Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА В ОСКАРЖЕННІ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА

ДОПОМОГА АДВОКАТА В ОСКАРЖЕННІ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА

Виконавчий напис нотаріуса – це нотаріальна дія у вигляді наказу (розпорядження), який складається на борговому документі нотаріуса для позасудового стягнення заборгованості з боржника на користь кредитора. Виконавчий напис може передбачати зобов’язання примусово продати заставлене майно або зобов’язання стягнути кошти на користь кредитора.

По суті, виконавчий напис – це виконавчий документ, який виконується органами виконавчої служби або приватним виконавцем і є підставою для застосування усього спектру дій на стягнення з особи боргу.


Разом з тим, існує ряд законодавчих умов, при яких нотаріус має право вчиняти виконавчі написи. При недотримання таких умов, виконавчий напис може бути оскарженим в судовому порядку.

Визнавши в судовому порядку виконавчий напис недійсним можливо уникнути багато негативних наслідків його виконання- накладення арешту на майно, стягнення неіснуючого боргу по кредитам, неправомірного відчуження іпотечного майна та багато інших.

Ураховуючи також те, що для здійснення виконавчого напису необхідна лише заява стягувача, а боржник в переважній більшості дізнається про існування такого виконавчого документа вже на стадії накладення арешту на майно та кошти, боржникам вкрай необхідна в таких випадках допомога кваліфікованого юриста.


Адвокати АБ «Ткачук і партнери» проконсультують з усіх питань, пов’язаних із вчиненням нотаріусом виконавчого напису нотаріуса, перевірять його законність та визнають його у судовому порядку таким, що не підлягає виконанню.


ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІУСОМ 

ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ


Порядок вчинення виконавчого напису регламентується Законом України «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. 

Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку (стаття 88 ЗУ «Про нотаріат»).

При цьому, строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу. Це право виникає у стягувача з моменту неналежного виконання зобов’язання боржником у визначений договором строк.

Для вчинення виконавчого напису стягувачем нотаріусу подається заява.

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою КМУ від 29.06.1999 № 1172.

У разі вчинення виконавчого напису за договором іпотеки нотаріус перевіряє за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманою шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру, наявність чи відсутність заставної, наявність чи відсутність інших іпотекодержателів.

Звертаємо увагу, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус не перевіряє безспірність заборгованості перед кредитором, а перевіряє лише наявність пакету документів згідно переліку та факт надіслання вимоги боржнику, що підтверджують безспірність. За наявності заставної вчинення виконавчого напису може бути здійснено лише на підставі заяви (вимоги) власника заставної. 

Як засвідчив досвід адвокатів нашого Бюро на практиці виникає безліч порушень порядку вчинення виконавчих написів як з боку стягувачів, так і з боку нюансів, а це є безумовною підставою для його оскарження в судовому порядку, в чому допоможуть адвокати нашого Бюро.

Позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, Ви зможете подати протягом 3 років з моменту його вчинення.

Але не варто зволікати, тому що за цей час з Вас, напевно, вже встигнуть неправомірно стягнути всю заборгованість або відчужити майно


Адвокати нашого Бюро перевірять дотримання порядку вчинення нотаріусом виконавчого напису, у тому числі на підставі яких документів він вчинявся та доведуть його незаконність у судовому порядку.


ОСКАРЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ТА ДОПОМОГА АДВОКАТА

Вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

Аналізуючи  судову практику, у категорії спорів, щодо  визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню можна  виокремити наступні підстави, для скасування судом даного напису, а саме:

  • відсутність письмового повідомлення, або документів про надсилання боржнику такого повідомлення, де повідомляється про порушення боржником своїх зобов’язань та зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, а також вимога про виконання порушеного зобов`язання;

  • відсутність, або не надання нотаріусу документів, що свідчать про наявність заборгованості чи невиконання боржником своїх зобов’язань перед стягувачем на момент накладення виконавчого напису;

  • недотримання строків для здійснення даної процедури (пропущення стягувачем строку, для звернення до нотаріуса, або відсутність у документах строків для погашення заборгованості);

  • виконавчий напис вчиняється за зобов’язаннями боржника, за якими сплив строк позовної давності, що порушує норму ст. 88 Закону «Про нотаріат»;

  • виконавчий напис за кредитними зобов’язаннями вчиняється в порушення вимог, закріплених у ст. 87 Закону «Про нотаріат»;

  • виконавчий напис вчиняється за договором, який нотаріально не посвідчений, що порушує п. 1 постанови Кабінету Міністрів від 29 червня 1999 року № 1172. 


