Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ВІДМОВІ ОПЕРАТОРА ГРМ У ПРИЄДНАННІ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ВІДМОВІ ОПЕРАТОРА ГРМ У ПРИЄДНАННІ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

 Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об’єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ.

Для цього вказані особи звертаються до оператора ГРС, який зобов’язаний забезпечити приєднання об’єкта до належних йому газорозподільчих мереж за умови дотримання замовником вимог Кодексу газорозподільних систем.

Разом з тим необізнаність споживачів у процедурі приєднання призводить до зволікань із зазначеною процедурою, нав’язуванням йому необґрунтованих умов та висування протиправних вимог або взагалі до відмови у приєднанні.

З метою уникнення настання негативних наслідків у вигляді відмови у приєднанні до газових систем звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які проконсультують із вказаного питання та оскаржать в судовому порядку незаконну відмову у підключенні до газомереж.


ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ


Замовником може бути фізична або юридична особа, яка повідомила Оператора ГРМ  про намір приєднання до газомереж письмово або через web-сайт газопостачальної організації в мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису. 

Приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках  15, 16 Кодексу розподільчих систем  При цьому невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 17), які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника.

 Будівництво та введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником.

Технічні умови приєднання включають ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).


Приєднатися до газових мереж можна за однією зі схем:

-стандартне приєднання

-нестандартне приєднання

СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ


Послугою «Стандартне приєднання» може скористатися споживач, якщо потужність його об’єкта газоспоживання не перевищує 16 куб. метрів газу на годину і відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 метрів у міській та 25 метрів у сільській місцевості.


Для отримання послуги зі «Стандартного приєднання» замовнику необхідно:

-написати відповідну заяву;

-заповнити опитувальний лист;

-надати документи (копії), підтверджуючі право власності чи право   

 користування замовника на землю чи об’єкт газоспоживання.


Якщо об’єкт газоспоживання підпадає під умови для надання послуги зі Стандартного приєднання газопостачальна компанія протягом 15 днів підписує з замовником Договір на приєднання до газових мереж.

Законодавчо встановлено, що газорозподільне підприємство має здійснити весь комплекс робіт по приєднанню до газових мереж за схемою Стандартне приєднання протягом 90 днів.


Для пуску газу на об’єкт після надання послуги Стандартного приєднання, замовнику необхідно:

-провести комплекс робіт по газифікації власної території та приміщень, як це зробити можна дізнатись в розділі Як прокласти мережі внутрішнього газопостачання;

-отримати акт розмежування балансової належності газопроводів;

-укласти договір на постачання природного газу з гарантованим постачальником.


Після проведення всіх робіт і укладання відповідного договору газопостачальна компанія здійснює пуск газу на об’єкт.


НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ


Якщо об’єкт газоспоживання не може бути приєднаний до газових мереж за схемою «Стандартного приєднання», замовник може скористатися послугою «Нестандартне приєднання».

Послуга Нестандартного приєднання надається тоді, коли відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання перевищує 10 метрів у міські та 25 метрів у сільській місцевостях та (чи) потужність об”єкта газоспоживання перевищує 16 куб. метрів газу на годину.

У цьому випадку частину робіт з приєднання до газових мереж виконує газорозподільне підприємство, частину – замовник організовує (замовляє) самостійно.


Для замовлення послуги з приєднання до газових мереж, замовник повинен:

– написати відповідну заяву;

– заповнити опитувальний лист щодо технічних характеристик об’єкта   

  системи газоспоживання;

– надати документи (копії), що підтверджують право власності чи право  

   користування замовника на землю чи об’єкт газоспоживання;

– отримати технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання 

  (протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви).


На підставі виданих технічних умов, замовник забезпечує розробку, погодження та передачу газорозподільному підприємству проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання.

Після отримання від замовника відповідної документації газорозподільне підприємство протягом 10 робочих днів надає замовнику Договір на приєднання до газових мереж. Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається у договорі. Вартість послуги визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання та є індивідуальною для кожного випадку приєднання.


ВІДМОВА ОПЕРАТОРА ГРМ У ПРИЄДНАННІ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

ТА ДОПОМОГА АДВОКАТА


 Оператор ГРМ може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи користуванні (у тому числі експлуатації) Оператора ГРМ, лише за наявності однієї з таких підстав:


-відсутність або недостатність вільної потужності на об’єктах газорозподільної системи, у тому числі при замовленні тиску газу для потреб об’єкта замовника понад 1,2 МПа;

-у разі недотримання замовником процедури приєднання, визначеної Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортних систем та/або Кодексом газорозподільних систем.


Відмова у приєднанні замовника до газорозподільної системи повинна містити посилання на відповідну норму вказаних Закону та Кодексів, яка не виконана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання Оператором ГРМ послуги з приєднання об’єкта замовника.

Про відмову в доступі до газорозподільної системи Оператор ГРМ повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та територіальний орган Регулятора протягом п’яти робочих днів.

 Скарги на рішення Оператора ГРМ щодо відмови в доступі до газорозподільної системи розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг Регулятором.


