Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

Скасування судового наказу та заочного рішення, які прийняті без участі у судовому засіданні особи-боржника або відповідача

Судові рішення, які прийняті без участі громадян у судовому засіданні, можуть бути винесені судом у формі заочного рішенняабо судового наказу.

Судовий наказ – є одним із видів судового рішення, яке може бути прийнято у справі про стягнення з боржника грошових коштів.

Суд не пізніше наступного дня після видачі судового наказу має направити боржнику копію такого судового наказу. Важливим є те, що днем отримання боржником копії судового наказу вважається дата, коли адресат отримав лист (конверт з судовим наказом). Якщо адресат відмовляється від отримання листа, днем отримання ним копії судового наказу вважається день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову особи отримати такий лист. У разі відсутності адресата за вказаною у листі адресою, днем отримання копії судового наказу є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність адресата за вказаною адресою.

Скасувати судовий наказ можливо в порядку подання заяви про скасування судового наказу (крім судових наказів про стягнення аліментів), яка може бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі видачі судового наказу про стягнення аліментів у частці від заробітку, боржник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

Якщо від боржника не надійшло до суду заяви про скасування судового наказу протягом трьох днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ набирає законної сили, і суд видає такий наказ стягувачеві для пред’явлення до виконання. Тобто, стягнення боргу відбувається лише на підставі судового наказу, який набрав законної сили. Здійснюють таке стягнення державні та, з недавніх пір, приватні виконавці.

Якщо заява про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, на її подання (після спливу 10 днів, які починають відраховуватися з дня отримання боржником копії судового наказу), до такої заяви обов’язково необхідно подати клопотання про поновлення строку на подання заяви про скасування судового наказу з обґрунтуванням причин пропуску такого строку.

Тобто, якщо судовий наказ набрав чинності, але боржник фактично його копію не отримував, спочатку слід звернутися до суду з заявою про отримання копії судового наказу, а згодом (не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання копії наказу) – подати заяву про скасування судового наказу та клопотання про поновлення строку на подання такої заяви в якому слід указати дату фактичного отримання боржником копії судового наказу.

Заочне рішення суду – це рішення суду, яке може бути ухвалене у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений про судовий розгляд, і від якого не надійшло інформації про причини неявки до суду, або зазначені ним причини визнані судом неповажними, а також за умови, що позивач не заперечує проти заочного вирішення справи.

Підставою для скасування заочного рішення є заява про перегляд заочного рішення, яка може бути подана протягом десяти днів з дня отримання копії такого рішення.

У заяві про перегляд заочного рішення відповідач звертається до суду з клопотанням про перегляд рішення у зв’язку з його незаконністю або необґрунтованістю, та з обов’язковим зазначенням поважності причин своєї неявки у судове засідання.

Отже, виходячи із вище викладеного, порушені права громадян щодо яких без їх відома винесли судовий наказ або заочне рішення, можливо захистити, а рішення можуть бути скасовані у встановленому порядку. Для цього потрібно лише якомога ретельніше підготуватися, зібрати необхідні документи та належним чином скласти заяву до суду. Оскільки, строк оскарження складає всього 10 днів, радимо вам не затягувати час та звертатись до досвідчених фахівців за для уникнення додаткових труднощів.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google