Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

Умови розірвання договору дарування

Відповідно до статті 717 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. Статтею 727 Кодексу регламентований порядок розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. Так, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей у таких випадках:

- якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

- якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

- якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що   становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі. Відповідно до загальних положень про договір, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.Також, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Крім того, до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік, тобто, особа має право звернутися до суду із позовною заявою про розірвання договору дарування на протязі одного року після посвідчення договору.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google