Однак, як засвідчив досвід адвокатів нашого Бюро надійнішим та більш результативним способом оскарження незаконної відмови у підключенні до газових мереж є судовий порядок.

Юристи нашого Бюро допоможуть зібрати доказову базу та підготуються відповідний позов до суду. 

З цього приводу слід навести судову практику.

Так рішенням суду від 08.09.2022 задоволено позов ПП та зобов`язано Оператора ГРС підключити прийнятий в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок до газорозподільних інженерних мереж в тому числі, вчинити дії (врізка в газопровід, пуск газу, опломбування охоронними  пломбами приладів обліку тощо), необхідні для цілодобового доступу вказаного житлового будинку до газорозподільної системи міста.

Рішення суду мотивовано тим, що сторонами у справі  укладено Договір на приєднання до газорозподільної системи будинку, згідно якого до газорозподільної системи Оператора ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) приєднується на підставі технічних умов приєднання: Газифікація багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель.

Відповідно до п. 13 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем встановлено, що фактом виконання послуги з приєднання об`єкта замовника до газорозподільної системи є оформлений між Оператором ГРМ та замовником акт виконання послуги приєднання, оформлення якого ініціюється Оператором ГРМ. Замовник не має права без обґрунтованих причин не підписувати акт виконання послуги приєднання.

Однак матеріали справи не містять доказів на підтвердження того, що відповідачем виконано умови договору в частині приєднання об`єкта замовника до газорозподільної системи, незважаючи на виконання ПП свого обов`язку щодо здійснення плати за нестандартне приєднання та отримання від оператора ГРМ технічних умов на приєднання.

Таким чином, як вбачається із матеріалів справи, дії оператора ГРМ суперечать умовам укладеного з позивачем договору та Кодексу ГРС і порушують права позивача щодо очікувань за цим договором.

При цьому суд відхилив заперечення відповідача проти позову з тих підстав, що встановлення позивачем газових приладів не у всіх квартирах є підставою для відмови для підключення об`єкта до газових мереж та здійснення пуску газу, оскільки вони є безпідставними та необгрунтованими, адже з урахуванням приписів Правил безпеки систем газопостачання у квартирах, в яких не встановлено газових приладів, патрубки до газових приладів повинні бути закриті заглушками, чим забезпечується дотримання Правил безпеки систем газопостачання.


В іншій справі в рішенні суду від 26.09.2022 позов ТОВ задоволено та зобов`язано Оператора ГРС здійснити підключення прийнятого в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку до газорозподільних інженерних мереж міста та здійснити пуск газу.

Відмова у приєднанні до газових мереж житлового будинку мотивована тим, що позивачем фактично збудовано 11-поверховий житловий будинок, так як одинадцятий поверх будинку не є технічним поверхом, а є повноцінним житловим поверхом, зведеним для проживання, розділений на окремі квартири, планування десятого та одинадцятого поверхів співпадають. Однак, згідно вимог державних будівельних норм встановлення газового обладнання можливе в житлових будинках висотою до 10 поверхів включно.

Задовольняючи позов суд виходив з наступного. Серед основних показників об`єкта зазначено, що кількість поверхів (+ технічний поверх) 10.

Згідно з п. 2 розділу І  інструкції про проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна  технічний поверх – поверх для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій, а також для влаштування нежитлових приміщень, може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або середній частині будинку.

До матеріалів справи позивач долучив технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), згідно якого над верхнім, десятим поверхом будинку наявний технічний поверх, на якому розташовані сходова клітка, коридор, приміщення, в яке входять технічні приміщення з 1 по 12 та приміщення, в яке входять технічні приміщення з 1 по 12.

Про те, що збудований позивачем багатоквартирний житловий будинок складається з 10 поверхів (+ технічний поверх) зазначено і в сертифікаті, виданому Управлінням з питань державного архітектурно-будівельного контролю міської ради, на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації.

Оцінюючи надані сторонами докази з точки зору їх вірогідності, суд дійшов висновку, що відповідач не надав доказів того, що технічний поверх збудованого житлового будинку зведений для проживання, розділений на квартири, та по суті не являється технічним, які б переважили вірогідність наданих позивачем документів, а саме копії технічного паспорта на будинок та Сертифікату, за якими будинок складається з десяти поверхів та верхнього технічного.

Доводи позивача, що одинадцятий поверх не є технічним, а повноцінним житловим поверхом, фактично є припущенням, і ґрунтується лише на тому, що планування десятого та одинадцятого поверхів співпадають.

Однак, з порівняння наявних в технічному паспорті будинку поверхових планів та експлікацій приміщень технічного та десятого поверхів слідує, що їх планування є різним. 

Таким чином, суд, виходячи з стандарту доказування «вірогідності доказів» вважає доведеним стороною позивача, що прийнятий в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок складається з десяти поверхів, на яких розташовані житлові та нежитлові приміщення, та з технічного поверху.

З огляду на викладене, відповідач безпідставно відмовив позивачу у приєднанні до газових мереж міста житлового багатоквартирного будинку.


Таким чином, у разі відмови Оператора ГРМ у підключенні об’єктів до газових мереж, звертайтесь до адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які захистять права клієнта у судовому порядку.