Перейти до вмісту
Главная страница » ВАШЕ МАЙНО ВЗЯЛИ У ПОДАТКОВУ ЗАСТАВУ ? ДОПОМОГА АДВОКАТА

ВАШЕ МАЙНО ВЗЯЛИ У ПОДАТКОВУ ЗАСТАВУ ? ДОПОМОГА АДВОКАТА


З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених Податковим Кодексом України, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу. 

Однак, застосовуючи такий найефективніший спосіб забезпечення виконання непогашеного у строк податкового зобов’язання платника податків, працівники податкових органів (податкові керуючі) не завжди діють законно. 

Взяття майна боржника в податкову заставу без законних на те підстав або майна, на яке не поширюється застава, або відмова припинити заставу у  разі, коли платник вже погасив наявну у нього заборгованість по податках. 

Все це є порушенням прав платників податків та призводить до того, що йому у будь-якому випадку завдається майнова шкода. Завдяки таким діям податкових органів  платник податків змушено втягується у судові процеси, в яких дуже важко перемогти податківців без допомоги досвідченого в таких справах адвоката.

При цьому, якщо вже дійшло до того, що податкові органи звернули стягнення на майно, що перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення боргу, продали його за безцінь-це вже дійсно велика проблема, для вирішення якої вам знадобиться кваліфікований юрист.


Досвідчені та професійні адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть у вирішенні спорів із податковими органами щодо податкової застави надавши наступні правові послуги:

 • Консультація клієнта з усіх питань, пов’язаних із податковою заставою,  аналіз виниклої ситуації та визначення перспектив можливих судових   процесів;

 • Оскарження взяття майна платника податків в податкову заставу, у тому числі майна, на яке не поширюється застава;

 • Оскарження дій (рішень, бездіяльності) податкового керуючого;

 • Оскарження бездіяльності податкових органів  щодо припинення податкової застави;

 • Оскарження незаконного звернення стягнення на майно, що перебуває в податковій заставі в рахунок погашення податкового боргу;

 • Оскарження незаконного продажу майна, що перебуває у податковій заставі,  тому числі за заниженою ціною;

 • Ознайомлення з матеріалами справи зі спору щодо податкової застави, якщо справа перебуває вже в суді;

 • Допомога в зібрані документів та підготовка процесуальних документів – адвокатського запиту, позову, відзиву, заперечення, письмових пояснень, клопотання тощо;

 • Участь у всіх судових інстанціях зі спорів щодо податкової застави в інтересах клієнта, у тому числі за заявою податкового керуючого щодо  зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та його зобов’язання виконати законні вимоги податкового керуючого;

 • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному  порядку;

 • Правовий супровід у виконавчому провадженні.


На практиці вирішення спорів щодо податкової застави до адвокатів нашого Бюро часто звертаються з таких правових питань:

 • На яке майно поширюється податкова застава;

 • Законність прийняття майна платника податків у податкову заставу;

 • Яким чином можливе користування та відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

 • Як припинити податкову заставу;

 • Неправомірні дії (рішення, бездіяльність) податкового керуючого;

 • Бездіяльність податкових органів щодо припинення податкової застави;

 • Звернення стягнення на майно, що перебуває в податковій заставі, в    рахунок погашення податкового боргу;

 • Продаж майна, що перебуває в податковій заставі, у тому числі за заниженою ціною тощо.


Багаторічний досвід судової практики адвокатів АБ «Ткачук та партнери» дає можливість вирішення багато спірних питань, повязаних із податковою заставою на користь клієнта та досягти бажаного результату.


ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ВИНИКНЕННІ, ПРИПИНЕННІ ТА ОСКАРЖЕННІ  ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ

Завдяки податковій заставі держава (територіальна громада) має право в разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у порядку, встановленому законом.


ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ:


-Несплата у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

-Несплата у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролююим органом – з дня виникнення податкового боргу;

-У випадку розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.


Взяття майна у податкову заставу з інших підстав є незаконним і оскаржується в судовому порядку, в чому допоможуть адвокати нашого Бюро.

МАЙНО, НА ЯКЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПОДАТКОВА ЗАСТАВА

Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності,(господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 статті 89 ПКУ (У разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового боргу),  а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за результатами оцінки.

У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми, відповідної сумі податкового боргу платника податків, у порядку, передбаченому статті 89 ПКУ.


