Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

ЕМІГРАЦІЯ ГРОМАДЯН. БІЖЕНЦІ

Еміграція здійснюється з метою постійного — довготривалого або тимчасового — проживання в іншій країні та часто з відповідною зміною правового статусу, чим і відрізняється від цільових та туристичних поїздок, робочих відряджень за кордон тощо. У той же час еміграція не завждипов'язанааботягне за собою натуралізацію, тобтозмінугромадянстваабопідданства.

Бі́женці (абоутікачі) — особи, яківнаслідокобґрунтованихпобоювань стали жертвою переслідувань за ознакамираси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певноїсоціальноїгрупиабополітичнихпереконань, перебувають за межами своєїкраїни та не можутьабо не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань

Проблема захисту прав біженців, яка набулаособливоїактуальності для України узв’язку з історичнимиподіями, не втрачаєсвоєїгостротичерезгеографічнерозташуванняУкраїни. Питання про відповідністьнаціональногозаконодавстваміжнародно-правовимзобов’язаннямУкраїни у сферізахисту прав біженців та шляхи подоланняйогонедоліківдосліджуютьсябагатьманауковцямик.

Еміграціяможе бути, і добровільною, і вимушеною, — але здійсненняусіх процедур з виїзду (еміграції) ізкраїнивідбуваєтьсяособою, яка виїжджає з країни, добровільно. Примусове (нерідконасильницьке) переселеннячивиселення особи/осіб, здійсненепредставникамидержавнихорганівкраїни, звідкивідбуваєтьсяпереселення, називаютьдепортацією.

Україна в 2002 роціприєдналася до Конвенції ООН 1951 року і Протоколу 1967 року.

Відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, якіпотребуютьдодатковогоаботимчасовогозахисту» від 08.07.2011 № 3671-VI (далі – Закон) Українанадаєзахистіноземнимгромадянам і особам без громадянства, якійогошукають на їїтериторії, шляхом:

визнаннябіженцем;

визнанняособою, яка потребуєдодатковогозахисту;

визнання особами, якіпотребуютьтимчасовогозахисту.

Особи, якихвизнанобіженцямиабо особами, якіпотребуютьдодатковогозахисту, користуютьсятими самими правами і свободами, а такожмаютьтакісаміобов'язки, як і громадяниУкраїни, крімвипадків, установленихКонституцією та законами України, а такожміжнародними договорами, згода на обов'язковістьякихнадана Верховною Радою України.

Мігранти та біженці права яких, на їхню думку порушені, можуть звернутися до нашої юридичної консультації та отримати допомогу у вирішенні їхнього важливого питання


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google