ПРАВОВІ ВИСНОВКИ СУДІВ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА ТАКИМ,

 ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ


Адвокати нашого Бюро з урахування судової практики можуть навести найбільш розповсюджені підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.


1.Не може вчинятися виконавчий напис за договором, який нотаріально не посвідчений. 


Так, Верховний Суд 21.12.2022 зробив правові висновки щодо неможливості виконання напису нотаріуса, вчиненого на підставі нотаріально не посвідченого кредитного договору, скасувавши судові рішення попередніх інстанцій про відмову у задоволенні позову та постановивши нове рішення про задоволення позову. 

Зокрема, до суду звернулась фізична особа, яка просила визнати виконавчий  напис приватного нотаріуса про стягнення з нього на користь банку невиплачених в строк коштів на підставі кредитного договору таким, що не підлягає виконанню, оскільки останній не було нотаріально посвідчено.

Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у  випадках і в порядку, встановлених законом. Статтею  87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. 

Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на  підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.

Так, пунктом 1 Переліку розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» передбачено, що для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Постановою № 662 Перелік документів було доповнено новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин», яким передбачалося, що для одержання виконавчого напису на підставі кредитних договорів, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, додаються оригінал кредитного договору; та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Разом з тим, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, у справі № 826/20084/14 постанову № 662 визнано незаконною та нечинною в частині доповнення Переліку документів розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин».

Тобто, постанова № 662, якою вносилися зміни до Переліку документів, що передбачали можливість вчинення нотаріусами виконавчих написів на кредитних договорах, не посвідчених нотаріально, яка набрала чинності 10 грудня 2014 року, втратила чинність (у частині) 22 лютого 2017  року з набранням законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду в справі № 826/20084/14.

Отже, укладений між банком та позивачем кредитний договір, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, а тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса (вчиненого після набрання законної сили рішенням у справі № 826/20084/14) таким, що  не підлягає виконанню.

Таким чином, виконавчий напис, вчинений на підставі не посвідченого нотаріально кредитного договору, є таким, що не підлягає виконанню (у правовідносинах з 22 лютого 2017 року).

Подібні правові висновки викладені в постановах ВП ВС від 21.09.2021 та ВС від 24.11.2022.

2. Виконавчий напис нотаріусом вчиняється лише у разі надання стягувачем документів повного пакету документів, що підтверджує безспірність заборгованості. Учинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надіслання кредитором повідомлень-письмової вимоги про усунення порушень боржнику.


Рішенням суду першої інстанції від 22.07.2022 (після скасування  судових рішень Верховним Судом) задоволено позов особи про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

З урахування позиції Верховного Суду, судове рішення мотивоване тим, що суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 ЗУ «Про нотріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Відповідачем (стягувачем)  не дотримано вимог закону щодо подання повного пакету документів, необхідних для вчинення виконавчого напису, а нотаріусом на даний недолік не звернуто увагу і в порушення вимог закону вчинено виконавчий напис при відсутності вказаного необхідного документу (виписки з рахунку) чи іншого документу, який би був рівнозначний вказаному і доказував би безспірність заборгованості, її розмір та безспірність її стягнення.

Крім того, відповідачем не надано жодних доказів щодо факту направлення ним листа-повідомлення з вимогою сплатити борг і отримання/неотримання боржником  такого листа.

Таким чином, суд дійшов висновку, нотаріус порушив порядок вчинення виконавчого напису, що є самостійною і достатньою підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Аналогічна правова позиція викладена в постанові ВП ВС від 21.09.2021.

Отже, якщо з вас стягують борг на підставі виконавчого напису нотаріуса звертайтесь до професійних та досвідчених у вирішенні таких проблемних ситуацій адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які оскаржать його в судовому порядку та доведуть справу для позитивного для клієнта результату.