Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі - «державнареєстрація прав») - цеофіційневизнання і підтвердження державою факту виникнення, переходу абоприпинення прав на нерухомемайно, обтяжень таких прав шляхом внесеннявідповідногозапису до Державного реєструречових прав на нерухомемайно.

З 1 січня 2013 року почала діяти нова система реєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень, передбачена Законом України «Про державнуреєстрацію прав на нерухомемайно та їхобтяжень». Вартовідзначити, що права на нерухомемайно, щовиникли і булизареєстровані в установленому порядку до 2013 року, визнаютьсядійсними і післявступу в силу даного Закону і не вимагаютьперереєстрації.

Державнареєстрація прав на нерухомемайно та їхобтяжень проводиться державнимреєстратором прав на нерухомемайно органу державноїреєстраціїДержавноїреєстраційноїслужбиУкраїни і їїтериторіальнихорганів (Укрдержреєстр), а такожнотаріусами як спеціальнимисуб’єктами, на якихпокладаютьсяфункції державного реєстратора.

Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону № 1952 записи до Державного реєстру прав на нерухомемайновносяться на підставіприйнятогорішення про державнуреєстрацію прав та їхобтяжень. При цьому ч. 4 ст. 9 Закону № 1952 визначено, щодержавнийреєстраторсамостійноприймаєрішення про державнуреєстрацію прав та їхобтяженьабовідмову в такійреєстрації.

Основні питання виникають коли державний реєстратор відмовляє і з цього моменту починаються всі питання, проблеми, та збирання додаткових документів.

Слід саме зазначити, що відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пунктах 4, 5-2 - 5-6 ст. 24 Закону № 1952 не позбавляє заявника права повторно звернутися із заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрації прав та їх обтяжень.

Закону № 1952 прямо вказує на можливістьоскарженнярішення про відмову в державнійреєстраціїлише в судовому порядку.

Відповідно до ч. 2. ст. 2 КАС України будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження можуть бути оскаржені до адміністративних судів.

Відповідно до частини 2 статті 331 ЦК України право власності на новостворененерухомемайновиникає з моменту завершеннябудівництва. Якщо договором або законом передбаченоприйняттянерухомого майна до експлуатації, право власностівиникає з моменту прийняттяйого до експлуатації. Якщо право власності на нерухомемайновідповідно до закону підлягаєдержавнійреєстрації, право власностівиникає з моменту державноїреєстрації.

Відповідно до ч. 4. ст. 9 Закону державний реєстратор самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону систему органів державної реєстрації прав становлять: Міністерство юстиції України; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав; органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку (далі - органи державної реєстрації прав).

Відповідно до ст. 7 Закону Міністерство юстиції України, зокрема, забезпечує формування державної політики у сфері державної реєстрації прав; здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної реєстрації прав; здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України та покладені на нього Президентом України.

Відповідно до ст. 7-1 Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав: організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав; здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав; здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України та покладені на нього Президентом України.

Відповідно до пунктів 8 та 10 ч. 4 Положення про Державнуреєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента Українивід 6 квітня 2011 року № 401/2011 Укрдержреєстрвідповідно до покладених на ньогозавдань: здійснюєдержавнуреєстраціюречових прав на нерухомемайновідповідно до закону; організовує роботу, пов'язануіззабезпеченнямдіяльності у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно.

Між тим, 02.04.2013 р. Міністерством юстиції України прийнято наказ № 607/5 “Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб”.

Наказ прийнятовідповідно до пункту 3 Положення про МіністерствоюстиціїУкраїни, затвердженого Указом Президента Українивід 06 квітня 2011 року N 395, підпункту 10 пункту 4 Положення про Державнуреєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента Українивід 06 квітня 2011 року N 401, Порядку державноїреєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень та Порядку наданняінформації з Державного реєструречових прав на нерухомемайно, затвердженихпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 22 червня 2011 року N 703, Порядку ведення Державного реєструречових прав на нерухомемайно, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 26 жовтня 2011 року N 1141.

Отже наданий момент оскарження дій державних реєстраторів відбувається саме в адміністративних судах та дані дії необхідно оскаржувати, оскільки норми чинного законодавства не визначають чітких підстав для відмови та те що рішення про відмову виноситься одноособово.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google