ПРАВО ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

 • майно, яке не може бути предметом застави, передбачене ЗУ «Про заставу»;

 • іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю;

 • грошові доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом зобов’язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю;

 • склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов’язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

ВАЖЛИВО ! Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаємо також увагу, що у разі якщо податковий борг виник за операціями, що виконувалися у межах договорів про спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, який згідно з умовами договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету, та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної діяльності платників податків. У разі недостатності майна такого платника податків у податкову заставу передається майно інших учасників договору про спільну діяльність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності.

ОФОРМЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ

У разі наявності у платника податків податкового боргу керівник  контролюючого органу за місцем реєстрації боржника призначає такому платнику податкового керуючого, який описує майно, здійснює перевірку його збереження, одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном, складає акт про перешкоджання платником податків виконанню його повноважень, звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого на строк, який визначається судом, але не більше 2 місяців.

Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису, до якого включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішеня керівника контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

У разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.

 Контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання  повідомлення про наявність такого майна прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису або відмовити платнику податків.

Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша від суми податкового боргу, таке майно підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою контролюючого органу.

Звертаємо увагу, що відмова платника податків від підписання акта опису не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менше як двох понятих. 

У разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.

При цьому, контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу, що діють до дня складення акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим або акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі. 

Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов’язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна.


Адвокати нашого Бюро захистять в  суді права клієнта у разі подання податковим керуючим вказаної заяви, а також оскаржать незаконні судові рішення у разі її задоволення.

Адвокат також оскаржить в суд дії (рішення, бездіяльність)  податківців, що стосується опису майна, вжиття заходів про поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна тощо.


ПРАВА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 

МАЙНО ЯКОГО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ


За загальним правилом платник податків має право користуватися майном, що перебуває в податковій заставі.

Таке майно за згодою контролюючого органу можливо відчужити, а також у тих випадкахі, якщо такий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

Однак, у разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою контролюючого органу зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою контролюючого органу за умови часткового погашення податкового боргу.


Без згоди контролюючого органу майно можливо відчужувати, якщо в податкові  заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.


МАЙНО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ З ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ З ДНЯ:

-Отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про вилучення майна без застосування вимог статті 92 цього Кодексу. При цьому у разі оплатного вилучення майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено;

-Отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;

-Визнання податкового боргу безнадійним;

-Набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;

-Отримання платником податків рішення відповідного органу про визнання протиправними та/або скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження.

Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, пов’язаних із припиненням податкової застави (підпункти 93.1.1-93.1.5 пункту 93.1 статті 93  ПКУ).

У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 95 ПКУ таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу.


Бездіяльність податкового органу щодо вжиття заходів про припинення податкової застави оскаржується в судовому порядку, в чому допоможуть юристи нашого Бюро.


      ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИМИ   

ОРГАНАМИ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ


Продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.


Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку:

–  Майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені контролюючим органом на конкурсних засадах;

– Цінні папери – на ринках капіталу у порядку, встановленому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок”);

– Інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контролюючого органу на зазначених ринках.

– Майно, що швидко псується, а також інше майно, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів, підлягають продажу за кошти на комісійних умовах через організації торгівлі, визначені контролюючим органом на конкурсних засадах.

– Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження законом, продається на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності. У таких закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права.


З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу. Така оцінка проводиться у порядку, визначеному Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Не проводиться оцінка майна, яке може бути згруповано або стандартизовано чи має курсову (поточну) риночну вартість та/або перебуває у лістингу ринків.

Платник податків має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладення договору з оцінювачем. Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом одного місяця з дня прийняття рішення про реалізацію майна, контролюючий орган самостійно укладає договір про проведення оцінки майна.

У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 ПКУ.


У разі порушення порядку продажу майна, що перебуває в податковій заставі або його продажу за заниженою ціною, адвокати нашого Бюро оскаржать таку продаж у судовому порядку.


СУДОВА ПРАКТИКА ТА ПРАВОВІ ВИСНОВКИ СУДІВ ПРИ     РОЗГЛЯДІ СПРАВ У СПОРАХ ЩОДО ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ

Згідно пункту 93.4 ст. 93 ПКУ у разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 95 цього Кодексу таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів).

У серпні 2022 року ТОВ звернулося в суд до ГУ ДПСУ про припинення податкової застави нерухомого майна, належного ТОВ на підставі акта про проведенні електронні торги  нерухомого майна, а саме: будівлі загальною площею 3370,6 кв. м. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що перебування спірного майна в податковій заставі порушує право власності позивача на це майно. 

Постановою Верховного Суду від 27.06.2023 залишено без змін судові рішення попередніх інстанцій про задоволення позову з огляду на наступне.

