Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

Телекомунікаційне право

Закон України "Про телекомунікації" (ст. 1) визначає телекому¬нікації, або електрозв’язок, як передавання, випромінювання та або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Суб'єктами інформаційної діяльності в галузі телекомунікації є оператори та провайдери телекомунікацій.

Оператор телекомунікації це - суб'єкт господарювання, який має право на діяльність у сфері телекомунікації із правом на технічне об¬слуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

Провайдер телекомунікаціїі - суб'єкт господарювання, який має право на діяльність у сфері телекомунікації без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

Органом регулювання у сфері телекомунікацій за ст. 17 Закону України "Про телекомунікації" визначається Національна комісія з питань регулювання зв'язку України. Основними засобами державного регулювання у сфері телекомунікації є: нагляд за ринком телекомунікації, ліцензування діяльності у сфері телекомунікації, визначення принципів взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, визначення основ розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, регулювання тарифів і розподіл номерного ресурсу.

Нагляд за ринком телекомунікації здійснюється шляхом:

  • контролю за якістю телекомунікаційних послуг;
  • перевірки додержання ліцензійних умов операторами,
  • провайдерами телекомунікацій;
  • контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікація законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфері телекомунікацій.

Ефективне функціонування всієї системи електричного зв'язку України неможливо без взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, що належать різним операторам телекомунікацій. Під взаємоз'єднанням телекомунікаційних мереж розуміють установ¬лення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телеко-мунікаційними мережами з метою забезпечення можливості спо¬живачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інфор¬мацією.

Запобігання зловживанням окремих операторів телекомунікації та забезпечення функціонування всієї системи зв'язку одним із напрямків державного регулювання ринку телекомунікації є визначення принципів взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

За ст. 57 Закону України "Про телекомунікації", технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікації, а також розрахункові такси за доступ до цих мереж мають бути предметом договору між операторами те¬лекомунікації то взаємопідключаються.

Держава визначає основи розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, загальна мета яких полягає у наданні громадянам України, за регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні потреби в телекомунікаційних послугах, визначених цим Законом, повноцінно браги участь у політичному, економічному та громадському житті суспільства.

До загальнодоступних телекомунікаційних послуг (ст. 62 Закону України "Про телекомунікації") належать:

  • дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв'язку;
  • послуги, що надаються з використанням безпроводового доступу

Ще один напрям регулювання ринку телекомунікацій - регулювання тарифів. За загальним правилом тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюють оператори, провайдери телекомунікацій самостійно, але при цьому вони повинні враховувати встановлені законодавством принципи регулювання тарифів, зокрема:

  • базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку;
  • недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій;
  • стягнення почасової плати за фактичний час отримання спо¬живачем телекомунікаційних послуг.

Наша юридична компанія надає першокласні юридичні консультації у сфері телекомунікаційного права.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google