднання;

-безпосереднє виконання робіт, випробування та повідомлення ОС про надання послуги.НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ


Аналогічно послуга із нестандартного приєднання надається ОСР відповідно до типового договору про нестандартне приєднання «під ключ» або з проектуванням замовником його лінійної частини.

Звертаємо увагу, що вид нестандартного приєднання «під ключ» обирається споживачем у разі, якщо потрібні йому параметри приєднання перевищують передбачені для стандартного. Проте, нестандартне приєднання «під ключ здійснюється ОСР за процедурою, що передбачена для стандартного приєднання.

Якщо замовником прийнято рішення щодо самостійного проектування лінійної частини, споживач має додатково забезпечити розробку проекту та відведення на користь ОСР земельних ділянок під об’єкти електроенергетики.

Що стосується приєднання до електричних мереж інших споживачів, то цей вид від наведених вище відрізняється тим, що всі питання щодо його здійснення вирішуються між замовником та споживачем, який дозволив приєднання. Укладається тристоронній договір, а до заяви додається технічне рішення зазначеного споживача.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ПРИЄДНАННЯ 

ТА ДОПОМОГА АДВОКАТА


У разі порушення ОСР умов зобов’язання за договором про приєднання щодо строків надання послуги з нестандартного приєднання ОСР несе відповідальність у вигляді зменьшення плати за приєднання у відсотковому відношенні.

Розмірі зменшення плати в залежності від кількості прострочених днів передбачено п. 4.3.3 Глави 4 Кодексу. Зокрема, завдяки халатному відношенню ОСР до дотримання строків виконання робіт можливо навіть приєднатися до електромереж безкоштовно, так як вказаним пунктом Кодексу передбачено, що  у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання більше ніж на 120 календарних днів ОСР зобов’язаний повернути замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати за приєднання), та надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж безкоштовно (крім випадків, визначених цим Кодексом).

Окрім того пунктом 4.3.9. Кодексу передбачено, що у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених п. 4.3.3 Глави 4, замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування згідно з умовами договору про приєднання.

 ОСР зобов’язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).

У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені, а також зменьшення оплати за послугу по приєднанню замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.


Адвокати АБ «Ткачук і партнери» підготують відповідний позов та захистять порушені права клієнта у судовому порядку.


ВІДМОВА СПОЖИВАЧУ У ПРИЄДНАННІ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

ТА ДОПОМОГА АДВОКАТА


За умови дотримання замовником вимог та процедури приєднання, визначених у Кодексі, не допускається відмова у приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу з підстав, не передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» або Кодексом; 

Відмова у приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу має містити посилання на норму Закону та/або Кодексу, що не дотримана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання ОСР відповідної послуги з приєднання електроустановок замовника.

Повідомлення про відмову направляеться замовнику у вказаний у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від отримання заяви.

Залишення ОСР заяви про приєднання електроустановки замовника до системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті не допускається.


Причин відмови може бути безліч починаючи від ненадання замовником необхідних документів до відсутності технічних умов для приєднання до електромереж на умовах, які необхідні замовнику, а також взагалі без зазначення ОСР підстав такої відмови.


Відмова щодо підключення до системи електромереж оскаржується в судовому порядку, в чому допоможуть юристи нашого Бюро. При цьому, окрім визнання відмови неправомірною, адвокат нашого Бюро також заявить вимогу про визнання договору про приєднання до системи електромереж укладеним та стягнення збитків, спричинених такою відмовою.


У якості прикладу можливо навести справу по які Верховний Суд 18.12.2019 залишив в силі судові рішення попередніх інстанцій про задоволення позову фізичної особи до Обленерго про визнання незаконною відмову в укладенні договору про приєднання до електромережі та видачі технічних умов на приєднання до мереж (об`єктів) електроенергетики (стандартне приєднання) та  зобов`язання відповідача укласти з ним цей договір та видати технічні умови. 

Суди виходили з того, що укладення договору про приєднання до електричних мереж та видачі технічних умов стандартного приєднання є не правом, а обов`язком відповідача. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог законодавства.

Обленерго відмовлено в приєднанні до електромережі, через належність його земельної ділянки, до категорії територій, що підлягають комплексній забудові, а отже відносно них не застосовується стандартна процедура підключення окремого будинку позивача.

Поняття комплексної забудови території визначено у статті 33 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до якої комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об`єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об`єктів будівництва, а також на благоустрій території. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами.

Рішення про організацію комплексної забудови території у визначених межах та рішення про розміщення об`єктів будівництва на території населених пунктів та за їх межами під час комплексної забудови території приймає виконавчий орган відповідної ради.Рішення про розроблення детального плану певної території одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території.

Функції замовника комплексної забудови території може виконувати власник (користувач) відповідної земельної ділянки в межах такої земельної ділянки, переданої (наданої) йому в установленому законом порядку.

Суди задовольняючи позов, дійшли правильного висновку про те, що дії відповідача є незаконними, оскільки останній не надав суду жодних рішень ради, які б свідчили про віднесення земельної ділянки позивача до території комплексної забудови.

Суди встановили, що згідно із інформацією, яка відображена в акті обстеження, відстань від існуючої електромережі до межі земельної ділянки позивача розташована в межах двох метрів, що підтверджується також актом, складеним радою. Трансформаторна підстанція належить відповідачу, має необхідну потужність, та резерв такої потужності, щоб приєднати житловий будинок позивача.

Отже суди дійшли висновку про відсутність підстав для відмови у підключення житлового будинку позивача до електромереж відповідача.


Таким чином, у разі відмови ОСР у підключенні до електромереж або виконання цих робіт із порушенням вимог законодавства, звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які захистять права клієнта у судовому порядку.