Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

Імміграція, громадянство, біженці

Імміграція здійснюється з метою постійного — довготривалого або тимчасового — проживання в іншій країні та часто з відповідною зміною правового статусу, чим і відрізняється від цільових та туристичних поїздок, робочих відряджень за кордон тощо. У той же час еміграція не завжди пов'язана або тягне за собою натуралізацію, тобто зміну громадянства або підданства.

Громадянство України регулюється Конституцією України, Законом України "Про громадянство" від 18.01.2001 р., міжнародними договорами України.

Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи з конкретною державою. Держава визнає і гарантує права та свободи людини, захищає її за межами держави. В свою чергу, громадянин має дотримуватися законів і приписів держави, виконувати встановлені обов'язки. Юридично закріплена система цих прав, обов'язків і законних інтересів, реалізацію і захист яких бере на себе держава, становить правовий статус громадянина, що відрізняє його від іноземців та осіб без громадянства. Рішення про вихід із громадянства вирішує Президент України.

Часто т рапляються випадки порушення прав громадян України, наведем приклад з нашої судової практики щодо позбавлення особи громадянства .

Позивач звернувся до суду позовом, у якому просив визнати неправомірними дії Відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Житомирській області в частині прийняття рішення від 11 травня 2011 року про вилучення у нього паспорта громадянина України, як таке що не відповідає вимогам діючого законодавства та реальним обставинам справи. В обґрунтування вимог зазначає, що із повідомлення Відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Житомирській області від 14 лютого 2012 року № 4/70-2/1 дізнався, що 11 травня 2011 року прийнято рішення про вилучення у нього паспорта громадянина України. Вказаного рішення не отримував, про підстави фактичного позбавлення громадянства йому не відомо. З прийнятим рішенням не погоджується та вважає його неправомірним по відношенню до нього, таким, що не відповідає діючому законодавству і реальним обставинам справи. Приймаючи рішення про відібрання в нього паспорту громадянина України у нього не було відібрано пояснення щодо даної події, перевірка обставин, що мають суттєве значення для справи, проведена не була. Також позивач вказує на те, що громадянство України ним набуто на законних підставах і з дотриманням вимог Закону України "Про громадянство України", підстав для припинення громадянства не має. Крім того, вказаним Законом відповідача не наділено повноваженнями фактичного позбавлення громадянства України громадян, шляхом вилучення паспорта України.

Позивач у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити їх, з підстав вкладених у позові.

Заслухавши пояснення позивача, дослідивши надані докази, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню. Визнати неправомірним та скасувати рішення заступника начальника Відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Житомирській області від 11.05.11 року про вилучення у ОСОБА_1 паспорту громадянина України, серії НОМЕР_3 виданого 22.11.97 року Новоград - Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області

Біженці (або утікачі) — особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань стали жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань

Проблема захисту прав біженців, яка набула особливої актуальності для України у зв’язку з історичними подіями, не втрачає своєї гостроти через географічне розташування України. Питання про відповідність національного законодавства міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері захисту прав біженців та шляхи подолання його недоліків досліджуються багатьма науковцямик.

Відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI Україна надає захист іноземним громадянам і особам без громадянства, які його шукають на її території, шляхом:

  • визнання біженцем;
  • визнання особою, яка потребує додаткового захисту;
  • визнання особами, які потребують тимчасового захисту.

Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, крім випадків, установлених Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Мігранти та біженці права яких, на їхню думку порушені, можуть звернутися до нашої юридичної консультації та отримати допомогу у вирішенні їхнього важливого питання


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google