Позивач є добросовісним набувачем спірного майна, право на яке набуто ним за результатами електронних торгів в рамках виконавчого провадження та, як власник,  має право за своєю волею визначати фактичну та юридичну долю речі. Ураховуючи, що позивач є власником майна, яке знаходиться у податковій заставі з відміткою заборони його відчуження і такі обставини мають триваючий характер, вони перешкоджають позивачу на свій розсуд розпоряджатися власним майном. Реалізоване нерухоме майно на електронних торгах знаходиться у податковій заставі у зв`язку із наявністю податкового боргу у ПАТ, якому майно належало до торгів.

 Матеріали справи не містять доказів про оскарження будь-яких дії позивача, пов`язаних із набуттям права власності на майно, придбане на прилюдних торгах з будь-яких міркувань, в тому числі щодо обмеження права користування або розпорядження власним майном.

 Особа, що придбала майно на електронних торгах, стає його власником, а це майно звільняється від арештів та заборон (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову). 

Позивач є власником майна та за умови зареєстрованої податкової застави відносно особи, яка є боржником зі сплати податків та не є власником цього майна, позбавлений права вільно на власний розсуд розпоряджатись своїм майном, а отже позов підлягає задоволенню.

Щодо посилань відповідача на статтю 93 ПК України, відповідно до якої у контролюючого органу відсутні правові підстави для припинення податкової застави нерухомого майна, Верховний Суд погодився із висновками апеляційний  суду та зауважив, що вказані положення ПКУ встановлюють підстави лише для звільнення з податкової застави майна боржника, яким позивач не є, тобто положення статті 93 ПК України на спірні правовідносини не розповсюджуються та застосуванню не підлягають. 

Аналогічна позиція викладена у постановах Верховного Суду від 02.11.2022, 18.06.2024.

У разі визнання незаконним податкового повідомлення –рішення про донарахування податкових зобов’язань, що стало підставою для податкової застави майна, остання підлягає скасуванню.

Апеляційним судом від 13.10.2022 (ухвалою ВС суду відмовлено в відкритті касаційного провадження) залишено без змін рішення суду першої інстанції про задоволення позову Особи та визнано протиправним та скасовано рішення ГУ ДПСУ про опис майна у податкову заставу.

Рішення мотивовані тим, що право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені ПКУ суми грошового зобов`язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу.

При цьому, суди зазначили, що у рішенні суду по іншій справі суд дійшов висновку, що у Відповідача не було законних підстав для донарахування Позивачу грошових зобов`язань за платежем «транспортний податок з фізичних осіб» та виносити податкове повідомлення-рішення,  а також не було підстав для стягнення з нього податкового боргу зі сплати транспортного податку. При цьому, безпосередньо борг, який виник на підставі податкового повідомлення-рішення  і було покладено контролюючим органом як підставу для застосування податкової застави.

З огляду на це, суди дійшли висновку, що рішення про опис майна у податкову заставу є протиправним та підлягає скасуванню, з огляду на відсутність законних підстав для донарахування Позивачу грошових зобов`язань за платежем «транспортний податок з фізичних осіб» та винесення податкового повідомлення-рішення, що встановлено в іншій справі.


Рішення про опис майна у податкову заставу може бути лише у разі узгодження грошових зобов’язань.

Верховним Судом 18.03.2024 залишено без змін рішення суду апеляційної інстанції в частині задоволення позову ТОВ про визнання протиправними та скасування податкової вимоги та рішення про опис майна у податкову заставу з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Відповідно до підпункту 89.1.2 пункту 89.1 статті 89 ПК України право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов`язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу.

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (пункт 56.1 статті 56 цього ПК України).Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов`язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов`язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Таким чином права та обов`язки платника податків щодо сплати податкового зобов`язання, нарахованого контролюючим органом, виникають лише після закінчення процедури адміністративного та судового оскарження рішення контролюючого органу про нарахування такого зобов`язання та його узгодження.

Враховуючи зазначене та те, що позивачем оскаржуються податкові повідомлення-рішення, які стали підставою для податкової застави, податкова вимога та рішення про опис майна у податкову заставу є передчасними та протиправними, оскільки винесені на підставі неузгоджених грошових зобов`язань.


Таким чином, якщо у вас виникли конфліктні ситуації із податковими органами щодо податкової застави майна, звертайтесь до досвідчених у вирішенні таких спорів адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які захистять права клієнта у судовому порядку з позитивним для  нього результатом.